RNP tāme nākamajam gadam: kas ir jāņem vērā?

28. Oktobris, 2015

Vienreiz gadā, oktobrī, katrā mājā, ko apkalpo uzņēmums “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP), un katrā dzīvoklī tiek saņemts dokuments – tāmes projekts. Tajā ir iekļauti namu pārvaldes ierosinājumi par nākamajā gadā ēkā veicamajiem remontdarbiem. Tālākais ir atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem – dzīvokļu īpašniekiem. Kā rīkoties un kādu nostāju ieturēt? 
Pirmais – pareizais – variants: apspriest un apstiprināt
 
Neviena tāme nelīdzinās citai – tās visas ir pilnīgi individuālas. Jo katrs konkrētais nepieciešamo remontdarbu saraksts ir sastādīts pēc tam, kad namu pārvaldes speciālisti kārtējo reizi ir veikuši ēkas apsekošanu un apzinājuši tās vājākās vietas.
 
Var droši apgalvot, ka šāda tāme ir lakoniska aina, kas parāda attiecīgās ēkas stāvokli. Tajā norādītie darbi nebūt nav uzskaitīti nejaušā secībā. Darbs, kas norādīts ar pirmo numuru, ir jāveic obligāti un steidzami. Piemēram, ja logu nomaiņa ir iekļauta piektajā pozīcijā, bet siltummezgls – pirmajā, tas nozīmē, ka logi nemaz nav tik briesmīgā stāvoklī, turpretī siltummezgls, ja to steigšus nesaremontēs, var iziet no ierindas jebkurā brīdī.
 
Tāme turklāt informē iedzīvotājus par viņu finansiālajām iespējām. Tajā ir aile, kurā redzams, cik naudas ēka jau ir uzkrājusi. Savukārt citā ailē ir norādīts, cik mēnešus vēl jākrāj, lai varētu veikt tos vai citus liela apjoma remontdarbus. Ir arī aile, kurā norādīts, kāda summa ir jāuzkrāj nākamajā gadā un cik daudz šajā nolūkā ik mēnesi būs jāmaksā katra dzīvokļa īpašniekam. Un, protams, pie katra piedāvātā remontdarba ir norādīts, cik tas maksā. Ir iekļauta arī cita noderīga informācija. Iepazīties ar tās atšifrējumu iespējams RNP tīmekļvietnē, noklikšķinot uz šīs saites: http://rnparvaldnieks.lv/jadmin/tiny/elfinder/files/skaidrojums_remontdarbi.pdf

Protams, ka tāme nav varasiestāžu izdots likums, kuru vairs nav iespējams mainīt. Iedzīvotāji var to apspriest, un tas pat ir vēlams. Galu galā, tieši viņi ir tie, kuri redz ēkas problēmas no iekšpuses un tādēļ vajadzības gadījumā var izvirzīt prioritātes citā secībā. Piemēram, iedzīvotāji var izlemt, ka kāpņutelpas remonts viņiem pagaidām ir pārāk nepieejama greznība, tādēļ tam paredzēto naudu labāk novirzīt uzkrājumiem, kas paredzēti caurā jumta remontam, un veikt to ātrāk, nekā bija ieplānots saskaņā ar tāmi.
 
Šādai apspriešanai likums dod dzīvokļu īpašniekiem 30 dienas ilgu termiņu. Tādējādi viena mēneša laikā (skaitot no dienas, kad tāme tika saņemta) visiem konkrētās ēkas iedzīvotājiem ir jāatrod laiks un jāsapulcējas, lai kopīgi izskatītu tāmi. Ja tajā ir labojumi, tie jāfiksē sapulces protokolā (lēmumu paraugi ir pieejami RNP tīmekļvietnē http://rnparvaldnieks.lv, sadaļā “Klientiem”). Lai labojumi būtu spēkā, ir nepieciešams 50 % īpašnieku balsu + 1 balss.


 
+ Otrais – neitrālais – variants: ignorēt
 
Ir arī tādi cilvēki, kas pret savā pastkastītē atrasto tāmi izturas ar pilnīgu vienaldzību. Pat neapskatot dokumentu, viņi to izmet atkritumu urnā ar aizbildinājumu, ka viņiem ir svarīgākas lietas darāmas. Tā paša iemesla dēļ viņi neierodas uz sapulci, kurā paredzēta tāmes apspriešana un apstiprināšana vai izmainīšana. Šāda attieksme līdzinās tā sauktajai strausa politikai, jo dzīvokļa īpašnieks, kurš to izvēlējies, iespējams, uzskata, ka tajā mirklī, kad viņš aizvērs acis, problēma izzudīs pati no sevis.
 
Kas notiek šādā gadījumā? Nekas slikts. Ja dzīvokļu īpašnieki paši atturas no lēmuma pieņemšanas, to viņu vietā pieņem namu pārvalde. Tāme, kuru dzīvokļu īpašnieki nevēlējās apspriest un attiecībā uz kuru nav pieņemts nekāds lēmums, 30 dienas pēc nosūtīšanas tiek uzskatīta par stājušos spēkā. Visi namu pārvaldes paredzētie remontdarbi tiks īstenoti norādītajā secībā. Maksa par ēkas apsaimniekošanu un no katra dzīvokļa iekasējamie atskaitījumi ēkas uzkrājumu fondā būs tādi, kā norādīts tāmē. Iebildumi nelīdzēs – tāds ir likums.
 
Tādēļ mūsu ieteikums ir izmantot tāmes apspriešanas iespēju. Taču darīt to, vadoties pēc saimnieciskas pieejas un veselā saprāta. Jāsaprot, ka namu pārvalde neiekļaus sarakstā remontdarbus, kas ēkai nav principiāli nepieciešami (ja vien to nepieprasīs paši iedzīvotāji). Piemēram, soliņu uzstādīšana pie pagalma puķudobes nav tāmē iekļaujams pasākums. Tajā vienmēr ir ietverti tikai tādi remontdarbi, bez kuriem ēka vienkārši sāks pamazām iet bojā.


 
+ Trešais – sliktākais – variants: noraidīt
 
Ēka ir tāds pats dzīvokļu īpašnieku īpašums kā viņu dzīvokļi. Varētu šķist, ka tā ir vienkārša un visiem zināma patiesība, taču diemžēl ne visi spēj to apzināties un pieņemt. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka aiz viņu dzīvokļa sliekšņa sākas „mežonīgs lauks” un kāpnes, pagrabs, bēniņi un citas kopīpašuma daļas uz viņiem neattiecas. Šādi cilvēki sabotē jebkādus centienus veikt ēkas remontu un nevēlas tērēt tam ne centa. Teorētiski šie dzīvokļu īpašnieki var mēģināt īstenot savu filozofiju reālajā dzīvē. Tāmi iespējams arī noraidīt atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” noteiktajai kārtībai.
 
Jāuzsver, ka šādu “ekonomiju” var iedomāties tikai teorētiski. Tādēļ, ka praksē situācija attīstīties tieši tā, kā vēstīts sakāmvārdā “Skopais maksā divreiz”. Vai pat trīsreiz... Viss, ko ēkā bija nepieciešams savlaicīgi nomainīt, pamazām lūzīs un plīsīs, un nebūs vairs glābjams ar plānveida, bet tikai ar avārijas remonta palīdzību. Un avārijas remonts vienmēr izmaksā daudz dārgāk. Piemēram, situācijā, ja ziemas spelgoņā pārplīst radiatori, nevienam vairs nav laika meklēt lētāku darbuzņēmēju. Ierodas avārijas brigāde un novērš avāriju saskaņā ar savu pakalpojumu cenrādi, kas nav diskutējams. Nemaz nerunājot par sagādātajām neērtībām – piemēram, ja visas svētku dienas vai nedēļas nogale ir jāpavada bez ūdens. Jo avārijām ir raksturīgi notikt pašā nepiemērotākajā brīdī.
 
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” aicina visus dzīvokļu īpašniekus aktīvi iesaistīties tāmes apspriešanas procesā! Jūsu māja ir dzīvokļu īpašnieku kopīgs īpašums, jūsu īpašums. Tāpēc nepalaidiet garām iespēju dzīvot savā mājā vēl labāk un ērtāk.