Ūdens kvalitāte Lucavsalas peldvietā atzīta par labu

21. Jūnijs

Pēc Veselības inspekcijas atkārtoti veiktajām pārbaudēm Lucavsalas peldvietā konstatēts, ka peldūdens kvalitāte ir laba un peldēties ir atļauts.


Ņemot vērā, ka Lucavsalas peldvietā ilglaicīgā kvalitāte, par ko liecina pēdējo četru gadu monitoringa rezultāti, ir novērtēta kā izcila, iepriekš konstatētais piesārņojums ir raksturojams kā epizodisks, kas, visticamāk, saistāms ar piesārņojuma ieskalošanos no krasta sauszemes daļas.

Iepriekš Veselības inspekcija informēja, ka pēc 10. un 11. jūnijā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm nav ieteicams peldēties Daugavas peldvietā ”Lucavsala„, kur konstatēts paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums.

Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Veselības inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā Vides veselība – Peldūdens - Peldūdens monitorings.