Rīgas Sociālajā dienestā turpinās iesniegumu pieņemšana izglītības ieguves pabalstam

13. Septembris, 2016

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus par pabalstu  saņemšanu izglītības ieguves atbalstam.


Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, savukārt sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsta izglītības ieguvei apmērs ir 35,57 eiro katram skolēnam.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 2016. gada 31. oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā kur:

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz rakstisks iesniegums;
  • jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

2016. gadā no 1. jūnija līdz 1. septembrim  pabalsts izglītības ieguves atbalstam izmaksāts 844 rīdziniekiem 30 tūkstošu eiro apmērā no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9.00 – 17.00 un Pt no 9.00 – 16.00.