Tiks ieviestas izmaiņas N6. nakts satiksmes maršruta kustībā