Rīgas pašvaldības policija aicina darbā jaunos kārtības uzturētājus

17. Februāris

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darba prioritātes jau vairākus gadus ir nemainīgas. Tās ir - drošības nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, paaugstināta uzmanība bērniem un jauniešiem, kā arī vardarbības gadījumu novēršana ģimenē. Savus pienākumus policija veic ar darbinieku klātbūtni pilsētas publiskajās vietās, kā arī nodrošinot nekavējošu reaģēšanu uz iedzīvotāju izsaukumiem. Katru gadu izsaukumu skaits palielinās vidēji par 20%, piemēram, 2019. gadā policija ir izbraukusi uz vairāk nekā 80 000 policijas izsaukumiem un tas ir par 24% vairāk nekā 2018. gadā.


Ir patīkami apzināties, ka iedzīvotāji uzticas pašvaldības, tomēr pieaugot jauniem izaicinājumiem un izsaukumu apjomam, pieaug nepieciešamība pēc jauniem darbiniekiem. Tādēļ RPP aicina tai pievienoties. Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass: “Kaut arī šodien pašvaldības policija plaši izmanto mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas - tomēr galvenā vērtība ir un paliek cilvēks. Policijas darbinieks ir profesionālis, labi sagatavots, apmācīts un motivēts. Tikai šāds darbinieks ir garants tam, ka pašvaldības policija spēs izpildīt tai uzticētos pienākumus un sniegt reālu atbalstu ne tikai Valsts policijai, bet daudzām citām valsts struktūrām.”

Alga un iespējamie bonusi

RPP šobrīd ir 986 amata vietas, no kurām vakantas ir 150 vietas. Kārtībniekam pēc divu mēnešu mācību perioda bruto alga ir no 700 līdz 850 eiro. Turklāt, uzsākot profesionālās darba gaitas, katru mēnesi policijas darbinieks saņem uzturdevas kompensāciju 170 eiro apmērā. Mācību laikā atalgojums ir 635 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tomēr jānorāda, ka, kāpjot pa karjeras kāpnēm, attiecīgi pieaug arī atalgojums.

Ikviens RPP darbinieks saņem piemaksu par nakts darbu 50% apmērā, piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100% apmērā no darba algas noteiktās stundu likmes, vai arī virsstundu darbs tiek kompensēts, piešķirot atpūtas laiku citā nedēļas dienā. Darbiniekam vienu reizi gadā tiek piešķirts atvaļinājums, papildus atvaļinājuma dienas par darba stāžu, darbu īpašos apstākļos un darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos, kā arī vienu reizi gadā tiek piešķirts atvaļinājuma pabalsts. Par teicamu darbu un ievērojamiem sasniegumiem, par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību darbiniekam ir iespēja saņemt RPP apbalvojumu, naudas balvu vai prēmiju.

Foto:

[Goda zīmi “Gada policists 2018” saņēma Rīgas pašvaldības policijas inspektors Māris Maļinovskis par teicamu darbu Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļā]

RPP darbinieki tiek nodrošināti ar veselības/nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kā arī obligātās veselības pārbaudi. Darbiniekiem ir iespēja apmeklēt trenažieru zāles un peldbaseinu, treniņus tuvcīņā un pašaizsardzībā, apmeklēt nodarbības pie džudo un Jiu-Jitsu profesionāļa, apgūt un uzlabot šaušanas prasmes, kā arī nodarboties ar basketbolu, volejbolu, riteņbraukšanu, futbols, florbolu, hokeju un pat beisbolu vai virves vilkšanu. Darba devējs piedāvā arī iespējas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai dažādos mācību kursos saskarsmes iemaņā, policijas taktikas apmācībā u.c.

Studentiem, kuri studē augstākajā mācību iestādē, iegūstot ieņemamajam amatam nepieciešamo profesionālo izglītību, studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai tiek piešķirts mācību atvaļinājums līdz 20 darba dienām gadā, saglabājot mēnešalgu un uzturdevas kompensāciju. Uzsākot darba gaitas RPP, iespēju robežās tiek piedāvāta dzīvesvieta dienesta viesnīcā.

Kā pieteikties un fiziskās sagatavotības prasības

Pēc tam, kad potenciālais policists ir aizpildījis anketu, kuru var atrast un izdrukāt RPP mājas lapā, ir jāierodas personīgi RPP Personāla nodaļā Rīgā, Lomonosova ielā 12a kādā no darba dienām, laikā no plkst.8.30 līdz 16.00. Pēc dokumentu pieņemšanas, vienosieties par vispārējās fiziskās sagatavotības normatīvu pārbaudes datumu.

Kārtībnieka amata pretendenta vispārējās fiziskās sagatavotībai jāveic 10x10 metru atspoles skrējiens, roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, vēdera prese, tāllēkšana no vietas un 3000 metru skrējiens. Savukārt glābējiem ir jākārto pārbaudījums arī peldētprasmē – jāspēj veikt 100 metru distance divos sporta peldēšanas veidos - kraulā un brasā (50m kraulā uz krūtīm/50m brasā). Distance jāveic ne ilgāk kā divās minūtēs, kā arī jāspēj veikt 25 metru distance, nirstot zem ūdens vienā piegājienā. Pēc darbā pieņemšanas jauno policistu sagaidīs darbaudzinātājs, kurš sniegs atbalstu un individuālu palīdzību, uzsākot darba gaitas. Tāpat jaunajam policistam piešķirs modernu formas tērpu un ekipējumu.

Šogad septembrī RPP svinēs dibināšanas 30. gadadienu ar jaunpieņemto pašvaldības policijas svinīgo zvēresta nodošanu Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa un svinīgo sanāksmi kinoteātrī “Splendid Palace”.

Foto:

Foto:

Foto: