Rīgas skolās uzsāk skolēnu karjeras izaugsmes atbalsta projektu

29. Novembris, 2017

2017. gada rudenī noslēgtais līgums starp Valsts Izglītības attīstības aģentūru un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, paredz, ka 2017./ 2018. mācību gadā 68 Rīgas skolās tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, lai uzlabotu pieeju karjeras izglītības atbalstam galvaspilsētas skolu audzēkņiem.


Projekta laikā tiks īstenoti karjeras atbalsta pasākumi 44 Rīgas skolās, kā arī 24 izglītības iestādēs, kas nav tieši iesaistītas projektā. Karjeras atbalsta pasākumu īstenošanā aktīvi piedalīsies arī 87 pedagogi karjeras konsultanti. Plānots, ka kopumā 38 051 Rīgas skolēns tiks iesaistīts projekta pasākumos, piedāvājot iepazīt visus karjeras plānošanas aspektus. Tostarp pašnovērtējuma veikšanu, darba tirgus izpēti un iepazīšanu, izglītības iestāžu piedāvājumu konkrētas profesijas apguvei, karjeras lēmuma pieņemšanu un citus.

Iesaistoties projekta aktivitātēs, skolēni varēs apmeklēt Latvijas uzņēmumus, izglītības iestādes, izstādes, piedalīties diskusijās, meistarklasēs un radošajās darbnīcās, kā arī doties mācību ekskursijās un aktīvi iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs saskaņā ar savas skolas karjeras attīstības plānu.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” mērķauditorija ir skolēni no 1. līdz 12. klasei un projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 31. decembrim.

Skolu saraksts, kuras ir projekta dalībnieces:            

Āgenskalna sākumskola, Friča Brīvzemnieka pamatskola, Iļģuciema vidusskola, Rīgas 1. speciālā internātpamatskola- attīstības centrs, Rīgas 10. vidusskola, Rīgas 19. vidusskola, Rīgas 22. vidusskola, Rīgas 25. vidusskola, Rīgas 33. vidusskola, Rīgas 34. vidusskola, Rīgas 40. vidusskola, Rīgas 47. vidusskola, Rīgas 5. internātpamatskola- attīstības centrs, Rīgas 51. vidusskola, Rīgas 53. vidusskola, Rīgas 54. vidusskola, Rīgas 61. vidusskola, Rīgas 64. vidusskola, Rīgas 71. vidusskola, Rīgas 74. vidusskola, Rīgas 84. vidusskola, Rīgas 85. vidusskola, Rīgas 88. vidusskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas 95. vidusskola, Rīgas 96. vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Rīgas Imantas vidusskola, Rīgas Jāņa Poruka vidusskola, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas Ķengaraga vidusskola, Rīgas Lietuviešu vidusskola, Rīgas Ostvalda vidusskola, Rīgas Pārdaugavas pamatskola, Rīgas Rīnūžu vidusskola, Rīgas Teikas vidusskola, Rīgas Valda Avotiņa pamatskola-attīstības centrs, Rīgas Valda Zālīša sākumskola, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Strazdumuižas internātvidusskola- attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, Rīgas Ezerkrastu pamatskola, Ziemeļvalstu ģimnāzija.

Projektā netieši iesaistīsies arī šādas mācību iestādes:

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola, Pamatskola ,,Rīdze”, Rīgas 13. vidusskola, Rīgas 21. vidusskola, Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 41. vidusskola, Rīgas 60. vidusskola, Rīgas 63. vidusskola, Rīgas 65. vidusskola, Rīgas 75. vidusskola, Rīgas 86. vidusskola, Rīgas 92. vidusskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Rīgas Austrumu vidusskola, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola, Rīgas Juglas vidusskola.