Trešo valstu pilsoņus aicina pieteikties bezmaksas integrācijas kursiem

14. Augusts, 2017

Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi pieteikšanos interesantiem bezmaksas integrācijas kursiem. Projekta mērķis ir nodrošināt integrācijas kursus Rīgas un Latgales reģionā mērķa grupai – 360 trešo valstu pilsoņiem* (Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Ķīnas, Indijas, Kazahstānas u.c. valstu pilsoņiem), kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.


Pieteikšanās kursiem notiek biedrības mājas lapā tiešsaistes režīmā www.inovacijucentrs.lv, kā arī pa tālruni: +371 26172018.

Integrācijas kursos 28 akadēmisko stundu apjomā paredzēts apgūt tēmas, kas ir interesantas un svarīgas dzīvei Latvijā:

  • Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas;
  • Politiskā sistēma;
  • Sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
  • Nodarbinātība un uzņēmējdarbības iespējas (praktiskie piemēri nodokļu aprēķināšanā, deklarāciju, biznesa plāna gatavošana).

Kursu vadītāji būs ļoti zinoši un kompetenti – VID darbinieki, kā arī citās valsts pārvaldes struktūrās un jomās strādājoši profesionāļi.

Kursi paredzēti vairākās valodās. Plānotais kursu sākums – 28.08.2017.

Tāpat projektā plānots realizēt arī trīs starpkultūru komunikāciju veicinošus socializācijas pasākumus.

Integrācijas kursi Latgales reģionā tiks īstenoti sadarbībā ar citām biedrībām – “Ritineitis” (Balvi), “Latgolys entuziastu grupa “Biļdis””(Rēzekne).

Integrācijas kursi un citi pasākumi tiek īstenoti projekta “MĒS – Latvijā” (Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07) ietvaros. Projekta īstenošanas laiks 01.07.2017. – 31.12.2018. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.