Te ir darbs: tiek meklēti 200 jauni darbinieki

24. Aprīlis

Pašvaldības uzņēmumi “Rīgas namu pārvaldnieks”, “Rīgas satiksme”, “Rīgas meži”, ka arī vairāki Rīgas domes departamenti, galvaspilsētas izglītības iestādes un Rīgas veselības centrs piedāvā ap 200 vakantām vietām.


„Rīgas Dzemdību nams”:

 • ginekologu, dzemdību speciālistu
 • neonatologu
 • operāciju māsu
 • māsas palīgu operāciju blokā

“Rīgas pilsētbūvnieks”:

 • Būvinženieris/-e

Rīgas Namu Pārvaldnieks:

APSAIMNIEKOŠANAS PĀRVALDĒ

 • Vecākais aizvietošanas strādnieks (Uzkopšanas nodaļas Aizvietošanas vienībā)

FINANŠU PĀRVALDĒ 

 • Vadītājs - Nodaļas vadītāja vietnieks (Grāmatvedības nodaļas Aktīvu uzskaites daļā)

TEHNISKAJĀ PĀRVALDĒ

 • Elektriķis (Avārijas dienestā)
 • Hidrauliskā pacēlāja vadītājs-atslēdznieks (Autotransporta nodaļā)

IECIRKŅOS

  • Namu pārvaldnieks (Iecirknī "Zemgale")
  • Būvstrādnieks (Iecirknī "Centrs", "Jugla" un "Ziemeļi")
  • Būvstrādnieks-metinātājs (Iecirknī "Daugava")
  • Būvstrādnieks-metinātājs (Iecirknī "Jugla")
  • Namdaris-galdnieks (Iecirknī "Centrs")
  • Palīgstrādnieks (Iecirknī "Austrumi")
  • Palīgstrādnieks (Iecirknī "Centrs")
  • Palīgstrādnieks (Iecirknī "Daugava")
  • Palīgstrādnieks (Iecirknī "Kurzeme")
  • Remontdarbu sanitārtehniķis (Iecirknī "Austrumi")
  • Sanitārtehniķis (Iecirknī "Centrs")
  • Sanitārtehniķis (Iecirknī "Jugla")
  • Sanitārtehniķis (Iecirknī "Ziemeļi")
  • Sētnieks-apkopējs (Iecirknī "Centrs")
  • Sētnieks-apkopējs (Iecirknī "Kurzeme" Nr.2)
  • Jumiķis (Iecirknī "Ziemeļi")
  • Jumiķis (Iecirknī "Austrumi")
  • Jumiķis (Iecirknī "Centrs")
  • Jumiķis (Iecirknī "Jugla")

RD Labklājības Departaments:

RĪGAS PASVALDĪBAS BĒRNU UN JAUNIESU CENTRS

 • Vecākais sociālais darbinieks
 • Kvalificēts strādnieks
 • Aukle
 • Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja

RĪGAS PATVERSME

 • Sociālās rehabilitācijas Vīriešu nodaļas sociālo darbinieku

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “MEŽCIEMS”

 • Sociālāis darbinieks
 • Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs
 • Apkopējs

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “GAIĻEZERS” 

 • Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja

RSAC "STELLA MARIS"

 • Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa aprūpētāja
 • Veselības aprūpes nodaļas vadītāja – vecākās medicīnas māsa
 • Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļas aprūpētāja
 • RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS
 • Sociālais darbinieks
 • Sociālās palīdzības organizators

RD izglītības, kultūras un sporta departaments:

 • Audita un revīzijas nodaļas auditors – eksperts

FIZIKAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Centra humanitārā vidusskolā
 • Rīgas Franču licejā
 • Rīgas 41. vidusskolā
 • Rīgas 71.vidusskolā
 • PIKC Rīgas Tehniskā koledžā

PROGRAMMĒŠANA

 • Rīgas 71.vidusskolā

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Vakara ģimnāzijā
 • Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā
 • Rīgas Franču licejā
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolā
 • Rīgas Ezerkrastu pamatskolā
 • Rīgas Austrumu vidusskolā
 • Rīgas 71.vidusskolā
 • Rīgas 33. vidusskolā

VĒSTURES SKOLOTĀJS

 • Rīgas 21.vidusskola

LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Vakara ģimnāzijā
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolā
 • Rīgas 49. vidusskolā
 • Rīgas 71. Vidusskolā
 • Rīgas 33. Vidusskolā

ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Vakara ģimnāzija
 • Rīgas Franču licejs
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskola
 • Rīgas 33. Vidusskolā

KRIEVU VALODAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolā
 • Rīgas Vakara ģimnāzija

FRANČU VALODAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Franču licejā

VĀCU VALODAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas 19. vidusskola

ĢEOGRĀFIJAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Vakara ģimnāzija
 • Rīgas 33. Vidusskolā
 • Rīgas 51.vidusskola
 • Rīgas 19. vidusskola

DABASZINĪBU SKOLOTĀJS

 • Rīgas Franču licejs
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskola

ĶĪMIJAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas 19. Vidusskolā
 • Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā
 • Rīgas Centra humanitārā vidusskolā
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolā
 • Rīgas 71. Vidusskolā
 • Rīgas 49. vidusskola

SPORTA SKOLOTĀJS

 • Rīgas 81.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 41. vidusskola

MŪZIKAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Austrumu vidusskolā
 • Rīgas Ezerkrastu pamatskola
 • Rīgas 41. vidusskola
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde ''Kurzeme''
 • Rīgas 21.vidusskola

MĀJTURĪBAS UN TEHNOOLOĢIJU SKOLOTĀJS

 • Rīgas 51.vidusskola
 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolā
 • Rīgas Austrumu vidusskolā

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā
 • Rīgas Centra humanitārā vidusskolā
 • Rīgas Franču licejā
 • Rīgas sākumskola ,,Valodiņa’’

PIRMSKOLAS SKOLOTĀJS

 • Rīgas 41.pirmsskolas izglītības iestādē          
 • Rīgas 258.pirmsskolas izglītības istādē         
 • Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestādē "Zelta atslēdziņa"                                 
 • Rīgas 229. pirmsskolas izglītības iestādē       
 • Rīgas 229. pirmsskolas izglītības iestādē       
 • Rīgas 68. pirmsskolas izglītības iestādē         
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Daugaviņa"                              
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Domino"                                                   
 • Rīgas 192.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 251.pirmsskolas izglītības iestādē Mežciems                                  
 • Rīgas 236.pirmsskolas izglītības iestādē "Eglīte"                                      
 • Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte"                              
 • Rīgas 170. pirmsskolas izglītības iestādē       
 • Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestādē                                                   
 • Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 81.pirmsskolas izglītības iestādē          
 • Rīgas 81.pirmsskolas izglītības iestādē          
 • Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādē         
 • Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādē

BIBLIOTEKĀRS

 • Ulbrokas vidusskolā

TEHNISKIE DARBINIEKI

 • Rīgas Imantas vidusskolā        
 • Rīgas 41.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas Jauno tehniķu centrā
 • Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas Centra humanitārā vidusskolā
 • Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 88.pirmsskolā
 • Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestādē "Zelta atslēdziņa"
 • Rīgas 80.pirmsskolas izzglītības iestādē
 • Rīgas 95. vidusskolā
 • Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 266. pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Domino"                                                   
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa"
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Māra"  
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa"
 • Rīgas 79. pirmsskolas izglītības iestādē         
 • Rīgas 153. pirmsskolas izglītības iestādē       
 • Rīgas 258.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 59.pirmsskolas izglītības iestādē
 • Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa"
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa"
 • Rīgas Ezerkrastu pamatskolā   
 • Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte"                              
 • Rīgas Ezerkrastu pamatskolā   
 • Rīgas Purvciema vidusskolā    
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa"
 • Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā 
 • Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā 
 • Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestādē         
 • Rīgas Juglas vidusskolā           
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaigznīte"                              
 • Rīgas 3.bērnu un jaunatnes sporta skolā        
 • Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādē         
 • Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādē        
 • Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestādē

RD Mājokļu un vides departaments:

 • Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenais specialists

“Rīgas Meži” (“Rīgas dārzi un parki”):

 • Dārznieks Viesturdārzā
 • Sezonas strādnieki Viesturdārzā, Ziemeļblāzmas parkā un Pārdaugavas parkos
 • Komunālās tehnikas strādnieki (motobloki un trimmeri)

“Rīgas satiksme”:

 • Autostāvvietu kontrolieris/-e

Rīgas veselības centrs:

 • Ārsts – virspusēji novietoto vēdera dobuma orgānu un asinsvadu ultrasonogrāfijas metodes specialists
 • Dermatologs
 • Endokrinologs
 • Ergoterapeits
 • Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
 • Fizioterapeits filiālē “Ķengarags”
 • Fizioterapeits filiālē Bolderāja
 • Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts (dežūrārsts)
 • Ginekologs, dzemdību speciālists, ultrasonogrāfijas dzemdniecībā un ginekoloģijā metodes speciālists
 • Internists
 • Kardiologs – ehokardiogrāfijas metodes speciālists
 • Kardiologs
 • Ķirurgs
 • Klientu un pacientu reģistrators filiālē Iļģuciems
 • Lietvedis
 • Masieris (bērnu un pieaugušo) filiālē “Ķengarags”
 • Masieris (bērnu un pieaugušo) filiālē Bolderāja
 • Medicīnas māsa
 • Neirologs – neirosonoloģiskās izmeklēšanas metodes speciālists
 • Neirologs
 • Oftalmologs
 • Otolaringologs
 • Pediatrs (dežūrārsts)
 • Podologs
 • Radiologa asistents
 • Rehabilitācijas pakalpojumu koordinators
 • Reimatologs
 • Sporta speciālists
 • Zobārsta asistents (darbs ar bērniem un pieaugušajiem)
 • Zobārstniecības māsa (darbs ar bērniem un pieaugušajiem)
 • Zobārsts (darbs ar bērniem un pieaugušajiem)

Rīgas gaisma:

 • ELEKTROMONTIERIS
 • VILCĒJAUTOMOBIĻA VADĪTĀJS
 • ELEKTROTĪKLU ELEKTRIĶIS

Lasiet arī: 

No maija ar 90% atlaidi atkal būs pieejamas apmācības pieaugušajiem

Rīgas domes līdzfinansētie kursi pieaugušajiem: piedāvājums martam un aprīlim