Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes veiksmīgi pabeigtas

8. Augusts, 2017

Pagājušajā nedēļā AS “RĪGAS SILTUMS” veiksmīgi pabeidza pēdējo no kopumā 18 siltumtīklu hidrauliskajām pārbaudēm. Tās tika veiktas laika posmā no 9.maija līdz 25.jūlijam. Šobrīd ir apzināts siltumtīklu tehniskais stāvoklis un norit pēdējie sagatavošanās darbi nākamajai apkures sezonai.


Informācija par lielāko (pēc siltumtīklu garuma) – Daugavas labā krasta – hidraulisko pārbaudi:

Daugavas labā krasta hidrauliskā pārbaude šogad tika pabeigta rekordīsā laikā: lai nodrošinātu karstā ūdens padeves atjaunošanu tās pašas dienas vakarā 93% abonentu un vēl divu dienu laikā praktiski visiem pie AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīkliem pieslēgtajiem abonentiem, bojājumu atklāšanā un novēršanā 24 stundu darba režīmā tika iesaistīti vairāk nekā 400 AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieku. Papildus tika piesaistītas 20 brigādes noplūžu likvidēšanai.

Lielākais siltumtīklu plīsums tika konstatēts maģistrālās siltumtrases cauruļvadā DN 1200 (diametrs 1,2 m) Dzelzavas un Nīcgales ielu krustojumā, un pēc 29 stundu remontdarbiem karstā ūdens padeve 95 abonentiem tika pieslēgta divas dienas pēc pārbaudes uzsākšanas.

Pagājušajā gadā Daugavas labā krasta siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes nozīmīgāko bojājumu novēršana un karstā ūdens padeves atjaunošana vairāk kā 90% abonentu tika nodrošināta trešajā dienā no pārbaudes uzsākšanas dienas.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes ir nepieciešamas, lai pārliecinātos par siltumtīklu tehnisko stāvokli un nodrošinātu siltumtīklu drošu ekspluatāciju. Tās tiek veiktas vasaras mēnešos, lai savlaicīgi atklātu siltumtīklu defektus un samazinātu risku iedzīvotājiem ziemas mēnešos palikt bez karstā ūdens un apkures.

AS “RĪGAS SILTUMS” pateicas iedzīvotājiem par izpratni!