Speciālisti novērtēs grausta stāvokli Vīlandes ielā 11

24. Janvāris, 2018

Ceturtdien, 25. janvārī, plkst.11.00 sasauc Vidi degradējošu būvju komisijas izbraukuma sēdi pie nama Vīlandes ielā 11.


Rīgas domes Īpašuma departaments, ņemot vērā būves Vīlandes ielā 11 tehnisko un vizuālo stāvokli, jau pagājušā gada jūlijā izdeva administratīvo aktu par ēkas Vīlandes ielā 11 piespiedu sakārtošanu. Ar to būves īpašniecei SIA „Vīlande” noteica pienākumu uz Vīlandes un Vidus ielu ietvēm uzstādīt gājēju aizsargtuneļus ar drošu nojumi un brīdinājuma zīmēm. Tāpat būves īpašniecei nekavējoties vajadzēja izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju ēkas sakārtošanai tādā apjomā, lai pilnībā novērstu tās uzturēšanas trūkumus, un uzsākt būves sakārtošanas darbu izpildi. Vienlaikus administratīvajā aktā tika noteikti termiņi nama sakārtošanas darbu pabeigšanai.

Foto: Rīgas domes Īpašuma departaments

Šogad Rīgas domes Īpašuma departamenta speciālisti atkārtoti apsekoja būvi un konstatēja, ka īpašniece nav veikusi ar administratīvo aktu noteiktos neatliekamos sakārtošanas darbus.

Foto: Rīgas domes Īpašuma departaments

Par būves slikto tehnisko stāvokli departamentu informēja arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kura norādīja, ka ēkas, kura ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.8214), uzturēšanā joprojām netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Foto: Rīgas domes Īpašuma departaments

Foto: Rīgas domes Īpašuma departaments

Foto: Rīgas domes Īpašuma departaments