Rīgas patversmes klientes iekopušas sev dārzu

5. Jūlijs, 2016

Šobrīd Rīgas patversmes Sieviešu nodaļā (Eiženijas ielā 1) noris projekts „Zaļie īkšķīši”, kura mērķis ir sociālā rehabilitācija, kas vērsta uz pašdisciplīnas uzlabošanu, jaunu prasmju un iemaņu gūšanu, personu bez pajumtes pašapziņas celšanu un saskarsmes spēju veidošanu.


Tā kā Rīgas patversmes Sieviešu nodaļa pagājušā gada nogalē pārcēlās uz jaunām telpām, un tagad ap patversmi ir liela teritorija ar augļu kokiem un krūmiem, kā arī neapstrādāta zeme, kura tiek izmantota, lai klientēm mācītu sistemātisku darbu, atbildību, rūpes par dārzu. Projekta laikā tika apkopti teritorijā jau esošie apstādījumi un augļkoki, kā arī veidoti jauni apstādījumi un dārzs. Klientes tiek mācītas sistemātiski rūpēties par apstādījumiem, tos ravējot un laistot.

Foto: Rīgas domes Labklājības departaments

Klientes daudz ko mācās ne tikai no lektores un darba grupu vadītājas, bet arī viena no otras, kā arī viņas atceras, atjauno savas prasmes un iemaņas, kā arī apgūst jaunas. Klientēm tiek veidota vide, kurā viņas jūtas kā savas vides realizētājas, dodot vaļu fantāzijai un rīcībai. Projektā piedalās naktspatversmes klientes, dažas no tām ir ratiņkrēslos, ir arī kāda akla sieviete, viņai tika dota iespēja iesēt kastītēs puķu zirņus. Sievietei tas bija milzīgs pārbaudījums, jo dzīves laikā viņa bija atradusi veikt jebkādus roku darbus, tāpēc bija jāpieliek liela piepūle, lai veiktu šo sēdošo darbu. Šobrīd ir pagājuši vairāki mēneši kopš kliente regulāri tiek iesaistīta kādos mazos, vienkāršos darbos. Klientes pašapziņa ir ļoti augusi, un viņa regulāri lūdz jaunu darbus, viņa vairs nenogurst tik ātri, šai aklajai sievietei ir atvērusies otrā elpa- viņa tic saviem spēkiem.

Foto: Rīgas domes Labklājības departaments

Šobrīd Rīgas patversmes Sieviešu nodaļas teritorijā sadarbojoties sociālā darba speciālistiem un klientiem ir savs akmensdārzs, kas ir pašu klientu ideja un realizācija. Klientes ir ieguldījušas milzīgu darbu, lai uzpostu patversmes teritoriju. Sociālā darba speciālisti ir novērojuši, ka klientes, kuras aktīvi piedalās projektā, ir ļoti lepnas par sevi, viņām ir cēlusies pašapziņa, un viņas jūtas vajadzīgas un novērtētas.

Foto: Rīgas domes Labklājības departaments

Puķes priecē visus apkārtējos, arī dārzā jau gatavojas dārzeņi, un ķirbju raža būs izcila.

Foto: Rīgas domes Labklājības departaments

Arī patversmes darbinieki no saviem mazdārziņiem periodiski atved kādu krūmu vai puķu stādus, un ir plānots, ka darbinieki, pēc zemeņu atražošanas, atvedīs uz patversmi zemeņu stīgas, lai nākošajā gadā būtu arī zemeņu dobes. Par projektā paveikto, sakārtoto teritoriju prieks ir gan pašām klientēm, gan darbiniekiem, gan garāmgājējiem.

Foto: Rīgas domes Labklājības departaments