Tiks izveidoti jauni atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumi

8. Jūnijs, 2017

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja ceturtdien, 8. jūnijā, akceptēja divus Rīgas domes lēmumprojektu par atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumu izveidi.


SIA „EmiKor” vēlas izveidot jaunu atkritumu reģenerācijas vietu Rītausmas ielā 4A. Šeit paredzēts pieņemt un sašķirot metāllūžņus. Uzņēmums pieņems arī nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas, luminiscentās spuldzes un svina akumulatorus.

Firma plāno gadā pieņemt 3214 tonnas dažāda veida atkritumu no kuriem 270,5 tonnas pieskaitāmas bīstamo atkritumu klasei. Bīstamie atkritumi tiks uzglabāti marķētos slēgta tipa plastmasas konteineros vai kastēs slēgtās telpās uz betonēta seguma.

Savukārt SIA „Centaura” iecerējusi veidot būvgružu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas un pārstrādes laukumu Atlasa ielā 7b, lai iegūtu atkārtoti izmantojamos būvniecības materiālus – dažādu frakciju šķembas, smilti, sadrupinātu stiklu.

Abas vietas, kur paredzēts veidot jaunus atkritumu savākšanas un apstrādes laukumus, atrodas ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā. Gala lēmumus par atkritumu apsaimniekošanas laukumu izveidi pieņems Rīgas dome.