Riteņu bloķētāji: kas par tiem jāzina?

30. Oktobris, 2018

No 2018. gada 1. novembra “Rīgas satiksmes” autostāvvietās tiks izmantota riteņa bloķēšanas iekārta. Riteņu bloķētāji tiks pielietoti tikai tām automašīnām tikai divos gadījumos  - jā ir neapmaksāti vismaz divi pēcapmaksas paziņojumi (sākot ar trešo neapmaksāto pēcapmaksas paziņojumu), kas piemēroti  pēc 2018. gada 1. novembra, vai ja transportlīdzeklim nav piestiprināta valsts reģistrācijas numura zīme.


1.Kad automašīnu riteņu bloķētājus sāks lietot?

No 2018. gada 1. novembra transportlīdzekļa riteņu bloķēšanas iekārtu pielietos šādos gadījumos:

  • sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu, ja nav apmaksāti vismaz divi pēcapmaksas paziņojumi, kuri pielietoti pēc 2018. gada 1. novembra;
  • transportlīdzeklim nav piestiprināta valsts reģistrācijas numura zīme.

Ja pēcapmaksas kvītis saņemtas līdz 1. novembrim, tad maksājumi par tām tiks iekasēti tādā kārtībā, kāda darbojas līdz šim!

Foto: publicitātes

2.Vai tiks bloķētas arī ārvalstnieku automašīnas?

Noteikumi par autostāvvietas biļešu apmaksu vienlīdzīgi attiecas gan uz vietējiem iedzīvotājiem, gan ārvalstniekiem. Tas ir, ja nav apmaksāts viens paziņojums, tad, piemērojot otro pēcapmaksas paziņojumu, uz transportlīdzekļa tiks novietota brīdinājuma informācija par to, ka ar trešo piemēroto paziņojumu transportlīdzeklim tiks pielietota riteņu bloķēšanas iekārta.

Jau saņemot otro pēcapmaksas paziņojumu, vadītājiem uz transporta līdzekļa tiks novietota brīdinājuma informācija, ka ar nākamo pēcapmaksas paziņojumu transporta līdzeklim tiks pielietots riteņu bloķētājs. Sākot ar trešo piemērojamo paziņojumu, ja nav apmaksāti vismaz divi pēcapmaksas paziņojumi.  Transportlīdzeklim nav piestiprināta valsts reģistrācijas numura zīme.

Paziņojums, kas tiek piestiprināts pie vējstikla, pieejams četrās valodās – angļu, latviešu, vācu un krievu.

Foto: publicitātes

3.Kā rīkoties, lai riteņu bloķēšanas iekārta tiktu noņemta?

Apmaksu par piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem iespējams veikt:

  • RP SIA “Rīgas satiksme” autostāvvietu maksas automātos (ar bankas norēķinu karti vai e-talonu);
  • RP SIA “Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centros un Autostāvvietu birojā Atgāzenes ielā 24a (ar bankas norēķinu karti un skaidrā naudā);
  • lietotnē “RigaCard”;
  • pie autostāvvietu kontroliera (ar bankas norēķinu karti).

Ar skaidru naudu norēķināties nevar! Riteņa bloķēšanas iekārtas noņemšanu iespējams pieteikt pa tālruni 8585 vai 80001919, savukārt tās noņemšana tiek nodrošināta 2 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas no plkst. 6:00 līdz plkst. 23:00 tikai tad, ja visi pēcapmaksas paziņojumi ir apmaksāti.

Dažas nianses:

Ja pēcapmaksas paziņojumu apmaksu paredzēts veikt pie autostāvvietu kontroliera,  vispirms jāpiesaka riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšana pa tālruni 8585 vai 80001919 un jāinformē par izvēlēto samaksas veidu. Ierodoties autostāvvietu kontrolierim, jāveic norādīto pēcapmaksas paziņojumu apmaksa.

Ja transportlīdzeklim tiek pielietota riteņu bloķēšanas iekārta, tad neapmaksātiem paziņojumiem netiek piemērota pēcapmaksa samazinātā apmērā.

Riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošana neatbrīvo autostāvvietas lietotāju no samaksas veikšanas par autostāvvietas lietošanu nākamajās dienās, gadījumā, ja riteņu bloķēšanas iekārtas noņemšana netiek pieteikta.

Ja pieteikums par transportlīdzekļa bloķētāja noņemšanu nav saņemts līdz autostāvvietas darba laika beigām, tad nākamās darba dienas (piemēram, Vecrīgā autostāvvietas sāk darboties no plkst. 6.00 rītā) sākumā tiek piemērota autostāvvietas maksa par nākamo dienu.

Ja neviens savu automašīnu ilgstoši neaizved, tad lēmumu par tās evakuāciju no autostāvvietas pieņem Valsts policija.

Foto: publicitātes

4.Kur var saņemt informācijupar pēcapmaksas paziņojumiem un iespējamo riteņu bloķēšanu?

Informācija par transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanu ir pieejama RP SIA “Rīgas satiksme” mājas lapā www.rigassatiksme.lv, zvanot uz informatīviem tālruņiem 8585 vai 80001919.

Informācija par pēcapmaksas paziņojumiem  arī ir pieejama, reģistrējoties Vienotajā pakalpojumu pieteikumu portālā RP SIA “Rīgas satiksme” mājas lapā www.rigassatiksme.lv.

Foto: publicitātes

5.Kāpēc tiks pielietotas riteņu bloķēšanas iekārtas?

Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu mērķis ir optimizēt satiksmes organizāciju (īpaši ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi), sakārtot vieglo transportlīdzekļu plūsmu un organizēt to novietošanu, lai visi rīdzinieki un Rīgas viesi varētu piebraukt tuvāk interesējošiem objektiem un novietot savas automašīnas speciāli tam paredzētajās vietās.

Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošana ir stingri pakļauta ārējam normatīvajam aktam – pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuru mērķis nav nodrošināt vienīgi ienākumu gūšanu, bet gan realizēt pašvaldības uzdevumus attiecībā uz Rīgas ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību, transporta plūsmas organizēšanu un infrastruktūras drošu un vienlīdzīgu pieejamību. RP SIA “Rīgas satiksme” ir uzlikts pienākums nodrošināt noteiktas pakalpojuma sniegšanas prasības, un tā nodrošina stāvvietu pieejamību.

Riteņu bloķēšanas iekārtas tiks pielietotas, lai samazinātu un novērstu situācijas, kad transportlīdzekļu lietotāji nemaksā par autostāvvietu lietošanu, kā rezultātā ir jāveic saistību piedziņa piespiedu ceļā.

Problemātiski veikt saistību piedziņu no ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem. Kā liecina novērojumi, tad ļoti daudziem šādiem transportlīdzekļiem lietotāji ir Latvijas iedzīvotāji, kuri Rīgas pašvaldības autostāvvietas lieto ikdienā.

Tiesiskais pamats maksas autostāvvietu ierīkošanai ir noteikts likuma “Par autoceļiem” 6. panta četri pirmā daļā, kas pilnvaro pašvaldību ar saistošajiem noteikumiem paredzēt, ka par transportlīdzekļa novietošanu uz pašvaldības autoceļa vai ielas stāvēšanai drīkst iekasēt maksu.

Foto: publicitātes

6.Kādi tiesiskie regulējumi ietekmē bloķētāju sistēmas ieviešanu?

Regulējumu par maksas autostāvvietu ierīkošanu Rīgas dome ir noteikusi 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi”.

7.Cik autovadītāju nemaksā par autostāvvietu lietošanu?

Par Latvijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem, iesaistot parādu piedziņas kompāniju, tiek saņemta samaksa par ~ 67% pēcapmaksas paziņojumiem.

Par ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, iesaistot parādu piedziņas kompāniju, samaksa tiek saņemta tikai par ~7% pēcapmaksas paziņojumu. Visvairāk neapmaksāto pēcapmaksas paziņojumu ir par Lietuvā un Igaunijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem, pēc tam seko Krievijā un Vācijā reģistrētie transportlīdzekļi.

Foto: publicitātes

8.Rekords ir vairāk kā 700 nenomaksātas kvītis par autostāvvietu. Cik liels ir kopējais parāds?

Kopējais parāda apjoms ir ~ 3,4 miljoni EUR.

Lielākie parādnieki ir līdz pat ~ 700 pēcapmaksas paziņojumiem, starp kuriem ir gan Latvijā reģistrētu transportlīdzekļu īpašnieki, gan ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu īpašnieki.  

Piemēram, Latvijā reģistrētā transportlīdzekļa īpašnieks, kurš saņēmis 798 paziņojumus, jau divas reizes bija iesūdzēts tiesā un izpildu lieta tika nodota zvērinātam tiesu izpildītājam. Šādu situāciju nevar uzskatīt par normālu, kurā persona savlaicīgi un labprātīgi veic saistību apmaksu, un saistību piedziņa jāveic ar tiesas starpniecību.

Foto: publicitātes

9.Vai riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošana nav nesamērīga un autostāvvietu lietotāji necietīs?

Vidusmēra patērētājs, kurš ir pietiekoši rūpīgs, zina vai viņam vienkāršā veidā ir iespējams uzzināt par transportlīdzeklim piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem un autostāvvietu apmaksas jautājumos rīkojas labticīgi, līdz situācijai, kurā būs jāpielieto riteņu bloķēšanas iekārta, nemaz nenonāks.

Riteņu bloķēšanas iekārtas pielietošana notiks tikai no trešā pēcapmaksas paziņojuma, ja iepriekš nebūs samaksāti vismaz divi pēcapmaksas paziņojumi. Piemērojot otro pēcapmaksa paziņojumu, uz transportlīdzekļa tiks novietots brīdinājums.

Foto: publicitātes

10.Vai līdzīgi noteikumi ir spēkā arī citās Eiropas pilsētās?

Riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošana notiek arī citās Eiropas Savienības valstīs gadījumos, ja netiek ievēroti stāvvietu lietošanas noteikumi.

Piemēram, riteņu transportlīdzekļu bloķēšana tiek veikta Lielbritānijā, Īrijā, Čehijā, Somijā, Nīderlandē, Ungārijā.

Foto: publicitātes