SOS atbalsts sniegts 150 Rīgas ģimenēm

17. Maijs, 2016

Rīgas ģimeņu atbalsta programmas laikā no 2014.gada, atslogojot sešu Rīgas sociālā dienesta Teritoriālo centru darbu, Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centrs ir sniedzis pakalpojumu 150 ģimenēm, kurās aug vairāk kā 300 bērni.


Lai uzlabotu sociālo darbu ar riska ģimenēm un ģimenēm ar bērniem, kopš 2014.gada Rīgā tiek realizēts projekts „Rīgas ģimeņu atbalsta programma”, kura gaitā Rīgas Ģimeņu atbalsta centrā Brīvības gatvē 197 A tiek sniegti sociālā darba pakalpojumi ģimenēm ar bērniem.

Aizstāv bērnu intereses

Programmas mērķis ir mazināt sociālās atstumtības un bērnu nokļūšanas ārpusģimenes aprūpē riskus, īstenojot kompleksu prevencijas, bērnu interešu aizstāvības, izglītošanas un rehabilitācijas darbu ģimenēm ar bērniem Rīgā.

Projektā tiek iesaistītas Latgales priekšpilsētas un Ziemeļu rajona ģimenes ar bērniem līdz 18 gadu vecumam , kurās ir bērna augšanai un attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un kurās bērnam pastāv risks zaudēt savu bioloģisko vecāku aprūpi.

Centrā ģimenes nokļūst pēc informācijas saņemšanas no Bāriņtiesas, skolu sociālā pedagoga, līdzcilvēkiem vai sociālā darbinieka.

31 ģimene jau kļuvusi patstāvīga

Kopš projekta sākuma 31 iesaistītā ģimene jeb 20% ir spējušas kļūt patstāvīgas un beigušas sadarbību ar atbalsta centru.

96 ģimenes jeb 64% centrā nonākušo ģimeņu ir augsta riska ģimenes, tāpēc bija nepieciešama bāriņtiesas iesaiste. 46 ģimenēm bāriņtiesa ierosinājusi administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, bet 14 ģimenēs pārtrauktās aizgādības tiesības pēc perioda tiek atjaunotas. Deviņās ģimenēs pārtrauktās aizgādības tiesības tiek pārtrauktas abiem/vienīgajam vecākam.

Inovatīvas idejas

Programmā tiek izmantoti inovatīvi pasākumi, piemēram, piedāvājot tādus pakalpojumus kā sēru programma bērniem, kas zaudējuši tuvinieku; programma sociālā riska ģimeņu vecākiem - personības pilnveidei, kurā nodarbībās apgūst pamata sociālās prasmes, emociju regulēšana, stresa vadīšanas prasmes, alternatīvās prasmes agresijai un plānošanas prasmes.

Tāpat ir programma pusaudžiem, kura palīdz samazināt negatīvās pieredzes turpinājumu nākamajās paaudzēs: vardarbība, novārtā pamešana, vājas sociālās prasmes, traumatizēta personība.

Projekta kopējās izmaksas laika periodā no 2014.gada līdz 2016.gadam ir 882 tūkstoši eiro, no tā Rīgas domes Labklājības departamenta līdzfinansējums – 426 tūkstoši eiro.