Uz kādu palīdzību Rīgā var pretendēt cilvēki ratiņkrēslos?

2. Aprīlis, 2019

Personām ar kustību traucējumiem bez dažādiem invaliditātes pabalstiem pieejami trīs no pašvaldības budžeta apmaksājami pakalpojumi – pabalsti transporta pakalpojumiem, pacēlāju uzstādīšana un mājokļa pielāgošana personīgajām vajadzībām. Pastāstām par šiem pakalpojumiem sīkāk.


Saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 202 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā” piešķir personai ar invaliditāti:

  • kurai ir apgrūtināta pārvietošanās un kura nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja saņemt transporta pakalpojumu samaksu (284,57 EUR) gadā;
  • kura pārvietojas ratiņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams pielāgot mājokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai (līdz 4000 EUR);
  • kura pārvietojas ratiņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams nodrošināt vides pieejamību kāpņu telpā, ir iespēja kāpņu telpā uzstādīt pacēlāju (līdz 5950 EUR).

1.Transporta pakalpojumi

Tie tiek apmaksāti tiem rīdziniekiem, kuriem ir grūti pārvietoties patstāvīgi, un kuras nevar pārvietoties sabiedriskajā transportā.

Sociālās integrēšanās iespēju veicināšanai Rīgas pilsētas pašvaldība personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, papildus valsts pabalstam transporta izdevumu kompensēšanai (159.36 EUR gadā) piešķir līdzekļus transporta pakalpojumu samaksai. Samaksu par transporta pakalpojumiem piešķir Rīgas Sociālais dienests, neizvērtējot personas ienākumus, un šī samaksa tiek ieskaitīta klienta kontā.

Samaksa par transporta pakalpojumiem:

  • specializētais autotransports (mikroautobuss) vai taksometra pakalpojums, vai samaksa degvielas iegādei personiskajam autotransportam – 284.57 EUR gadā;
  • transporta pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze – līdz 71.14 EUR mēnesī;
  • papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras ir sociāli aktīvas (mācās vai strādā) – 21.34 EUR mēnesī;
  • papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras apmeklē institūcijas sociālās aprūpes, sociālās, profesionālās, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai – līdz 71.14 EUR gadā.

2018. gada 7. decembrī stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu", kas paredz vienkāršāku samaksas piešķiršanas kārtību.

Foto: Riga.lv

Sīkāk par pakalpojumu varat lasīt šeit un šeit.

2.Pacēlāju ierīkošana dzīvojamajās mājās

Pacelāju var saņemt I un II grupas invalīdi, kā arī bērns invalīds ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas ratiņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā. Gadījumos, kad stacionārais pacēlājs ierīkojams mājoklī, kuru klients īrē, jāuzrāda īres līgums, saskaņā ar kuru klients ir tiesīgs mitināties konkrētajā mājoklī vēl ne mazāk kā 5 gadus. Cilvēkam jābūt deklarētam Rīgā.

Vairāk informācijas Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.125 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā ratiņkrēsla pacēlājus". Lai uzzinātu tuvāko Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru var zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 , kā arī var apmeklēt RD Labklājības departamenta mājas lapu: www.ld.riga.lv.

Šeit pieejams saraksts ar dokumentiem, kuri nepieciešami, lai uzstādītu pacēlāju.

Stacionārais invalīdu ratiņkrēslu pacēlājs tiek uzstādīts dzīvojamās mājas kāpņu telpā (ja tehniski tas ir iespējams), kurā dzīvo persona, kas pārvietojas ratiņkrēslā.  Klients vai tā asistējošā persona tiek apmācīti mobilā pacēlāja vadīšanā.

Kopumā Rīgā ir uzstādīti un nodoti privātpersonu lietošanā 175 stacionārie un mobilie pacēlāji. 2017. gadā personu, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, lietošanā ir nodoti 18 pacēlāji (1 stacionārais pacēlājs un 4 mobilie pacēlāji, t.sk pārvietoti no vienas adreses uz otru 1 stacionārais un 12 mobilie pacēlāji)), kuri paredzēti uzstādīšanai minēto personu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu personas iekļūšanu mājoklī un izkļūšanu no tā. Pacēlāju iegādei, uzstādīšanai, apkopei un remontam no Rīgas pilsētas pašvaldības 2017. gada budžeta izlietots finansējums EUR 96 044 apmērā (skat. 38. tabulu). 2017. gadā invalīdu pacēlājiem izlietots par 6% lielāks finansējums nekā 2016. gadā, jo palielinoties uzstādīto pacēlāju skaitam, palielinājās izdevumi pacēlāju apkopei un remontam.  Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar RD saistošajiem noteikumiem Nr 125 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus”.

Ierīkoto pacēlāju skaits un šim mērķim izlietotais Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta finansējums

Gads - Ierīkoto pacēlāju skaits - Izlietotie līdzekļi, EUR

  • Foto: Riga.lv

3.Pabalsts mājokļa pielāgošanai

Mājokļa pielāgošana ir mājokļa rekonstrukcija vai renovācija un aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā, tādējādi ļaujot cilvēkam patstāvīgi pagatavot ēdienu, doties gulēt, piecelties, apģērbties, izmantot labierīcības.

Mājokļa pielāgošanas pakalpojumu var saņemt I un II grupu invalīdi, kā arī bērni – invalīdi ar kustību traucējumiem, ja viņi pārvietojas ratiņkrēslā. Svarīgs nosacījums: pretendentam jābūt deklarētam Rīgā.

Visu nepieciešamo informāciju var iegūt, zvanot pa bezmaksas tālruni 80005055 vai apmeklējot Labklājības departamenta mājaslapu www.ld.riga.lv.

Šeit pieejams saraksts ar dokumentiem, kuri nepieciešami, saņemtu mājokļa pielāgošanas pakalpojumu.

2017. gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta atbilstoši pieprasījumam pabalsts mājokļa pielāgošanai piešķirts 47 personām par kopējo summu EUR 99 903. Maksimālā iespējamā summa viena mājokļa pielāgošanai ir EUR 2 134, 2017. gadā vidēji viena mājokļa pielāgošanai izlietojot finansējumu EUR 2 126 apmērā. Iepriekš, 2016. gadā pabalsts mājokļa pielāgošanai piešķirts 46 personām par kopējo summu EUR 92 855, vidēji viena mājokļa pielāgošanai izlietojot finansējumu EUR 2 018 apmērā (skat. 37. tabulu).

Pabalsta mājokļa pielāgošanai saņēmušo personu skaits un šim mērķim izlietotais Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta finansējums

Gads - Personu skaits, kurām pielāgoti mājokļi - Izlietotie līdzekļi, EUR

  • Foto: Riga.lv

Minēto pabalstu gan 2016., gan 2017. gadā izmantoja mazāks personu skaits nekā plānots. To, ņemot vērā RSD un klientu sniegto informāciju, var skaidrot sekojoši - saistībā ar celtniecības izmaksu palielināšanos palielinās mājokļa pielāgošanas izmaksas, kā rezultātā daļai klientu mājokļa pielāgošanai, nepieciešama lielāka summa nekā paredzētais pabalsta apmērs. Līdz ar to 2017. gadā tika izstrādāts Rīgas domes 2006. gada 14. novembra saistošo noteikumu Nr.59 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā” grozījumu projekts, kurā noteikts pabalsta mājokļa pielāgošanai apmēra palielinājums līdz EUR 4 000 (spēkā no 21.02.2018.).