Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs piedāvā populārzinātnisku lekciju

23. Oktobris, 2019

Svētdien, 27. oktobrī plkst. 14.00 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā interesenti gaidīti uz vēsturnieka Dāvja Beitlera populārzinātnisku lekciju "Vai uz neatgriešanos? Latviešu jūrnieku ceļi svešumā 20. gs. vidū-otrajā pusē". Dāvis Beitlers, vēsturnieks, LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorants, mūziķis, šobrīd ir vienīgais šīs tēmas pētnieks.


Dāvis Beitlers aicinās ielūkoties to latviešu jūrnieku un citu kuģniecības darbinieku likteņos, kurus 1939.-1945. gada dramatiskie notikumi aizrāva svešumā un kuri, ar retiem izņēmumiem, Latvijā vairs neatgriezās. Viņi kļuva par jauno mītnes zemju, galvenokārt Lielbritānijas un ASV, pilsoņiem un jūrlietu nozares pārstāvjiem, tomēr, vienlaikus saglabāja zināmu saikni ar Latviju, nācijas apziņu un latvisko jūrnieku garu.Gaidāmās tikšanās stāstnieks Dāvis Beitlers caurlūkojot, pētot gan muzeja Latvijas kuģniecības vēstures nodaļā glabātās vērtīgās vēstures liecības par latviešu kuģinieku gaitām svešumā - fotogrāfijas, dokumentus, relikvijas, gan Latvijas Valsts vēstures arhīva izteiksmīgus un mazzināmus dokumentus, kas sasaucas ar muzeja priekšmetiem, pilnīgojot tajos rodamās ziņas, atklājis līdz šim nezināmus, nefiksētus faktus un stāstus. Daudz no vēsturnieka Dāvja Beitlera pētītā un atklātā būs iespēja uzklausīt, ieraudzīt, uzzināt pasākuma apmeklētājiem.

Foto: publicitātes

Kādos ceļos latviešu jūrnieki izklīda pasaulē Otrā pasaules kara un pēckara laikā? Kas un kādēļ viņus mudināja vai spieda palikt, vai arī nepalikt svešumā? Kas jūrnieka stāvokli trimdā darīja dažbrīd vēl skaudrāku nekā pārējiem baltiešu trimdiniekiem - citu profesionālo jomu pārstāvjiem? Kādēļ arhīvā, kur sagūluši materiāli no Latvijas sūtniecības Vašingtonā, viena no plašākajām un saistošākajām sadaļām veltīta tieši jūrlietām? Kuri latviešu jūrasbraucēji ierakstījuši spožas lappuses Rietumvalstu kuģniecības vēsturē - ieņemot augstus amatus, vadot ievērojamu kompāniju kuģus un pat kādas valsts prezidenta privāto jahtu? Kuru no Latvijas vēsturiskajiem dievnamiem, savulaik, vēl dziļā padomju laikā, izglābis kāda Austrālijas latviešu jūrnieka testaments? Bet pats galvenais - vai un kā latviešu trimdas jūrnieki atstājuši savas pēdas Latvijas tautsaimniecības un kultūras vēstures annālēs kopumā, mūsdienu Latvijas jūrniecības laukā? Vai varam sacīt, ka viņi - vismaz caur savu veikumu, tomēr, ir atgriezušies mājās? Par to visu - tikšanās reizē Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē.

Foto: publicitātes

Ieejas maksa izglītojošās programmas apmeklētājiem - pensijas gadus sasniegušajiem - EUR 1,50, pārējiem - EUR 3.00.