Samazinājies trūcīgo un maznodrošināto rīdzinieku skaits

13. Aprīlis, 2016

Rīgā gada laikā trūcīgo personu skaits samazinājies par gandrīz ceturtdaļu jeb 24%, bet maznodrošināto personu skaits samazinājies par 17%.


2016.gada martā salīdzinājumā ar februāri trūcīgo personu skaits turpināja samazināties - par 1% vai 53 personām, savukārt salīdzinot ar 2015.gada martu, trūcīgo personu skaits ir samazinājies par 2670 personām.

Martā samazinājies arī maznodrošināto personu skaits - par 1% vai 261 personu, savukārt, bet gada laikā maznodrošināto personu skaits ir samazinājies par 3627 personām.

2016.gada plāns sociālajiem pabalstiem Rīgas domes budžetā ir 17,428 miljoni eiro, no kuriem gada pirmajos trīs mēnešos izlietoti 3,565 miljoni eiro jeb 20% no gada plāna.

Martā sociālo pabalstu saņēmēju skaits salīdzinot ar februāri ir pieaudzis par 3% vai 342 personām un sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs pieaudzis par 1% vai 15,5 tūkstošiem eiro.

Tas skaidrojams ar to, ka turpinās apkures sezona, un klienti vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalstu martā saņēma 9676 rīdzinieki, bet februārī – 9261 rīdzinieks.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2016.gada martā attiecībā pret 2015.gada martu ir samazinājies par 5355 personām vai par 29%, un pabalstiem izmaksātais finansējums samazinājies par 694,4 tūkstošiem eiro vai 36%.

Martā Rīgas Sociālajā dienestā tika saņemti 5000 personu iesniegumi ar lūgumu piešķirt sociālo palīdzību, sociālās palīdzības sociālā darba speciālisti ir snieguši 2812 konsultācijas klātienē, 908 konsultācijas pa tālruni, veikuši 1251 apsekošanu klientu dzīves vietā.2016.gada martā pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 saņemti 1049 zvani, vidēji dienā saņemti 50 zvani.