Starptautiska iniciatīva #Edudays veicinās digitālas pārmaiņas Latvijas izglītībā

11. Decembris, 2018

Lai mazinātu digitālo plaisu starp skolotājiem un skolēniem, kā arī veicinātu tehnoloģiju prasmīgu iekļaušanu izglītības procesā, Microsoft sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu piektdien, 14. decembrī, ar īpašu semināru uzsāk starptautisko #EDUDays iniciatīvu Latvijā.


Semināra “Digitālās pārmaiņas izglītībā” ietvaros Rīgas skolotāji, metodiķi un skolu direktori iepazīsies ar mūsdienīgām izglītības tehnoloģijām, kas ļauj uzlabot skolu darba un mācību procesa efektivitāti, apgūs praktiskos risinājumus un dalīsies pieredzē. Dalībnieki uzzinās par robotikas, Minecraft spēles un citiem interesantiem elementiem izglītībā.

“Saskaņā ar 2016. gada OECD pētījuma datiem visā pasaulē izglītības procesā viena no lielākajām problēmām ir uz skolotāju orientēta mācību vide. Vidē, kurā skolēnam pārsvarā jākomunicē ar skolotāju, bieži vien netiek pietiekami iemācītas tādas svarīgas prasmes un iemaņas kā savstarpējā komunikācija, konfliktu risināšanas prasme, sadarbība grupā un citi. Būtiska nozīme uz skolēnu orientētas, personalizētas mācību vides veidošanā ir tehnoloģijām un ar to saistītām jaunām mācību metodēm. Piemēram, blended learning metode jeb jauktā apmācība paredz vienlaikus ar tradicionālām mācību metodēm izmantot jaunākās tehnoloģijas skolotāja vadībā. Tas attīsta skolēnu kritiskās domāšanas, sadarbības un jaunrades prasmes,” skaidro Renāte Strazdiņa, Microsoft vadītāja Baltijā.