Vai apkure tiks pieslēgta arī mājām ar parādiem?

3. Oktobris, 2018

Daudzus iedzīvotājus, kuru radiatori vēl aizvien ir auksti, satraukusi ziņa par to, ka uzņēmums RĪGAS SILTUMS pieslēgs apkuri tikai tiem klientiem, kuriem nav parādu par iepriekšējo apkures sezonu. Vai pastāv iespējamība daudzdzīvokļu mājām palikt bez apkures?


AS “RĪGAS SILTUMS” atbilde:

Kā jau tas ir bijis arī iepriekšējās apkures sezonās, lai pieslēgtu apkuri, jābūt nokārtotām finansiālām saistībām un siltummezglam ir jābūt sagatavotam apkures sezonai. AS “RĪGAS SILTUMS” visiem klientiem piemēro vienlīdzīgus nosacījumus un veic preventīvus pasākumus, lai neveidotos lieli parādi par patērēto siltumenerģiju, proti, jau savlaicīgi informē par parāda esamību:

  1. Nesaņemot no ēkas pārvaldnieka maksājumu līgumā paredzētajā termiņā (līdz nākamā mēneša 20. datumam), tiek nosūtīta informatīva vēstule ēkas pārvaldniekam, kurā tiek norādīts par kavētu maksājumu un tiek izteikts aicinājums norēķināties. Liela daļa pārvaldnieku pēc šādu vēstuļu saņemšanas veic maksājumus.

  2. Ja maksājums joprojām netiek veikts, papildus tam AS “RĪGAS SILTUMS” nepieciešamības gadījumā arī telefoniski sazinās ar ēkas pārvaldnieku, atgādinot par nepieciešamību veikt samaksu un ka samaksas nesaņemšanas gadījumā AS “RĪGAS SILTUMS” būs spiests informēt dzīvokļu īpašniekus.

  3. Ja maksājums joprojām netiek veikts, tad par parāda esamību AS “RĪGAS SILTUMS” informē arī dzīvokļu īpašniekus.

Tātad, visi siltumenerģijas lietotāji, kuri vēlas uzsākt jauno apkures sezonu, ir informēti, ka par patērēto siltumenerģiju jānorēķinās un parādi jānomaksā. Ir atsevišķas mājas, par kurām norēķini tiek veikti vēlāk un arī apkures sezona tiek uzsākta vēlāk, piemēram, novembrī vai pat decembrī. Bet jebkurā gadījumā jautājums par parāda samaksu un apkures sezonas uzsākšanu dzīvokļu īpašniekiem jārisina kopā ar pārvaldnieku.

Lasiet arī: 

Kad beidzot tiks pieslēgta apkure?