Rīgas Pašvaldības policija piedalīsies starptautiskā projektā par drošas pilsētvides nodrošināšanu

3. Aprīlis

Piektdien, 3. aprīlī, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija tās pirmajā attālināti notikušajā sēdē nolēma atbalstīt Rīgas Pašvaldības policijas iesniegto projektu. Plānots, ka projekts „Vietējo varas iestāžu apmācība, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu pilsētvidi, samazinot ar teroristu uzbrukumiem saistītos riskus sabiedriskajās telpās” sāksies 2020. gada septembrī un ilgs 24 mēnešus.


Projekta mērķis ir stiprināt vietējo varas iestāžu iespējas aizsargāt publiskās vietas un neaizsargātos mērķus jeb „soft targets”*. Projekta ietvaros 13 drošības institūcijas no Francijas, Nīderlandes, Grieķijas, Beļģijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas un Latvijas izveidos visaptverošu sabiedrisko telpu aizsardzības koncepciju, apmācības ciklu un ar to saistīto metodoloģiju.

Apmācību ciklā tiks ietverti praktiskie rīki, tehnoloģijas, apmācības un demonstrācijas uz vietas, kas uzlabos vietējo varas iestāžu izpratni par situāciju un uzlabos efektīvu un tiešu reakciju, lai aizsargātu sabiedriskās telpas un „soft targets” mērķus pirms, tieši notikuma brīdī un pēc terorisma draudiem vai citām krīzes situācijām.

Projektu finansēs no ES Iekšējās drošības fonda līdzekļiem, un tam piešķirti 800132 eiro. No tiem Rīgas pašvaldības policijai plānotais finansējums ir 19164 eiro. Pašvaldības pagaidu adminstrācija apstiprināja projekta līdzfinansēšanu 2129 eiro apmērā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 2020. gadam.

*„ soft targets” - personas vai lietas, kas ir salīdzinoši neaizsargātas vai pilnībā neaizsargātas, it īpaši pret militāru vai teroristu uzbrukumu.