Torņakalnā parādīsies poliklīnika studentiem un Pardaugavas iedzīvotājiem (FOTO)

15. Augusts, 2018

Šodien parakstīta vienošanās par sadarbību veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai Torņakalnā, kas paredz mūsdienīgas poliklīnikas izveidi visiem Pārdaugavas iedzīvotājiem un augstskolu studentiem un darbinieikem.


Sadarbība paredz izvērtēt iespēju LU Akadēmiskā centra trešajā posmā izveidot modernu, ar jaunākajām ārstniecības tehnoloģijām aprīkotu poliklīniku, kura nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumus gan LU studentiem un darbiniekiem, gan Pārdaugavas iedzīvotājiem. LU un pašvaldība vienojās arī sadarboties apkārtējās teritorijas attīstības koncepcijas izstrādē, lai sekmētu Akadēmiskā centra pieejamību gājējiem, velosipēdistiem un transporta kustībai.

Foto: f64

 
„Studiju un pētniecības centra attīstība ir nozīmīgs infrastruktūras projekts Latvijas Universitātes nākotnei, taču tas vienlaikus ir būtisks teritorijas attīstības stimuls Rīgas pilsētai un daļai Torņakalna teritorijas, kurā attīstība līdz šim bijusi mazāka. Tāpēc sadarbība ar Rīgas domi ir likumsakarīga un būs abpusēji izdevīga: ievērojamais cilvēku skaita pieaugums tuvākajos gados Torņakalnā ir pamats, lai attīstītu šajā teritorijā daudzveidīgus pakalpojumus, tai skaitā arī ļoti nozīmīgajā veselības aprūpes jomā, kā arī lai veidotu ilgtspējīgu transporta un satiksmes infrastruktūru,” ar gandarījumu par šo sadarbību uzsver I. Muižnieks.
 
 
Puses vienojušās par sadarbību biznesa plāna un detalizētu ilgtermiņa ieguldījumu plāna sagatavošanā, tajā skaitā ietverot optimālo biznesa, pārvaldības un īpašuma tiesību modeļu izstrādi un izvērtējumu. Tāpat priekšizpētes projekta gaitā tiks veikta projekta ietekmes izpēte uz Torņakalna teritoriju un apzināti nepieciešamie infrastruktūras pārkārtojumi, tostarp gājēju, velosipēdistu un transporta satiksmes organizācija. Puses sadarbosies arī finansējuma piesaistē infrastruktūras būvniecībai, aprīkojuma iegādei un ekspluatācijas izdevumu segšanai.
 
LU Akadēmiskā centra attīstība Torņakalnā ir viena no universitātes prioritātēm, lai jau tuvākajā nākotnē nodrošinātu studentiem, pētniekiem un biznesa partneriem modernu, labākajai starptautiskajai praksei atbilstošu infrastruktūru studijām, pētniecībai un inovācijām. LU Akadēmiskā centra Dabas mājā jau divus gadus izvietotas Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu un Bioloģijas fakultātes, kā arī sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas. Nākamo triju gadu laikā uz Torņakalnā topošajām Zinātnes un Rakstu mājām varēs pārcelties daļa Medicīnas, kā arī Fizikas un matemātikas fakultātes, humanitāro un sociālo zinātņu jomu fakultātes un šī virziena speciālizētie zinātniskie institūti.
 

Foto: f64

Attīstības programmas projekta III posmā paredzēta Tehnoloģiju pārneses un inovāciju centra izveide, Veselības centra, kā arī daudzfunkcionāla sporta centra un dažādas atbalstošās infrastruktūras izbūve, tajā skaitā dienesta viesnīcas un apartamenti studentu un vieslektoru izmitināšanai. Pirms attīstības programmas III posmā īstenošanas sākšanas, sadarbībā ar Eiropas investīciju bankas ekspertiem, notiek centra sociālekonomisko ieguvumu izvērtējums un sniegts apliecinājums tās atbilstībai Eiropas Stratēģisko investīciju programmas nosacījumiem.

Foto: f64

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes

Foto: publicitātes