Skolēnu pusdienas 10.-12. klasēm: jaunas iespējas

6. Jūlijs, 2016

Ar 2016. gada 1. septembri Rīgas skolu 1.-9. klašu skolēniem tiks piešķirtas brīvpusdienas. Portāls riga.lv jau pastāstīja, kā šie bērni var saņemt siltu ēdienu skolā, izmantojot e-talonu. Tagad paskaidrojam, kā tiks izsniegtas pusdienas vecāko klašu audzēkņiem. No 2016. gada 1. septembra 10. – 12. klašu skolēni varēs par pusdienām norēķināties ne tikai  skaidrā naudā, bet arī izmantojot e-talonu, reģistrējot to pie īpaša karšu lasītāja. Bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm varēs pusdienot bez maksas.


Līdz šim brīvpusdienas skolu ēdnīcās saņēmuši tikai sākumskolas audzēkņi. Tāpat bez maksas ēdināti 5.-9. klašu skolēni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Vecāko klašu skolēni par pusdienām maksājuši paši, visbiežāk, izmantojot skaidru naudu.

No 2016. gada 1. septembra situācija mainīsies. 1. līdz 9. klašu skolēni Rīgas skolās pusdienas ēdīs bezmaksas. Jau pagājušajā mācību gadā brīvpusdienas pienācās skolēniem no 1. līdz 4. klasei. Tagad tas attieksies arī uz skolēniem, kas mācās 5. – 9. klasē.

Bezmaksas kompleksās pusdienas varēs saņemt vienu reizi dienā. Ēdienkarte sastādīta, ievērojot Ministru kabineta normatīvus par veselīgu uzturu. Savukārt ēdināšanas uzņēmumiem, kas strādā skolu kafejnīcās, ir izvirzīta prasība, ka jāpiedāvā kā minimums divu veidu kompleksās pusdienas katru dienu. Arī ēdienkartei nedēļas laikā ir jāmainās.

Brokastis, našķus un uzkodas starp ēdienreizēm bērni var iegādāties skolas ēdnīcā vai bufetē par savu naudu.

Brīvpusdienas tiks piešķirtas visiem Rīgas skolu skolēniem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas – gan rīdziniekiem, gan tiem, kas uz Rīgu dodas no citām pašvaldībām. Tāpat arī Rīgas sabiedriskais transports bezmaksas pienākas visiem galvaspilsētas skolēniem.

Vecāko klašu skolēnus šī reforma skars tikai 2017. gadā. Pagaidām viņiem ir trīs ēdināšanas iespējas skolas ēdnīcās.

1.Par savu naudu

Šeit nekas nav mainījies. Vecāki pēc saviem ieskatiem var dot bērnam uz skolu kabatas naudu brokastīm, pusdienām, vai launagam. Savukārt  bērns par šo naudu var iegādāties sev ēdienu. Taču nav garantijas, ka atvase nedosies uz tuvāko veikalu, lai nopirktu kaut ko neveselīgu: čipsus vai gāzētos dzērienus.  

2.Ar Skolēna e karti

Jaunieši var izmantot šo elektronisko karti kā maksāšanas līdzekli skolas ēdnīcās. To var darīt gan vidusskolēni, gan mazāko klašu audzēkņi, kuru vecāki vēlas kontrolēt, vai bērns ir nopircis brokastis vai launagu (pusdienas pienākas bezmaksas!). Viens noteikums – vecākiem sava bērna Skolēna e kartē jāieskaita  nauda. Portālā riga.lv ir izvietota instrukcija par norēķiniem ar Skolēna e karti Rīgas skolās.

Kā Skolēna e kartē ielādēt naudu?

 1. Jāreģistrējas pašapkalpošanās portālā skolas.rigaskarte.lv (reģistrēties pašapkalpošanās portālā var persona, kas apmaksā bērna ēdināšanu skolā, piemēram, vecāks, vecvecāks, likumiskais pārstāvis):
  1. Jāatver pašapkalpošanās portāla lapa un jānospiež “Reģistrēties”.
  2. Jāautentificējas ar internetbankas palīdzību.
  3. Jāaizpilda reģistrācijas forma, jāiepazīstas ar portāla lietošanas noteikumiem un jānospiež “Nosūtīt”.
  4. Jāapstiprina reģistrācija, nospiežot uz saiti vēstulē, ko saņemsiet uz savu e-pasta adresi.
 1. Jāpiesaista savam profilam bērna Skolēna e karte(piesaistīt profilam var tikai derīgu Skolēna e karti):
  1. Jāielogojas pašapkalpošanās portālā.
  2. Jāizvēlas sadaļa “Mans konts” un tajā jānospiež “Pievienot Skolēna e karti”.
  3. Jāaizpilda forma Skolēna e kartes pievienošanai un jānospiež “Saglabāt”.
 1. Papildināt piesaistīto Skolēna e kari var šādi:
  1. Izvēlieties sadaļu “Papildināt Skolēna e karti”.
  2. Izvēlieties Skolēna e karti, kuru vēlaties papildināt (profilam var būt piesaistītas vairākas kartes), norādiet papildināšanas summu un nospiediet “Apstiprināt”.
  3. Apmaksājiet maksājuma uzdevumu internetbankā, bankas filiālē vai jebkurā citā maksājumu iestādē, piemēram, pastā.
  4. Pēc naudas ieskaitīšanas pašapkalpošanās portāla pārvaldnieka bankas kontā, bērns to var lietot Rīgas skolu ēdnīcā. (Naudas ieskaitīšanas laiks ir atkarīgs no pārskaitījuma veida un izpildītāja! Piemēram, pārskaitījums vienas bankas ietvaros notiek momentāni, starpbanku pārskaitījums var aizņemt no pāris stundām līdz dažām dienām. Precīzu pārskaitīšanas laiku var apskatīties maksājuma iestādes spēka esošajos noteikumos.)

Ko iespējams nopirkt, izmantojot Skolēna e karti?

Visu to pašu, ko par skaidru naudu. Var nopirkt brokastis, pusdienas, minerālūdeni, jogurtu, vai jebko citu, kas tiek pārdots skolas ēdnīcā. Turklāt vecāki var izvēlēties Skolēna e kartes papildināšanas summu, veikt Skolēna e kartes papildināšanu katru dienu, katru nedēļu vai reizi mēnesī.

Kā notiek norēķināšanās skolas ēdnīcā?

Apmaksa notiek šādi: bērns izvēlas produktus vai ēdienus un, pienākot pie kases, pasaka, ka maksās ar Skolēna e karti. Kasieris ievada karšu lasīšanas terminālā summu apmaksai, pēc tam bērns pietuvina savu Skolēna e karti terminālam un notiek pieejamā naudas atlikuma pārbaude. Ja naudas pietiek, tiek reģistrēta veiksmīga apmaksa, ja nē, termināls atceļ darījumu un informē kasieri par to, ka naudas nepietiek.

Vecākiem mājās pirms tam jānorunā ar bērnu, cik naudas viņš dienā drīkst tērēt un kam, kā arī jāpasaka, cik naudas ir Skolēna e kartē.

Pieejamo Skolēna e kartes atlikumu, kā arī sarakstu ar visiem pirkumiem, kurus bērns ir veicis, iespējams apskatīt portālā skolas.rigaskarte.lv.

Norēķins aizņem tikpat daudz laika, kā norēķins ar bankas karti, un bieži vien ir ātrāks nekā norēķins ar skaidru naudu, jo bērnam nav jāmeklē sīknauda maciņā, bet kasierim nav jāizdod atlikums, tāpēc uzskatam, ka rindas nebūs garākas kā bija līdz šim.  

Diemžēl portāls skolas.rigaskarte.lv pagaidām ir vienīgā Skolēna e kartes papildināšanas iespēja,. Tuvākajā nākotnē šis pakalpojums tiks paplašināts.

Karšu lasīšanas termināli ir uzstādīti visās pašvaldības vispārējās izglītības skolās, kas kopumā ir 104, izņemot tās skolas, kurās nav ēdnīcas / bufetes ar kases aparātu (t.i. nenotiek ēdienu pārdošana), piemēram, Rīgas Valda Zālīša sākumskola, Rīgas sākumskola "Valodiņa", viena no Ziemeļvalstu ģimnāzijas ēkām Anniņmuižas 11, dažas vakarskolas.

3.Ja ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss

Ja šādā ģimenē aug bērns, kas mācās Rīgas skolas 10.-12. klasē, tad ir iespējams saņemt brīvpusdienas. Šajā gadījumā vecākiem ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu par pašvaldības apmaksātām pusdienām.

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir skolēniem, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuru ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Brīvpusdienas netiek piešķirtas, ja skolēnam ir nodrošinātas brīvpusdienas izglītības iestādē no citiem finanšu avotiem.

Lai skolēns izglītības iestādē varētu saņemt brīvpusdienas, ir jābūt noformētai Skolēna e kartei!

Brīvpusdienas piešķir:

 • Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēniem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu un, kuru ģimenes Rīgas pašvaldībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm.

Lai saņemtu brīvpusdienas:

bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis var vērsties dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā, kur:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz rakstisks iesniegums;
 • jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, ja tā nav aizpildīta pēdējo trīs mēnešu laikā.

Iesnieguma izvērtēšana:

 • ja iztikas līdzekļu deklarācija nav aizpildīta pēdējo trīs mēnešu laikā, Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā izvērtēs ģimenes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam ienākumu līmenim un pieņems lēmumu par ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un izglītojamā tiesībām saņemt pašvaldības apmaksātas pusdienas,
 • ja ģimenei jau ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,  Rīgas Sociālais dienests lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt brīvpusdienas pieņems ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un lēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī.
 • Rīgas Sociālais dienests par pieņemto lēmumu piešķirt vai atteikt izglītojamam brīvpusdienas elektroniski (īsziņas formā) informēs skolēna likumisko pārstāvi.

Skolēnam ir tiesības saņemt brīvpusdienas izglītības iestādē, kurā viņš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, sākot ar nākamo mācību dienu pēc Rīgas Sociālā dienesta lēmuma par brīvpusdienu piešķiršanu spēkā stāšanās dienas; tiesības saņemt brīvpusdienas ilgst līdz mācību semestra beigām. Ja šajā laika periodā izglītojamā ģimene vairs neatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, izglītojamam saglabājas tiesības saņemt brīvpusdienas līdz mācību semestra beigām. Skolēnu brīvpusdienu uzskaites nodrošināšanai izglītības iestādē tiek izmantota Skolēna e karte, kuru izglītojamais pirms brīvpusdienu saņemšanas validē izglītības iestādes ēdināšanas telpā izvietotajā kartes reģistrēšanas terminālī vienu reizi dienā.

Skolēna e kartes noformēšana

Bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis var elektroniski pieteikt savam nepilngadīgajam bērnam Skolēna e karti Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai klātienē kādā no Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centriem – Spīķeru iela 1, Vienības gatve 117A, Kurzemes prospekts 137, Prāgas iela 1, Brīvības iela 384b, Brīvības iela 191, Brīvības iela 49/5, līdzi ņemot vecāka un bērna personu apliecinošus dokumentus. Piesakoties elektroniski, Skolēna e karte tiek izgatavota 5 darba dienu laikā un izsniegta pieteicēja izvēlētajā klientu apkalpošanas centrā, bet, piesakoties klātienē, tā tiek izgatavota un izsniegta uz vietas. Ja iepriekš izsniegtā Skolēna e karte ir nozaudēta, nozagta, anulēta vai bloķēta tās derīguma termiņa laikā, nav tehniskā vai lietošanas kārtībā kartes turētāja vainas dēļ, kartes atkārtota izgatavošana maksā 2.85 eiro. Papildus informācija par Skolēna e kartes izsniegšanas un lietošanas kārtību pieejama Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001919.

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centri:

Latgales rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Avoti"
Avotu ielā 31 k.2
67037695

Teritoriālais centrs „Ķengaraga krasts"
Lomonosova ielā 1 k-19
67037471, 67181437

Teritoriālais centrs „Pļavnieki"
S
alnas ielā 2
67037447

Pārdaugavas rajona nodala

Teritoriālais centrs „Āgenskalns"
Ed. Smiļģa ielā 46, 67012271
Ziepju ielā 13, 67026025

Teritoriālais centrs „Dzirciems"
Baldones ielā 2,
67012369

Teritoriālais centrs „Bolderāja"
Dolomīta ielā la,
67037559

Teritoriālais centrs „Imanta"
Imantas 8. Līnija1 k.2,
67037892

Ziemeļu rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Vidzeme"
Vidrižu ielā 3,
67012126
Brīvības gatvē 266,
67012157

Teritoriālais centrs „Purvciems"
Ieriķu ielā  2b,
67012127
Pērnavas ielā 1,
67105538

Teritoriālais centrs „Ziemeļi"
Hanzas ielā 7,
67026649

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Rīgas domes 24.11.2015. saistošie noteikumi Nr.180 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem”.