RNP: noslēdz izlīgumu par parāda apmaksu un samazini savu soda naudu

27. Decembris, 2017

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" aicina ikvienu klientu, kuram izveidojies parāds, izmantot izlīguma slēgšanas iespēju. Slēdzot izlīgumu līdz 20.01.2018, iespējams veikt pakāpenisku parāda apmaksu laika periodā līdz pat 18 mēnešiem ar iespēju samazināt kavējuma naudu.


  1. Veicot parāda apmaksu vienā maksājumā, kavējuma nauda tiek samazināta par 90%;
  2.  Slēdzot vienošanos par pakāpenisku parāda apmaksu līdz 18 mēnešiem, kavējuma nauda tiek samazināta par 60% (85%, ja tiek piemērots atvieglojums).

Foto:

* Piemērojot atvieglojumus - slēdzot izlīgumu ar klientu - pensionāru, invalīdu, daudzbērnu ģimenes pārstāvi vai personu, kam piešķirts maznodrošinātās (trūcīgās) personas/ģimenes statuss. Klientam jāuzrāda dokumenti, kas apliecina kādu no minētajiem statusiem.

Iesniegumu par kavējuma naudas samazināšanu (1.pielikums) vai vienošanos par pakāpenisku parāda apmaksu (2.pielikums) lūdzam mums nogādāt Jums ērtākajā veidā:

  • iesniegt personīgi jebkurā no Sabiedrības klientu apkalpošanas centriem;
  • sūtīt pa pastu uz adresi: Aleksandra Čaka iela 42, Rīgā, LV – 1011;
  • sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.