Vai sešgadiekiem - gan vietējiem, gan no citām pilsētām - ir iespējams iegūt vietu pirmajā klasē Rīgā?

19. Jūlijs, 2017

Šobrīd Vispārējās Izglītības likums paredz, ka pamatizglītību bērns sāk apgūt tajā gadā, kad viņam aprit 7 gadi. Tāpēc skolas galvenokārt uzņem bērnus, kuri 1. septembrī ir sasnieguši skolas vecumu, un tikai pēc tam visus pārējos. Rīga.lv atbild uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 


1. Vai ir noslēgusies pirmklasnieku uzņemšana 2017./2018. mācību gadam? Vai vēl ir iespējams pieteikties?

Šogad galvenā dokumentu pieņemšana pirmajām klasēm beigusies agrāk, nekā parasti – 15. maijā (lasiet - Veikti grozījumi noteikumos par bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu 1. klasē) Tāpēc lielākā daļa Rīgas skolu 1. klases jau ir nokomplektējušas, bet neliela skolēnu kustība parasti vēl notiek līdz mācību gada sākumam.

 Svarīgi: bērnu skolai var pieteikt visu gadu skolas darba laikā, sākot no brīža, kad bērns sasniedzis piecu gadu jeb obligāto izglītības vecumu. Tas ir, ja vēl neesat paguvuši pieteikties, esat nesen pārcēlušies uz Rīgu vai nolēmuši mainīt mācību iestādi, tad nekas vēl nav zaudēts. Par to, vai konkrētajā skolā ir brīvas vietas, vecākiem ir jāsazinās ar skolas administrāciju.

2. Vai varētu būt tā, ka sešus gadus vecam bērnam var tikt atteikta uzņemšana skolā, jo nav pietiekami daudz vietu? Un ko tādā gadījumā darīt, ja vecāki uzstāj par vietas saņemšanu noteiktā klasē?

Pēc Vispārējās Izglītības likuma pašvaldībai vispirms ir jānodrošina vieta skolā 7 gadus veciem bērniem, jo pamatizglītības ieguve ir obligāta. Ja ir situācija, ka vietu skaits klasē ir nepietiekams vecāku izvēlētajā skolā, tad pašvaldība meklē iespēju bērnam apmeklēt citu tuvumā esošu skolu.

Vecākiem ir tiesības bērnu skolā pieteikt arī sešu gadu vecumā, un tāpat pašvaldība to nodrošina, jo vietu trūkuma dēļ neviens bērns nav palicis bez iespējas iegūt izglītību.

Vecāki bieži vien uzstāj uz savām vēlmēm sūtīt bērnu vienā vai otrā skolā, bet šeit ir jāievēro arī telpu kapacitāte, kas ir objektīvs un vienīgais iemesls konkrētam atteikumam, bet jebkurā gadījumā bērnam tiek atrasta skola, kurā uzsākt mācības.

Foto: publicitātes

3. Vai septiņus gadus veci bērni no citām pilsētām (piemēram, Mārupes vai Babītes) var iestāties Rīgas skolās? Un kam ir augstāka prioritāte - sešus gadus veciem bērniem no Rīgas vai septiņus gadus veciem bērniem no citām pilsētām?

Jā var. Tikai prioritāte būs Rīgā deklarētiem mikrorajona bērniem. Rīgas domes 27.01.2015. saistošie noteikumi (Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”priekšroku paredz arī  tiem bērniem, kuriem šajā skolā mācās brālis vai māsa un ir deklarēti vienā adresē.  

Augstāka prioritāte ir sešus gadus veciem bērniem, kuri deklarēti Rīgā.

4. Vai bērni no citām pilsētām, kuri mācās Rīgas skolās, var izmantot rīdzinieku privilēģijas - brīvpusdienas, bezmaksas braucienus Rīgas sabiedriskajā transportā?

Jā, var, ja bērns ir Rīgas izglītības iestādes audzēknis. Finansiāli pašvaldības savā starpā par saviem bērniem slēdz līgumus un veic maksājumus – savstarpējos norēķinus.

5. Kāpēc nepieciešami vecuma ierobežojumi un kā prioritāte noteikts 7 gadu vecums? Vai tie ir speciālistu ieteikumi vai arī klasēs vienkārši nepietiek vietu?

Vecuma ierobežojumi ir speciālistu atzinumi, ņemot vēra bērnu vecumposmu attīstības īpatnības, psiholoģisko gatavību mācību procesam un skolas uzsākšanas vecumu nosaka likumdošana. Arī vecāki pārsvarā izvēlas bērnu skolā sūtīt no septiņu gadu vecuma, ļaujot pilnībā zināšanas apgūt piecgadniekiem un sešgadniekiem vispiemērotākajā formā – ar rotaļu palīdzību (kā to paredz pirmsskolu izglītības programmas).

Foto:

 6. Vai  obligāti jāpiesakās uz pirmskolas sagatavošanu sešgadniekiem? Kad tas ir jādara? Vai var iet skolā bez sagatavošanās?

Pirmsskolas izglītības iestādēs piecgadnieki un sešgadnieki apgūst programmu, kas sagatavo bērnu mācību uzsākšanai skolā.

Vispārējais izglītības likums nosaka, ka bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta un pašvaldībai tā ir jānodrošina.

Bērni, kuri elektroniskajā bērnu reģistrēšanas sistēmā pirmsskolām Rīgā tiek reģistrēti tikai no piecu vai sešu gadu vecuma, bērnudārzā tiek uzņemti ar šo likumā noteikto prioritāti - kā pirmie. Bet tas, ja bērns nav apguvis šādu programmu, kas viņu labāk sagatavo pamatizglītības apguvei, tas nav iemesls lai bērnu neuzņemtu skolā.

 7. Kā ātri saņemt medicīnisko karti skolai? Vai vecākiem tas ir vienkārši jāparedz un savlaicīgi jāpierakstās pie ārstiem? 

Vispārējo medicīnisko karti bērnam izsniedz, ja viņš ir pabeidzis savas gaitas pirmsskolas izglītības iestādē. Šo karti, ja bērnam nav nekādu veselības problēmu un nav nepieciešamas kādas speciālas izziņas, viņš var iesniegt arī skolā.

Foto: publicitātes