Svinīgā sēdē pasniegta Rīgas domes balva "Gada rīdzinieks 2018" un Atzinības raksti

20. Novembris, 2018

Šogad augstākos Rīgas pilsētas apbalvojumus saņēmuši četri cilvēki. "Gada rīdzinieks 2018" un Goda raksts tika piešķirts operdziedātājai Elīnai Garančai par izcilu ieguldījumu Latvijas mūzikas un kultūras dzīves attīstībā un Rīgas atpazīstamības veicināšanu pasaulē.


Savukārt Rīgas domes Atzinības raksts piešķirts “Rīgas Tūrisma attīstības birojam” un tā valdes priekšsēdētājai Vitai Jermolovičai par ieguldījumu Rīgas kā tūrisma galamērķa popularizēšanā pasaulē. “Es jūtos pārsteigta un ļoti laimīga. Es domāju, ka visi, kas ir apbalvoti, ar saviem darbiem ir nesuši Rīgas vārdu pasaulē. Tā ir mūsu ikdiena. Tas ir mūsu darbs, ko mēs darām ar lielu prieku un es esmu laimīga, ka es šo darbu daru ikdienā, vienkārši mīlot Rīgu, priecājoties par Rīgu un aicinot uz Rīgu,” savās emocijās dalījās Vita Jermoloviča.

“Man kā rīdziniecei tas ir ļoti augsts novērtējums. Tas ir tāds kā ieraksts Rīgas pilsētas vēsturē. Es ļoti augsti novērtēju šo notikumu, jo visu gadu, dienu no dienas, es strādāju kopā ar Rīgas kolēģiem. Tas, ko Rīgas pilsēta ir paveikusi, lai šie svētki izdotos, ir nenovērtējami. Liels, liels paldies katram personīgi un visiem kopā, Rīgas pilsētas vadībai un visiem atbildīgajiem departamentiem, kas strādājuši pie šiem svētkiem, lai viss izdotos,” – stāsta XXVI Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XVI Deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča, kurai balva tika piešķirta par izcilu ieguldījumu Dziesmu un Deju svētku rīkošanā un Rīgas vārda popularizēšanu pasaulē.

Tāpat Rīgas domes Atzinības raksts tika pasniegts Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzei un Viņa ekselencei Rīgas metropolijas arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam par nozīmīgu ieguldījumu Viņa Svētības Romas pāvesta Franciska vizītes organizēšanā Latvijā un Rīgas atpazīstamības veicināšanu pasaulē.

“Tikai ar darbiem mēs padarīsim savu valsti vēl stiprāku, bagātāku un attīstītāku. Strādāsim kopā tikpat čakli arī turpmāk! Lai Latvija plaukst un zeļ! Tas ir mans galvenais novēlējums šodien Latvijai un visiem jums! Dievs, svētī Latviju!” Rīgas domes priekšsēdētājs sacīja visiem klātesošajiem.

Uz pašvaldības apbalvojumu "Gada rīdzinieks" var pretendēt jebkuras valsts piederības un tautības persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un ar savu talantu un darbu ir veicinājusi Rīgas atpazīstamību un pievērsusi sabiedrības uzmanību Latvijas galvaspilsētai.

Pretendentus apbalvojumam "Gada rīdzinieks 2018" varēja pieteikt ikviens Rīgas iedzīvotājs. Iesūtītos pieteikumus Rīgas domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka vadībā vērtēja žūrija. Žūrijā iekļauti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors, akadēmiķis Leonīds Ribickis, sociologs Arnis Kaktiņš, u.c. sabiedrībā pazīstami cilvēki.

Līdz šim apbalvojumu "Gada rīdzinieks" saņēmusi tenisiste Aļona Ostapenko, Maestro Raimonds Pauls, diriģenti Romāns Vanags un Māris Sirmais, režisors Alvis Hermanis, hokeja treneris Jūliuss Šuplers, Latvijas Nacionālās operas direktors Andrejs Žagars, māksliniece Džemma Skulme, mecenāti Ināra un Boriss Teterevi, kā arī Zaiga un Māris Gaiļi.