Saņem finansējumu savam kultūras projektam

12. Decembris, 2017

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursu. Konkursa rezultātā tiks atbalstīta Rīgai nozīmīgu kultūras projektu īstenošana vizuālajā, mūzikas, dejas, audiovizuālajā un teātra mākslā, kā arī grāmatniecībā, muzeju darbībā, pilsētas kultūrvides un starpdisciplinārā jomā.


2018. gada konkursā kā prioritāte noteikts atbalsts inovatīviem un izglītojošiem projektiem visās kultūras un mākslas nozarēs.

Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas veltīti Latvijas valsts simtgades atzīmēšanai, kas atspoguļo ar valsts dibināšanu un pastāvēšanu saistītus notikumus un godina ar tiem saistītas personības, akcentējot to nozīmību Latvijas un īpaši Rīgas kultūrvēsturiskajā aspektā. Kā prioritārs būs arī atbalsts projektiem, kas sekmē māksliniecisko jaunradi, veicina Rīgas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un pilsētvides infrastruktūras daudzveidīgu izmantošanu.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 11. janvāra plkst. 17.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, kā arī jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi konkurss.projekti@riga.lv. Arī projektu pieteikumi elektroniski vienotā PDF formāta dokumentā jānosūta līdz 11.janvāra plkst. 17.00.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami RD IKSD tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv, tālruņi uzziņai: 67043670, 67043690, 27898486.