Tiks parakstīts Rīgas un Milānas sadarbības memorands

2. Februāris, 2018

Piektdien, 2. februārī, Rīgas domes priekšsēdētājstiksies ar Milānas mēru Džuzepi Salu (Giuseppe Sala). Amatpersonas pārrunās abu pilsētu attiecību attīstību, kā arī parakstīs Saprašanās memorandu starp Rīgu un Milānu par sadarbību, kas būs spēkā divus gadus kopš parakstīšanas brīža.


Memorands paredz īstenot pieredzes apmaiņu un sadarbības projektus, lai sekmētu pilsētu kopienu kultūras, ekonomisko un sociālo izaugsmi, uzlabotu un veicinātu ilgtspējīgas attīstības modeļu apmaiņu. Iecerēts veicināt sadarbību izglītības un kultūras jomās, viedās pilsētas izveides, ilgtspējīgas pilsētplānošanas un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomās, ekonomiskās attīstības, investīciju, tirdzniecības un tūrisma jomās, kā arī pievērsties pilsētu reģenerācijai, publiskās līdzdalības veicināšanai un apkaimju kopienu stiprināšanai.