Rīgas valsts ģimnāzijās būs mūsdienīgi iekārtoti kabineti un laboratorijas

28. Aprīlis, 2017

Lai nodrošinātu Rīgas valsts ģimnāziju skolēnu mācību sasniegumu augstu līmeni un attīstītu izcilību, Rīgas pašvaldība drīzumā uzsāks apgūt Eiropas struktūrfondu finansējumu, lai iekārtotu jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus, laboratorijas, kā arī telpas reģionālo metodisko centru attīstībai.


Par to ceturtdien, 27. aprīlī, tika informēti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti.

Eiropas struktūrfondi tiks apgūti, ievērojot Ministru kabineta 24.05.2016. „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumus”.

Lai iekārtotu modernus mūsdienīgus dabaszinātņu kabinetus un telpas reģionālo metodisko centru attīstībai, ir jābūt pietiekamam telpu nodrošinājumam optimāla izglītības procesa īstenošanai, kā arī reģionālās metodiskās funkcijas nodrošināšanai.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kā katru gadu ar rīkojumu ir noteicis skolās plānoto un no jauna atveramo klašu skaitu, nepieļaujot klašu skaita palielinājumu un skolu pārpildījumu. Četrās no piecām Rīgas valsts ģimnāzijām netiek samazināts jaunatveramo 10. klašu skaits, bet gan ierobežots jaunatveramo 7. klašu skaits par vienu klašu komplektu. Turklāt jāpiebilst, ka, salīdzinot ar šī mācību gada klašu skaitu, 2017./2018. mācību gadā kopējais klašu komplektu skaits nemainīsies Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā.

8. februārī ministrijas rīkotajā izglītības pārvalžu seminārā izskanēja paziņojums, ka valsts ģimnāzijas būs tikai no 10. klases, bet nav pateikts, kad un kā tiks īstenota šī reforma.