Rīgas skolas atvadās no mācībām otrajā maiņā

31. Augusts, 2017

Ar Rīgas 64. vidusskolas sākumskolas ēkas izveidi galvaspilsētas skolās gandrīz būs likvidēta otrā maiņa. Tā vēl kādu laiku saglabāsies Rīgas Franču licejā, iekams tiks izremontētas papildus iegūtās telpas Kr.Valdemāra ielā 48, kur kādreiz atradās Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte.


Nākamajos divos gados atbilstoši finansiālajām iespējām turpināsies izglītības iestāžu ēku remontdarbi, tiks ieviestas brīvpusdienas 10. - 12. klašu skolēniem un visiem bērnudārzu audzēkņiem. Plānots ieviest veselības apdrošināšanu arī bērnudārzu pedagogiem un tehniskajam personālam.

Jaunajā mācību gadā Rīgā darbosies 114 vispārējās izglītības iestādes, 150 bērnudārzi, 11 sporta skolas, 13 bērnu un jauniešu interešu centri, 9 mākslas un mūzikas skolas. Rīgā pilnībā tiek saglabāts plašais interešu izglītības piedāvājums.

Foto: f64

Dažāda veida remontdarbi šogad veikti 84 skolās un 81 bērnudārzā. Kopumā tajos ieguldīti 26 miljoni eiro no Rīgas budžeta, un vēl seši miljoni eiro piesaistīti no Eiropas Savienības (ES) fondiem. Pilna renovācija veikta Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas ēkā un teritorijā Burtnieku ielā 34 un Rīgas Mūzikas internātvidusskolai, kas atrodas Šampētera ielā 98.

Pie septiņām skolām ir izbūvēti sporta laukumi. Vislielākais – Centra sporta kvartāls – izveidots pie Rīgas Centra humanitārās vidusskolas, tā atklāšana notiks 16. septembrī plkst.12.00.

Foto: f64

Vēl desmit skolās īstenoti atsevišķi renovācijas darbi, nozīmīgākie veikti Natālijas Draudziņas ģimnāzijā, kur šiem mērķim šogad iztērēts 1,1 miljons eiro. Četrās skolās uzlabota energoefektivitāte, 16 skolās izbūvētas ugunsaizsardzības sistēmas, vēl vairākās atjaunotas sporta un aktu zāles, nomainīti logi vai izremontēti pagrabi un ģērbtuves.

Foto: f64

Rīgas pašvaldība šobrīd 31 bērnudārzā īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs”. Tas ļaus paaugstināt bērnudārzu ēku energoefektivitāti un samazināt pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Vienlaikus tiek uzlabots ēku vizuālais izskats un iekštelpu klimats, radot komfortablu vidi audzēkņiem un personālam. Sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, profesionāliem māksliniekiem, arhitektiem un dizaineriem uz bērnudārzu ēku fasādēm tiek veidoti īpaši mākslas darbi. Rīgas pašvaldība kopumā šā projekta īstenošanai izlietos 8 255 973 eiro, no tiem 5 816 464 eiro ir ERAF līdzfinansējums, bet aptuveni 30% jeb 2 439 509 eiro ir pašvaldības budžeta līdzekļi.

Foto: f64

Šovasar 15 bērnudārzu teritorijās uzstādītas rotaļu iekārtas uzstādītas un 6 pirmsskolas izglītības iestādes ieguvušas jauna veida nojumes.

Atsevišķās izglītības iestādēs iesāktie remontdarbi vēl turpināsies rudenī, bet tie neietekmēs mācību procesu, jo būvdarbu teritorijas tiks norobežotas un pie ēku ieejām staigāšanai būs izveidoti koridori.