Turpinās publiskā diskusija “Rail Baltica kā projekts Rīgas attīstībai”

12. Jūnijs

Turpinot iesākto diskusiju ciklu “Rail Baltica kā projekts Rīgas attīstībai”, AS “RB Rail” sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Rīgas domi 15. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 Satiksmes ministrijā organizē publisko diskusiju “Inženierizpētes rezultāti Daugavas kreisajā krastā”, kuras ietvaros projektētāji izklāstīs inženierizpētes rezultātus par trases novietojuma iespējām posmā no Jelgavas ielas līdz Liepājas ielai, īpašu uzmanību veltot dzelzceļa tuneļa risinājumiem un ar to saistītajiem šķērsojumiem.


Diskusijas mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, apkaimju biedrību un citu ieinteresēto pušu informēšanu par Rail Baltica projekta integrāciju Rīgas pilsētvidē. Diskusiju cikls atsākas pēc Latvijā izsludinātās ārkārtas situācijas ierobežojumu mazināšanas.

Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus, publiskajā diskusijā klātienē aicinātas piedalīties tikai tās Rīgas apkaimju biedrības un NVO, kas parakstīja Rail Baltica un NVO sadarbības memorandu. Citiem interesentiem diskusijas tiešraidi būs iespēja vērot Rail Baltica mājaslapā www.railbaltica.org, kur būs iespējams uzdot jautājumus tiešsaistes sarakstē.

Diskusijā piedalīsies projekta virzītāji AS “RB Rail”, Rail Baltica posma caur Rīgu projektētāju pārstāvji, Rīgas pašvaldība un lokālplānojuma izstrādātāji SIA “Grupa 93”.

Līdz šim notikušas divas publiskās diskusijas par Rail Baltica projekta trasi. 2019. gada 6. decembrī Rīgas pašvaldība pauda savu redzējumu par Rail Baltica projekta īstenošanu galvaspilsētas administratīvajā teritorijā un ar to saistītajām pilsētas attīstības iespējām, savukārt š. g. 24. janvāra publiskās diskusijas tēma bija gājēju un velo infrastruktūras savienojumi un publiskās ārtelpas telpiskā organizācija ap Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju.

Papildu informācija un materiāli pieejami Rail Baltica vietnē www.railbaltica.org/info/ un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapas sadaļā “Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojums”:www.rdpad.lv/rtp/rail-baltica-trases-teritorijas-lokalplanojums/.

Pasākuma programma un prezentācija pieejamas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā: www.rdpad.lv/turpinas-publiska-diskusijarail-baltica-ka-projekts-rigas-attistibai-tema-inzenierizpetes-rezultati-daugavas-kreisaja-krasta-posmam-jelgavas-iela-liepajas-iela/.