Suņu obligātā čipēšana: Latvijas pilsoņi ir samērā likumpaklausīgi

7. Marts, 2017

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru Kabineta noteikumi par suņu obligāto čipēšanu. LKF prezidente Vija Klučniece pastāstīja portālam Rīga.lv par suņu īpašnieku reakciju un par atrasto suņu turpmāko likteni, ka arī atbildēja uz bieži uzdoto jautājumu: kāpēc ir nepieciešams čipēt katru suni - pat mierīgus un vecus dzīvniekus?


Par Ministru Kabineta lēmumu un likuma pieņemšanu

Lēmums par suņu obligāto čipēšanu nebija nemaz spontāns -  Ministru Kabineta noteikumi "Mājas dzīvnieku reģistrēšanas kārtība" tika pieņemti vēl 2011. gadā ar piecu gadu pārejas periodu.

Tas tika darīts ar mērķi sagatavot sabiedrību, lai  nečipētu vecus suņus, ka arī, lai varētu tikt iegādāti responderi - ierīces čipa atpazīšanai. MK noteikumi par suņu obligāto čipēšanu stājās spēkā pakāpeniski, piemēram, 2012. gadā visiem suņiem, kuri piedalījās izstādēs, bija jābūt čipētiem un reģistrētiem, bet no 2015. gada čipētiem bija jau jābūt visiem, kuri tika atsavināti. Sākotnējais termiņš visu suņu čipēšanai un reģistrācijai bija 2016. gada 1. jūlijs, bet Zemkopības ministrija pagarināja šo termiņu līdz 2017. gada 1. janvārim.

Par suņu saimnieku reakciju

Izrādās, ka suņu saimnieki un Latvijas pilsoņi kopumā ir samērā likumpaklausīgi, ko pierāda tas, ka 2016. gadā gandrīz 60 000 saimnieku čipēja savus suņus un tas turpina aktīvi notikt arī pašlaik - šobrīd LDC datu bāzē ir vairāk kā 88 tūkstoši suņu. Runājot par Rīgas suņiem,  2016. gada 1. janvārī LDC datu bāzē bija reģistrēti 8467 suņi, bet 2017. gada 1. februārī tas skaitlis pieaudzis līdz 22 716 suņiem.

Cilvēki čipē pat 13 gadus vecus suņus. Mūsu organizācijai ir pārstāvniecības dažādos Latvijas novados, un mūsu klubu biedri strādā gan pašvaldībās, gan veterinārajās klīnikās, un lieliski redz šo ainu.

“Kāpēc man ir jāčipē suns gados, ja 10 dzīves gadu laikā tas ne reizi nav noklīdis?”

Svarīgi saprast, ka arī bise, kas karājas pie sienas, vienreiz var izšaut. Pastāv arī cita problēma - gadās, ka vecus suņus pamet vai dzīvnieka īpašnieks nomirst, un radinieki dzīvnieku izmet, tāpēc prasība ir loģiska, neatkarīgi no suņu vecuma. Vēl jo vairāk – pirms pieciem gadiem, kad MK noteikumi stājās spēkā, suns nebija vecs.

Par suņiem, kas atrasti bez čipa

Domāju, ka tas būtu loģiski, ja patversme šādu suni uzreiz čipētu un reģistrētu, bet saimnieks vai jaunais īpašnieks, saņemot suni, apmaksātu šo procedūru, ņemot vērā, ka patversme suni reģistrē uz sava vārda bezmaksas.

Par sazināšanos ar pazudušā dzīvnieka saimnieku

Ar saimniekiem sazinās gan telefoniski vai ar e-pasta palīdzību – čipā ir numurs, ar kuru suns ir reģistrēts LDC, bet LDC ir visi dati par dzīvnieka īpašnieku. Protams, izmeklēšanu par to, kā suns ir nonācis uz ielas – nejauši vai ļaunprātīgu nolūku dēļ, patversmes neveic. Tas arī nav nepieciešams - MK Noteikumi nr. 266 suņa īpašniekam nosaka kā pienākumu kontrolēt, lai suns neklaiņotu viens.

Par čipa efektivitāti un personīgo pieredzi

Ja suns ir reģistrēts, tad čips darbojas vienmēr, bet, ja nav reģistrēts LDC datu bāzē, tad čipam nav nekādas nozīmes. Mūsu suņi parasti nepazūd, bet pirms kāda laika bija gadījums ar basetu un kolliju - īpašniekus atrada pēc divām stundām. Reiz, pēc Jaungada uguņošanas aizbēga amerikāņu buldogs, kuru atrada cilvēki - pēc trim stundām saimnieks savu suni saņēma, jo dzīvnieks bija čipēts un reģistrēts mūsu datu bāzē.

Kas jāzina par suņu obligāto čipēšanu