Šorīt Latvijā varēja novērot parhēliju - gaismas plankumu vienā līmenī ar sauli

18. Aprīlis, 2019

Atmosfēras optiskās parādības, kas pa laikam tiek novērotas, izsauc cilvēku apbrīnu un vēlmi izprast to rašanās cēloņus.


Halo – viena no visbiežāk sastopamākajām optiskajām parādībām – spīdošs varavīkšņains gredzens ap Sauli vai Mēnesi (vai citu debess ķermeni, kas spīd vai ir izgaismots). Tas veidojas, gaismas stariem lūstot ledus kristālos, no kuriem sastāv augstie spalvu mākoņi. Nonākot līdz ledus kristāliņiem, gaismas stars tiek lauzts un sadalās spektrā – sarkanā spektra stari tiek lauzti mazāk un ir redzami loka iekšējā daļā, savukārt zilā un violetā gaisma – ārējā loka daļā. Mākoņi veidojas no dažāda tipa ledus kristāliņiem, kuros gaisma tiek lauzta dažādos leņķos. Visbiežāk sastopams 22° halo (to veido haotiski izvietoti stabiņa tipa kristāli ar diametru <20µm), retāk – 46° halo (15-25 µm lieli kristāli), kuram ir izteikti lielāks rādiuss no gaismas objekta.

Šorīt pāri Latvijai no ziemeļiem virzījās plānu augsto spalvu mākoņu zona un novērotā optiskā parādība ir halo paveids – parhēlijs. Parhēlijs nav loks ap gaismas avotu kā halo, tas ir līdzīgs gaismas plankums vai stabs, kas ir vienā līmenī ar sauli. To veido sešstūra plates tipa horizontāli kristāli ar diametru ~30 µm. Šajā gadījumā kristālu horizontālais novietojums ir iemesls, kāpēc halo neveidojas, jo gaisma tiek lauzta un izstarota vienā līnijā. Parhēlijs ir novērojams, ja gaismas avots, ledus kristāliņi un “uztvērējs” – cilvēks atrodas vienā līnijā. Līdzīgi kā tiek lauzta gaisma, veidojot halo, arī parhēlijā sarkanā gaisma ir tuvāk Saulei, bet zilā – tālāk no tās. Visbiežāk parhēlijs tiek novērots 22° leņķī, kas sakrīt ar halo rādiusu.