Saņem naudu renovācijai, ja tava māja ir kultūras piemineklis. Atlikušas divas dienas