Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu būvdarbu veicējiem uzdots nekavējoties sakārtot savas darba vietas

11. Augusts, 2017

Rīgas pilsētas īpašuma komitejas speciālisti kopā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta speciālistiem un arhitektiem apsekoja vairākas Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes, kurās šobrīd norit energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, lai saprastu, kā norit darbi un vai tie tiks pabeigti noteiktajos termiņos.


Foto:

Neskatoties uz to, ka vairākās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs darbs vēl nav atsācies un tajās neatrodas bērni, apsekojot virkni iestāžu, kurās šobrīd norit dažāda veida būvniecības darbi,  eksperti konstatēja, ka būvdarbu veicēji pavirši ievēro kārtību savās darba vietās. Tajās ir izmētāti dažādi būvgruži un būvniecības darbam nepieciešamie materiāli un nav ievērotas  elementāras darba organizācijas prasības. Šodien kopā ar atbildīgiem speciālistiem  būvniekiem tika uzdots  novērst šī nepilnības nedēļas laikā un sakārtot darba vidi atbilstoši noteikumiem.

Šobrīd 33 Rīgas pirmskolas izglītības iestāžu fasādēm pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma tiek veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Uz katras pirmsskolas izglītības iestādes fasādes top Latvijas Mākslas akadēmijas studenta vai profesionāla mākslinieka, dizainera, arhitekta unikāls monumentālās glezniecības mākslas darbs.

Apsekojot darbus,  bija novērojams, ka atsevišķās pirmsskolas izglītības iestādēs nebija arī  pietiekams darbinieku  skaits, lai būvdarbus pabeigtu termiņā - sākoties jaunajam mācību gadam. Būvnieki to skaidroja gan ar finansējuma nepietiekamību, gan ar būvniecības nozarē valdošo darbaspēka trūkumu.

Rīgas pašvaldība šo projektu īstenošanai ir saņēmusi ERAF līdzfinansējumu. Lai šo finansējumu pašvaldība saņemtu, ir jāievēro virkne procedūru un jāsaņem dažādu institūciju saskaņojumi.  Tam visam ir nepieciešams zināms laiks, kas pašvaldībai ir iekavējis  ERAF līdzfinansējuma saņemšanu. Bet jau tuvākā laikā tas tiks atrisināts un būvdarbu veicēji saņems līgumos noteikto finansējumu.

Rīgas pilsētas pašvaldība šobrīd 31 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē īsteno ERAF projektu “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs”. Savukārt divos bērnudārzos būvdarbi tiek veikti tikai par pašvaldības līdzekļiem.

ERAF projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana un primārās enerģijas patēriņa samazināšana iestāžu ēkās. Galvenās projekta darbības ir ēku ārējo norobežojošo konstrukciju (fasāžu, jumta pārseguma un cokola) siltināšana – tiks paaugstinātas siltumtehniskās īpašības, samazinot enerģijas patēriņu ēkās, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un ierobežojot siltumnīcefekta gāzu emisiju. Ēkās tiks arī nodrošināta būvuzraudzība. Primārās enerģijas patēriņa samazinājums ēkās veicinās Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumu samazinājumu par objektu siltumapgādi. Vienlaikus tiks uzlabots ēku vizuālais izskats un iekštelpu klimats, radot komfortablu vidi pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam un veidojot estētiski pievilcīgu pilsētvidi. Plānotais projekta pabeigšanas laiks ir šī gada septembris.

Rīgas pilsētas pašvaldība kopumā šo projektu īstenošanai izlietos 8 255 973,40 eiro lielu finansējumu no kuriem 5 816 464,16 eiro ir  ERAF līdzfinansējums, bet gandrīz 30% ir pašvaldības budžeta līdzekļi – 2 439 509,22 eiro.