Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2016. gadā samazinājies par 25%

11. Janvāris, 2017

2016. gada plāns sociālajiem pabalstiem Rīgas domes budžeta programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros ir EUR 14 692 855, no kuriem 2016. gadā izlietoti EUR 12 538 325 vai 85% no gada plāna.


Ja 2016. gada septembrī (trūcīgo personu skaits 7 273) un oktobrī (trūcīgo personu skaits 7 313) trūcīgo personu skaits pavisam nedaudz pieauga un novembrī (trūcīgo personu skaits 7 295) saglabājās iepriekšējā līmenī, tad decembrī (trūcīgo personu skaits 7 239) tas atkal samazinājās par 1% un trūcīgo personu skaits ir atgriezies augusta līmenī.

Ja 2016. gada oktobrī (maznodrošināto personu skaits 16 482) un novembrī (maznodrošināto personu skaits 16 695) maznodrošināto personu skaits nedaudz pieauga, tad 2016. gada decembrī (maznodrošināto personu skaits 16 298) tas atkal ir samazinājies, un salīdzinot ar 2016. gada janvāri, maznodrošināto personu skaits ir samazinājies par 11% vai 1 962 personām.

2016. gada decembrī sociālo pabalstu saņēmēju skaits salīdzinot ar 2016.gada novembri ir samazinājies par 2 950 personām vai 22%, bet sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs samazinājies par EUR 229 923 vai 20% . Tas saistīts ar to, ka novembrī politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem - valsts pensiju saņēmējiem, tika izmaksāts vienreizējs svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, pabalsts tika izmaksāts 3 103 personām EUR 232 725 apmērā.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2016. gada decembrī (personu skaits, kurām izmaksāti pabalsti - 10 640) attiecībā pret 2015. gada decembri (personu skaits, kurām izmaksāti pabalsti - 11 271) ir samazinājies par 631 personu vai par 6%, savukārt pabalstiem izmaksātais finansējums pieaudzis par EUR 22 007 vai 2%.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2016. gadā (personu skaits, kurām izmaksāti pabalsti 31 671 ) salīdzinot ar 2015. gadu (personu skaits, kurām izmaksāti pabalsti - 42 477)  ir samazinājies par 10 806 personām vai par 25%, un pabalstiem izmaksātais finansējums samazinājies par EUR 2 351 991 vai 16%.