"Rīgas siltums": reorganizācijas dēļ tarifs nepaaugstināsies

5. Jūlijs, 2018

Saistībā ar Ekonomikas ministrijas (EM) izplatīto paziņojumu par siltumenerģijas tarifa kāpumu Rīgā, AS “Rīgas siltums” valde informē: Pretēji EM paustajam, reorganizācija tiek rosināta ar mērķi samazināt projekta finansēšanas izmaksas. Reorganizācija neietekmēs siltumenerģijas tarifu, kas tiks saglabāts nemainīgi zems.


SIA “Rīgas BioEnerģija” dibināšanas mērķis bija siltumenerģijas tarifa stabilizācija vai pat samazinājums. Šis mērķis tiek un tiks īstenots. Tarifs rīdziniekiem šobrīd ir zemākais starp Latvijas pilsētām un ilgstoši arī starp Baltijas valstu galvaspilsētām. No vairākiem iespējamajiem SIA “Rīgas Bioenerģija” kā “Rīgas siltums” 100% piederošas sabiedrības attīstības scenārijiem, balstoties uz starptautiskas auditoru kompānijas atzinumu, par ekonomiski pamatotāko tika atzīts un izvēlēts scenārijs - SIA „Rīgas BioEnerģija” tiek integrēta „ Rīgas siltums” struktūrā.

“Rīgas siltums” valdes rīcībā nav informācijas par faktiem, ar ko pamatojami EM apgalvojumi par tarifa iespējamu paaugstināšanu. Tāpat jāatzīmē, ka, pretēji EM paziņojumā minētajam, SIA “Rīgas BioEnerģija” šobrīd nav uzņēmusies kredītsaistības 24,5 miljonu euro apmērā, un līdz ar to tādas nevar tikt pārņemtas reorganizācijas rezultātā.

Par iepriekš minēto padomes locekļiem, tai skaitā EM intereses pārstāvošajam padomes loceklim, tika sniegta detalizēta informācija. Sabiedrības valde uzskata, ka EM paustā informācija nav pamatota ar faktiem, un šajā kontekstā ir neizprotama.

“Rīgas siltums” turpina aktīvi strādāt pie tā, lai panāktu pēc iespējas zemākas darbības izmaksas, kas, savukārt, ļauj noturēt zemu tarifu, tajā pašā laikā nodrošinot augstu siltumapgādes kvalitāti, drošību, dabas resursu tālredzīgu izmantošanu, maksimāli ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēkiem un dabu. “Rīgas siltums” darbība vērsta, lai īstenotu ilgtspējīgus risinājumus energoefektivitātes uzlabošanai - gan pielietojot jaunākās tehnoloģijas, gan samazinot atkarību no importētiem energoresursiem un vairāk izmantojot vietējos bioresursus, kas ir ekonomiski izdevīgāks risinājums ne tikai sabiedrībai, bet arī veicina arī tautsaimniecības attīstību Latvijā.

Reorganizācija – iekļaujot meitas uzņēmumu – zaļās enerģijas ražotāju SIA “Rīgas BioEnerģija” – “Rīgas siltums” struktūrā, nodrošinās visu minēto faktoru veicināšanu: gan iespēju arī turpmāk saglabāt siltumenerģijas tarifu stabili zemu, gan būtiski palielinās zaļās enerģijas īpatsvaru Rīgas pilsētas kurināmā bilancē, nodrošinot videi draudzīgu siltumenerģijas ražošanu. Tāpat arī tā samazinās atkarību no importētiem energoresursiem, radīs lielākas iespējas sasniegt Latvijas enerģētikas politikas ilgtermiņa mērķi, kas noteikts Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam, par kuru izpildi ir atbildīga Ekonomikas ministrija.