Rīgas pašvaldības policija gatava jaunā mācību gada sākumam

29. Augusts, 2019

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu audzēkņiem maksimāli drošu jaunā mācību gada sagaidīšanu un sākšanu, Rīgas Pašvaldības policija ir sagatavojusi attiecīgo pasākumu plānu. Jaunajā mācību gadā tiks nodrošināta sabiedriskā kārtība pie 109 izglītības un 27 interešu izglītības iestādēm mācību laikā, kā arī tiks veikts regulārs preventīvais darbs ar bērnu vecākiem un sadarbība ar izglītības iestāžu vadītājiem.


Jau no 21. augusta policija veic pārbaudes pie 174 Rīgas izglītības iestādēm, to filiālēm un pieguļošajām teritorijām. Apsekotas tiek arī iecienītās jauniešu pulcēšanās vietās pilsētā - parki, skvēri, iekšpagalmi, pludmales un rotaļu laukumi. Tiek pārbaudītas mazumtirdzniecības un izklaides vietas, kur iecerēts veikt apsekošanu vismaz 150 objektos.

2. septembrī pastiprinātai kārtības nodrošināšanai tiks iesaistīti vairāk nekā 150 policijas darbinieki visā pilsētā.

Pašvaldības policijas veikto pasākumu rezultātā pārkāpumu skaits Zinību dienā ir ievērojami samazinājies. Ja 2008. gadā tika fiksēti aptuveni 300 pārkāpumi, tad pēdējos gados to bija mazāk par 50.