Uzdod divu nedēļu laikā norobežot bijušās Ērenpreisa velosipēdu darbnīcas ēku

23. Novembris, 2018

Sliktā ēkas tehniskā stāvokļa dēļ Rīgas dome SIA "Nekustamo īpašumu sabiedrība Zvaigznes centrs" uzdevusi divu nedēļu laikā norobežot bijušo Gustava Ērenpreisa velosipēdu darbnīcas ēku.


Īpašums Brīvības ielā 193 sastāv no zemes vienības 15 334 kvadrātmetru platībā un divām ēkām. 2012.gadā departaments klasificēja būves kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves, piemērojot tiem paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā. Minētajai ēkai nav nekāda sakara ar atjaunoto Ērenpreisa velodarbnīcu, kas atrodas Čaka ielā.

Viena no īpašumā esošajām būvē ir kādreiz ievērojamā uzņēmuma "G. Ērenpreis velosipēdu fabrika" ēka un tās galvenais korpuss ir iekļauts Latvijas Industriālā mantojuma objektu sarakstā, kā rezultātā to nedrīkst nojaukt.

Kopš 2012.gada departaments vairākkārt mēģinājis uzrunāt īpašniekus, lai namu sakārto, taču ēku vizuālais un tehniskais stāvoklis līdz šim nav uzlabojies.

Namiem ir pieļauti būtiski bojājumi lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos, nav nodrošināta logu un durvju ailu pilnīga noslēgšana un logu stiklojums, nav likvidēti konstrukcijās augošie koki, ir pieļauta apdares materiālu plaisāšana un daudzi citi bojājumi.

2016.gadā uzņēmums informējis departamentu, ka viena no teritorijā esošo namu nojaukšana ir tehniski sarežģīta, jo tajā atrodas elektrības transformators, kas nepieciešams īpašuma apgādei ar elektroenerģiju, savukārt pašu rūpnīcas ēku plānots pārbūvēt par biroju namu.

Līdz šim gan īpašniekiem nav izdevies izstrādāt un saskaņot atbilstošu būvprojektu, taču tā kā nama tehniskais stāvoklis arvien pasliktinās, pašvaldība uzlikusi par pienākumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, veikt būvju pilnīgu norobežošanu, kā arī ne vēlāk kā 18 mēnešu laikā izstrādāt un saskaņot būvprojektu.

Nams ir jāatjauno ne vēlāk kā 44 mēnešu laikā.