Te ir darbs: tiek meklēti 200 jauni darbinieki

24. Aprīlis

Pašvaldības uzņēmumi “Rīgas namu pārvaldnieks”, “Rīgas satiksme”, “Rīgas meži”, ka arī vairāki Rīgas domes departamenti, galvaspilsētas izglītības iestādes un Rīgas veselības centrs piedāvā ap 200 vakantām vietām.


„Rīgas Dzemdību nams”:

 • ginekologu, dzemdību speciālistu
 • neonatologu
 • operāciju māsu
 • māsas palīgu operāciju blokā

“Rīgas pilsētbūvnieks”:

 • Būvinženieris/-e

Rīgas Namu Pārvaldnieks:

ADMINISTRATĪVAJĀ PĀRVALDĒ

 • Speciālists (Iesniegumu izskatīšanas nodaļā)

APSAIMNIEKOŠANAS PĀRVALDĒ

 • Aizvietošanas strādnieks (Uzkopšanas nodaļas Aizvietošanas vienībā)
 • Vecākais aizvietošanas strādnieks (Uzkopšanas nodaļas Aizvietošanas vienībā)

FINANŠU PĀRVALDĒ 

 • Vadītājs - Nodaļas vadītāja vietnieks (Grāmatvedības nodaļas Aktīvu uzskaites daļā)
 • Vecākais algu grāmatvedis (Grāmatvedības nodaļas Darba samaksas daļā)

JURIDISKAJĀ PĀRVALDĒ

 • Jurists (Iepirkumu nodaļā)
 • Jurists (Tiesvedības nodaļā)
 • Jurists_uz noteiktu laiku (Tiesvedības nodaļā)

TEHNISKAJĀ PĀRVALDĒ

 • Elektriķis (Avārijas dienestā)
 • Ēku būvtehniķis (Konstruktīvo elementu nodaļā)
 • Hidrauliskā pacēlāja vadītājs-atslēdznieks (Autotransporta nodaļā)
 • Remontdarbu koordinators (Remontdarbu pārraudzības nodaļā)
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu speciālists (Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu nodaļā)
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu inženieris (Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu nodaļā)

IECIRKŅOS

 • Būvstrādnieks (Iecirknī "Centrs", "Jugla" un "Ziemeļi")
 • Būvstrādnieks (Iecirknī "Kurzeme" un "Austrumi")
 • Būvstrādnieks-metinātājs (Iecirknī "Daugava")
 • Būvstrādnieks-metinātājs (Iecirknī "Jugla")
 • Elektriķis (Iecirknī "Austrumi")
 • Elektriķis (Iecirknī "Kurzeme")
 • Namdaris-galdnieks (Iecirknī "Centrs")
 • Namu pārvaldnieks (Iecirknī "Zemgale")
 • Palīgstrādnieks (Iecirknī "Centrs")
 • Palīgstrādnieks (Iecirknī "Daugava")
 • Palīgstrādnieks (Iecirknī "Kurzme")
 • Remontdarbu sanitārtehniķis (Iecirknī "Austrumi")
 • Sanitārā uzkopšanas strādnieks (Iecirknī "Austrumi")
 • Sanitārtehniķis (Iecirknī "Centrs")
 • Sanitārtehniķis (Iecirknī "Jugla")
 • Sanitārtehniķis (Iecirknī "Ziemeļi")
 • Sētnieks-apkopējs (Iecirknī "Centrs")
 • Sētnieks-apkopējs (Iecirknī "Kurzeme" Nr.2)
 • Sētnieks-apkopējs (Iecirknī "Zemgale" Nr.4)
 • Sētnieks-apkopējs (Iecirknī "Daugava")
 • Jumiķis (Iecirknī "Ziemeļi")
 • Jumiķis (Iecirknī "Austrumi")
 • Jumiķis (Iecirknī "Centrs")
 • Jumiķis (Iecirknī "Jugla")

RD Labklājības Departaments:

RĪGAS PASVALDĪBAS BĒRNU UN JAUNIESU CENTRS

 • Vecākā medicīnas māsa
 • Vecākais sociālais darbinieks
 • Kvalificēts strādnieks
 • Aukle
 • Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja

RĪGAS PATVERSME

 • Sociālās rehabilitācijas Sieviešu nodaļas medmāsa

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “MEŽCIEMS”

 • Lietvedis

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “GAIĻEZERS”

 • Sociālā darba nodaļas sociālais rehabilitētājs
 • Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja

RSAC "STELLA MARIS"

 • Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa aprūpētāja
 • Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa sociālā rehabilitētāja
 • Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākā medicīnas māsa
 • Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeits

RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS

 • Sociālais darbinieks
 • Sociālās palīdzības organizators

RD izglītības, kultūras un sporta departaments:

 • Audita un revīzijas nodaļas auditors – eksperts

FIZIKAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas 89. Vidusskolā
 • Privātā vidusskolā "Norma"
 • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā
 • Rīgas Franču licejā

PROGRAMMĒŠANAS PAMATI

 • Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolā
 • Rīgas 92. Vidusskolā
 • Rīgas Zolitūdes ģimnazijā
 • Rīgas 89. Vidusskolā
 • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā
 • Rīgas Franču licejā

VĒSTURES SKOLOTĀJS

 • Rīgas Austrumu vidusskolā

LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolā
 • Rīgas 92. Vidusskolā
 • Rīgas 71. Vidusskolā
 • Rīgas Austrumu vidusskolā
 • Rīgas 33. Vidusskolā
 • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā

ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Pļavnieku pamatskolā
 • Andreja Pumpura Rīgas 11. Pamatskolā
 • Rīgas 33. Vidusskolā
 • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā
 • Rīgas Franču licejā

KRIEVU VALODAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas 28. Vidusskolā
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

FRANČU VALODAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā
 • Rīgas Franču licejā

VĀCU VALODAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā

ĢEOGRĀFIJAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā
 • Rīgas 33. Vidusskolā
 • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā

BIOLOĢIJAS/DABASZINĪBU SKOLOTĀJS

 • Rīgas speciālā internātpamatskolā
 • Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā
 • Rīgas Ķengaraga vidusskolā

ĶĪMIJAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas 19. Vidusskolā
 • Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā
 • Rīgas Centra humanitārā vidusskolā
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolā
 • Rīgas 71. Vidusskolā

SPORTA SKOLOTĀJS

 • Rīgas 81.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas pirmsskolas iztglītības iestādē "Blāzmiņa"

MŪZIKAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Austrumu vidusskolā
 • Rīgas 236.pirmsskolas izglītības iestādē "Eglīte"

MĀJTURĪBAS UN TEHNOOLOĢIJU SKOLOTĀJS

 • Rīgas Imantas vidusskolā
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolā
 • Rīgas Austrumu vidusskolā

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā
 • Rīgas Centra humanitārā vidusskolā
 • Rīgas 92. Vidusskolā
 • Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā
 • Rīgas 71. Vidusskolā
 • Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā
 • Rīgas Ķengaraga vidusskolā
 • Rīgas Franču licejā

IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS

 • Rīgas 71. Vidusskolā

PIRMSKOLAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas 41.pirmsskolas izglītības iestādē          
 • Rīgas 258.pirmsskolas izglītības istādē         
 • Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestādē "Zelta atslēdziņa"                                 
 • Rīgas 229. pirmsskolas izglītības iestādē       
 • Rīgas 229. pirmsskolas izglītības iestādē       
 • Rīgas 68. pirmsskolas izglītības iestādē         
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Daugaviņa"                              
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Domino"                                                   
 • Rīgas 192.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 251.pirmsskolas izglītības iestādē Mežciems                                  
 • Rīgas 236.pirmsskolas izglītības iestādē "Eglīte"                                      
 • Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte"                              
 • Rīgas 170. pirmsskolas izglītības iestādē       
 • Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestādē                                                   
 • Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 81.pirmsskolas izglītības iestādē          
 • Rīgas 81.pirmsskolas izglītības iestādē          
 • Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādē         
 • Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādē

BIBLIOTEKĀRS

 • Ulbrokas vidusskolā

TEHNISKIE DARBINIEKI

 • Rīgas Imantas vidusskolā        
 • Rīgas 41.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas Jauno tehniķu centrā
 • Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas Centra humanitārā vidusskolā
 • Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 88.pirmsskolā
 • Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestādē "Zelta atslēdziņa"
 • Rīgas 80.pirmsskolas izzglītības iestādē
 • Rīgas 95. vidusskolā
 • Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 266. pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Domino"                                                   
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa"
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Māra"  
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa"
 • Rīgas 79. pirmsskolas izglītības iestādē         
 • Rīgas 153. pirmsskolas izglītības iestādē       
 • Rīgas 258.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 59.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa"
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa"
 • Rīgas Ezerkrastu pamatskolā   
 • Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte"                              
 • Rīgas Ezerkrastu pamatskolā   
 • Rīgas Purvciema vidusskolā    
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa"
 • Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā 
 • Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā 
 • Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestādē         
 • Rīgas Juglas vidusskolā           
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaigznīte"                              
 • Rīgas 3.bērnu un jaunatnes sporta skolā        
 • Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādē         
 • Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādē

RD Mājokļu un vides departaments:

 • Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenais specialists

“Rīgas Meži” (“Rīgas dārzi un parki”):

 • Dārznieks Viesturdārzā
 • Sezonas strādnieki Viesturdārzā, Ziemeļblāzmas parkā un Pārdaugavas parkos
 • Komunālās tehnikas strādnieki (motobloki un trimmeri)

“Rīgas satiksme”:

 • Autostāvvietu kontrolieris/-e

Rīgas veselības centrs:

 • Ārsts – virspusēji novietoto vēdera dobuma orgānu un asinsvadu ultrasonogrāfijas metodes specialists
 • Dermatologs
 • Endokrinologs
 • Ergoterapeits
 • Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
 • Fizioterapeits filiālē “Ķengarags”
 • Fizioterapeits filiālē Bolderāja
 • Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts (dežūrārsts)
 • Ginekologs, dzemdību speciālists, ultrasonogrāfijas dzemdniecībā un ginekoloģijā metodes speciālists
 • Internists
 • Kardiologs – ehokardiogrāfijas metodes speciālists
 • Kardiologs
 • Ķirurgs
 • Klientu un pacientu reģistrators filiālē Iļģuciems
 • Lietvedis
 • Masieris (bērnu un pieaugušo) filiālē “Ķengarags”
 • Masieris (bērnu un pieaugušo) filiālē Bolderāja
 • Medicīnas māsa
 • Neirologs – neirosonoloģiskās izmeklēšanas metodes speciālists
 • Neirologs
 • Oftalmologs
 • Otolaringologs
 • Pediatrs (dežūrārsts)
 • Podologs
 • Radiologa asistents
 • Rehabilitācijas pakalpojumu koordinators
 • Reimatologs
 • Sporta speciālists
 • Zobārsta asistents (darbs ar bērniem un pieaugušajiem)
 • Zobārstniecības māsa (darbs ar bērniem un pieaugušajiem)
 • Zobārsts (darbs ar bērniem un pieaugušajiem)

Rīgas gaisma:

 • ELEKTROMONTIERIS
 • VILCĒJAUTOMOBIĻA VADĪTĀJS
 • ELEKTROTĪKLU ELEKTRIĶIS

Lasiet arī: 

No maija ar 90% atlaidi atkal būs pieejamas apmācības pieaugušajiem

Rīgas domes līdzfinansētie kursi pieaugušajiem: piedāvājums martam un aprīlim