Rīgas patversme: klientu kļuvis mazāk

24. Maijs, 2016

Katru gadu no 1.oktobra līdz 30.aprīlim personām bez noteiktas dzīvesvietas un krīzes situācijā nonākušām personām tiek nodrošinātas īslaicīgas uzturēšanās iespējas patversmēs, uzturs, personīgās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumi.


Vidējais pakalpojuma saņēmēju skaits 2015./2016. gada ziemas mēnešos bija 650 personas, kas ir par 28 personām (4%) mazāk nekā 2014./2015. gada ziemas mēnešos. Savukārt lielākais vidējais noslogojums Rīgas patversmēs un sociālās rehabilitācijas centros bija vērojams 2016. gada janvārī– 740 personas.

Vairāk patversmēs nonāk vīrieši

Vidēji aizvadītās ziemas mēnešos šos pakalpojumus izmantojušas 118 sievietes, kas ir par 12 personām (9%) mazāk nekā 2014./2015. gada ziemas mēnešos.

Savukārt vīriešu patversmes pakalpojumus aizvadītā gada ziemas mēnešos izmantojušas 486 personas, kas ir par 32 personu (6%) mazāk nekā 2014./2015. gada ziemas mēnešos.

Zema motivācija un alkohols

Galvenie iemesli, kāpēc bezpajumtnieki ilgstoši nevar atrisināt savu sociālo situāciju un uzturas patversmēs, ir zems pašvērtējums un motivācijas trūkums iesaistīties savas situācijas uzlabošanā, kā arī ilgstoša alkohola atkarība un veselības problēmas.

Ilgstoša alkohola atkarība veicina personas sociālo atstumtību, jo persona būtiski pasliktina savu garīgo un fizisko veselības stāvokli, zaudē darba spējas un starppersonu komunikācijas prasmes.

Lielākajai daļai klientu tiek identificētas vairākas problēmas, piemēram, nodarbinātības, atkarības, saskarsmes problēmas. Līdz ar to sociālie darbinieki, lai palīdzētu klientam atrisināt galveno mājokļa problēmu, vispirms palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar klienta spēju sociāli funkcionēt.

Izplatītākā problēma – mājvietas neesamība

Visbiežāk sociālie darbinieki palīdz personām risināt dzīvesvietas jautājumu, izmatojot dzīvokļu īres tirgus piedāvājumu, jo ar mājokļu neesamības problēmu saskaras teju visi klienti (95%).

Otrajā vietā ierindojas saskarsmes problēma/konflikti (89%), kas saistīti ar šķiršanos ģimenē, dažādu paaudžu izraisītajām konfliktsituācijām, kā arī saskarsmes problēmas sociālajā vidē un sociālo kontaktu/svarīgu attiecību trūkums.

Nodarbinātība ieņem trešo vietu (71%). Lai risinātu nodarbinātības jautājumu, klienti tiek iesaistīti dalībai atbalsta grupās bezdarbniekiem, dienas centru aktivitātēs, piedāvājot attīstīt dažādas prasmes, piemēram, datorprasmes, apgūt latviešu sarunvalodas prasmes, angļu valodu.

Tāpat teju pusi patversmju klientu nomoka atkarības problēmas (53%). Klientu vidū plaši izplatīta ir alkohola atkarības problēma, mazāk psihotropo vielu un toksisko vielu izraisītas atkarības.

Lai palīdzētu klientiem, sociālais darbinieks piedāvā klientiem apmeklēt “Anonīmo alkoholiķu 12 soļu programmu”, kā arī iesaistīties valsts apmaksātajā Minesotas programmā alkohola atkarības ārstēšanā.

Mobilā brigāde

Lai sniegtu informāciju un atbalstu bezpajumtniekiem, 2007.gadā tika izveidota Rīgas patversmes struktūrvienība – Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem. Tās galvenie uzdevumi ir izbraukt dažādus maršrutus Rīgas pilsētā, apzināt un regulāri apsekot bezpajumtnieku pulcēšanās vietas, apsekot konkrētas vietas pēc operatīvās informācijas saņemšanas, noskaidrot katra klienta situāciju, vajadzības un problēmas, informēt par iespējamo palīdzību un tās saņemšanas iespējām, motivēt klientus risināt savas sociālās problēmas un sniegt adekvātu atbalstu klientam atbilstoši katras personas situācijai un vajadzībām, iegūt un nostiprināt bezpajumtnieku uzticību brigādes darbiniekiem un sniegtajam atbalstam.

Mobilajā brigādē ir iekļauti trīs darbinieki - sociālais darbinieks, aprūpētājs un šoferis. Brigādes maršruts veidots, iekļaujot zupas virtuvju adreses un citas bezpajumtnieku pulcēšanās vietas.

Brigāde bezpajumtniekiem aukstajā gada laikā izsniedz arī siltu tēju un apģērbu, nogādā personas uz naktspatversmēm.

Laika posmā no pērnā gada oktobra līdz šā gada maijam brigāde ir sniegusi konsultācijas personām 730 reizes, saņēmusi 739 tālruņa zvanu par personām, kuras uzturas dienas un nakts laikā dzīvošanai nepiemērotos apstākļos, t.i., uz ielas, dārza būdās, šķūnīšos, pamestās ēkās vai citās vietās, 389 reizes personas nogādātas uz patversmi vai uz ārstniecības iestādi.

Bezpajumtnieku iecienītākās vietas Rīgā

Kopumā Mobilā brigāde ir apzinājusi aptuveni 80 vietas (garāžas, pamestas ēkas, kāpņu telpas, šķūnīši, atkritumu novietnes) Rīgas pašvaldībā, kurās pastāvīgi uzturas bezpajumtnieki, kā arī konstatējusi, ka kopā aptuveni 180 personas pastāvīgi uzturas mazdārziņu teritorijās (piemēram, Ziepniekkalnā, Zolitūdē, pie Daugavgrīvas šosejas, Rumbulā).

Iesaistās arī policija

Arī Rīgas Pašvaldības policija (RPP) aktīvi iesaistījusies palīdzības sniegšanā bezpajumtniekiem aukstajā gada laikā, informējot reidos sastaptos bezpajumtniekus par palīdzības saņemšanas iespējām vai nepieciešamības gadījumā nogādājot tos naktspatversmēs.

Par to liecina RPP nogādātais personu skaits uz patversmēm -  2015./2016. gada ziemas sezonā bezpajumtnieki 2729 reizes nogādāti uz patversmi.

Visvairāk personu RPP ir nogādājusi uz biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” naktspatversmi Gaiziņa ielā 7, Rīgā, jo personas bijušas alkohola reibumā un šajā naktspatversmē ir paredzēts uzņemt šādas personas.

Iedzīvotāji aktīvi informējuši RPP par bezpajumtniekiem, kuri mitinās uz ielas, šķūnīšos, pagrabos un pamestās ēkās.

Kur var saņemt siltu ēdienu?

Pilsētā ir vairākas zupas virtuves vietas, kurās gan bezpajumtnieki, gan arī citi trūcīgie Rīgas iedzīvotāji var saņemt siltu ēdienu.

2015./2016.gada ziemas sezonā tika līdzfinansēti četri līgumorganizāciju sniegtie zupas virtuves pakalpojumi – nodibinājuma Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas „Diakonijas centrs” zupas virtuves pakalpojums, biedrības „Žēlsirdības misija “Dzīvības ēdiens”” zupas virtuves pakalpojums, Latvijas pareizticīgās baznīcas Rīgas svētās Trijādības – Sergija sieviešu klostera zupas virtuves pakalpojums un biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība” zupas virtuves pakalpojums.

Zupas virtuvēs pieces reizes nedēļā izsniegtas līdz 650 porcijām dienā, 2015.gadā kopā  līdzfinansētas 125 950 porcijas.

26 mirušas personas

Pēc Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra sniegtajiem statistikas datiem par mirušajām personām Rīgā, kuru nāves iemesls ir ķermeņa atdzišana, laika periodā no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim mirušas 26 personas, kas ir par 3 personām vairāk nekā tādā pašā periodā pagājušajā gadā.

No minētajām 26 personām astoņām organismā konstatēts alkohols. 21 no mirušajiem ir atrasts uz ielām vai tām pielīdzināmām vietām (kāpņu telpa, dārza būdiņa). Pieci no mirušajiem ir atrasti dzīvokļos.

Mirušie cilvēki, kuru nāves iemesls ir vispārēja ķermeņa atdzišana, ir atrasti dārza būdiņās, pamestās mājās, uz ielas u.c. Visvairāk nosalušas personas atrastas Rīgas Latgales priekšpilsētā – 12 (46%), kas skaidrojums ar personu uzturēšanos Rīgas Centrāltirgū, kur tās gūst ienākumus no gadījuma darbiem, un to, ka Latgales priekšpilsētā uzturas visvairāk bezpajumtnieku.

Vairāk informācijas par to, kā norit Mobilās brigādes darba diena, lasi materiālā "Cilvēki bez adreses: Kā no aukstuma glābjas Rīgas bezpajumtnieki?"