Uzmanību! Rīgas enerģētikas aģentūrai īslaicīgi mainīta adrese

26. Novembris

Rīgas enerģētikas aģentūra, kas ir atbildīga par 50% līdzfinansējuma daudzdzīvokļu māju renovācijai programmas administrēšanu, uz laiku pārceļas uz Rīgas domes Klientu apkalpošanas centra telpām.


Aģentūras darba laikai nav mainījušies.

Visi tie, kuri vēlas saņemt līdzfinansējumu no Rīgas pašvaldības savas mājas remontam vai renovācijai, var vērsties pēc konsultācijas Rīgas enerģētikas aģentūrā Kungu ielā 5/7 (pagrabstāva telpas).

Dzīvokļu īpašnieki tiek gaidīti otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no 13.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa mobilo tālruni 26 664 533, programmas koordinatore – Marija Kruglova (marija.kruglova@riga.lv).