Rīgas Sociālajā dienestā var pieteikties pabalstam izglītības ieguvei

5. Jūlijs, 2016

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus rakstīt iesniegumus par pabalstu izglītības ieguvei.


Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro katram ģimenes loceklim.

Pabalstu ir iespējams saņemt vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, savukārt sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsts izglītības ieguvei noteikts 35,57 eiro apmērā katram skolniekam.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 2016. gada 31. oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā kur:

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz rakstisks iesniegums;
  • jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Pērn pabalstu saņēma 2,3 tūkstoši rīdzinieku

2015. gadā pabalstu izglītības ieguvei saņēma 2,3 tūkstoši rīdzinieku. Kopumā 2015. gadā pabalstam izglītības ieguvei izlietoja 83,5 tūkstošus eiro no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”.

2016. gada jūnijā pabalsts izglītības ieguvei izmaksāts 46 rīdziniekiem 1636 eiro apmērā.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9.00 – 17.00 un Pt no 9.00 – 16.00.

Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Darba dienās darba laikā informāciju var saņemt pa Rīgas Sociālā dienesta tālruni 67105048.