Rīgas pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbs ārkārtējās situācijas laikā

12. Maijs

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, daudzās Rīgas pašvaldības struktūrās, iestādēs un uzņēmumos līdz 9. jūnijam pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē, kā arī noteikti citi ierobežojumi.


Sociālās aprūpes iestādes

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Rīgas pašvaldības sociālajās iestādes līdz 9. jūnijam nenotiek klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.

Rīgas Sociālais dienests (RSD) sniedz klātienes pakalpojumus TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.
RSD klātienē pieņems TIKAI klientus, kuri pakalpojumus vai pabalstus pieprasa pirmo reizi.
RSD darbinieki organizēs apmeklētāju plūsmu telpās, tādēļ jārēķinās, ka apmeklētājam jāpakļaujas darbinieku norādījumiem un var nākties uzgaidīt arī ārpus telpām. Aicinām iedzīvotājus būt savstarpēji iecietīgiem un pacietīgiem.

Pie katra RSD ārdurvīm ir izvietota informācija par apmeklētāju pieņemšanu gan latviešu, gan krievu valodā un cita svarīga informācija. Pirms ienākšanas AICINĀM AR TO IEPAZĪTIES, tādejādi samazinot laiku, kas jāpavada kontaktā ar sociālajiem darbiniekiem un citiem cilvēkiem.

Pirms došanās uz RSD aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti. Lūdzu iesniegumā norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruni un aprakstīt problēmu, kuru nepieciešams risināt. Iesniegums jāparaksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumu var sūtīt uz e-pastu soc@riga.lv vai izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Katrs sociālais gadījums tiek izskatīts individuāli!

Iepriekš sagatavotus dokumentus var nogādāt arī savā teritoriālajā centrā, kur tos var ievietot īpaši norādītā dokumentu kastē.
Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID -19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, TAS TIKS PAGARINĀTS AUTOMĀTISKI. Izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 31. jūlijam.

RSD 11 teritoriālo centru darba laiki ir nemainīgi, taču jāievēro iepriekš minētais par klātienes apmeklējumu.

RSD dienas centri un kopienas centrs ir slēgti līdz 9. jūnijam.

Četras zupas virtuves un desmit siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiks izsniegts tikai ņemšanai līdzi savos traukos.

Rīgas patversmēs darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra dzīvojošo bērnu vecākus aicina maksimāli ierobežot kontaktus ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Izvērtējot iespējamos apmeklējumus, bērnus var apmeklēt tie vecāki, kuri apņemas ievērot un ar parakstu apliecināt, ka nav bijuši kontaktā ar COVID-19 inficētām personām, un stingri ievērot iestādē noteiktās drošības prasības.

Trīs Rīgas pašvaldības krīzes centros un īslaicīgās uzturēšanās mītnē darbs notiek paaugstinātas drošības apstākļos, lūdzam pievērst uzmanību norādījumiem un stingri ievērot piesardzības pasākumus.
Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers”un ‘Stella maris” epidemioloģiskās drošības uzturēšanai ir izsludināta karantīna.

Nepieciešamības gadījumā pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Pienesumus nevar atdot iemītniekam rokās, tie no sākuma tiek dezinficēti un pēc tam iestādes darbinieks tās nogādā adresātam. Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt aprūpes centa sociālajam darbiniekam.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru. Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.
Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm Rīgas domes Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments un RD Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.


Rīgas Dzemdību nams

No 15. maija Rīgas Dzemdību namā dzemdībās atkal drīkst piedalīties arī topošā bērniņa tētis vai cita pacientei tuva persona. Pavadošajai personai būs jābūt pilnībā veselai un sniegtās informācijas patiesums par savu veselības stāvokli jāapliecina ar parakstu. Tāpat topošās māmiņas atbalstītājam būs jāiegādājas un jālieto vienreizlietojams tērps un apavi (komplekts pieejams arī Dzemdību nama Uzņemšanas nodaļā). Sejas aizsargmaskas aicinām iegādāties jau iepriekš - tās var būt gan medicīniskās maskas, gan auduma maskas; tām jābūt iepriekš neizmantotām (iepakojumā).

Iepriekš piesakoties, topošie un jaunie vecāki no 15. maija var apmeklēt arī Ģimenes skolas lekcijas un nodarbības. Aktuālais lekciju un nodarbību saraksts pieejams Dzemdību nama mājas lapā: rdn.lv (Ģimenes skola/Lekcijas topošajiem un jaunajiem vecākiem) un Dzemdību nama „Facebook” kontā (dzemdibunams). Pieteikšanās uz ambulatoriskajiem pakalpojumiem un Ģimenes skolas nodarbībām pa tālruni 67011232.

No 13. maija Dzemdību namā ir atjaunoti arī vairāki ambulatoriskie pakalpojumi (ultrasonogrāfijas izmeklējumi jaundzimušajiem un ginekoloģiskajām pacientēm, vakcinācijas pakalpojumi, okulista apmeklējums). Pakalpojumi tiks sniegti tikai ar iepriekšēju pierakstu, un joprojām spēkā ir nosacījums, ka paciente uz ambulatoriskajām vizītēm un USG izmeklējumiem ierodas viena, bez pavadošās personas.
Klienti par Dzemdību nama pakalpojumiem var veikt norēķinus attālināti 2 darba dienu laikā. Atlaides tiek piemērotas pacientēm, kas stacionārā iestājušās sākot no 18.marta.
Kontakttālrunis 67011225


Rīgas veselības centrs

Atsākti visi ambulatorie veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi. Atbilstoši iepriekš veiktajam pierakstam, notiek sazināšanās ar pacientiem rindas kārtībā.

Lai pierakstītos pie speciālista vai uz pakalpojumu, Rīgas veselības centra filiāļu reģistratūras šobrīd aicinām neapmeklēt, PIERAKSTS JĀVEIC PA TĀLRUNI – 20028801, 8801 vai epastu: pieraksts@rigasveseliba.lv Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00

Procedūru un vakcinācijas kabinets atvērts, pieņemot pacientus dalītās plūsmās:
tikai bērniem – otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00,
pieaugušajiem – pārējā Procedūru un vakcinācijas kabineta darba laikā.

Pieejami diagnostiskie izmeklējumi ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu: elektrokardiogrāfija, rentgendiagnostika, ehokardiogrāfija, ultrasonogrāfija, doplerogrāfija, veloergometrija, spirogrāfija, Holtera monitorēšana.

Lūgums precizētu informāciju skatīt: https://ej.uz/cu7x


Rīgas 1. slimnīca

Rīgas 1.slimnīca sniedz pakalpojumus pilnā apjomā.
Atsākot pierakstu veikšanu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, sākotnēji tiks nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana personām, kurām tie tika atcelti pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas.
Plānveida operāciju un invazīvo manipulāciju gadījumā:
✓ Pacientam, kuram tiks sniegts plānveida veselības aprūpes pakalpojums, ārstējošais ārsts pieņem lēmumu par nepieciešamību veikt testu uz Covid-19 infekciju. Ja ārstējošais ārsts pieņem lēmumu, ka pacientam ir jāveic Covid-19 infekcijas tests, to veic ne vēlāk kā 48 stundas pirms pakalpojuma saņemšanas un pakalpojumu sniedz tikai pacientiem, kam testa rezultāts ir negatīvs;
✓ pēcoperācijas palātās pacienti viens no otra atradīsies vismaz 2 metru attālumā.
Pacientiem jāievēro prasības:
- slimnīcas telpās uzturēties sejas aizsargmaskās,
- dezinficēt rokas,
- ievērot 2 metru distanci.
Rīgas 1. slimnīcas ārsti / speciālisti turpinās konsultēt arī attālināti (pa telefonu).

Pieteikties konsultācijai: zvanot uz Rīgas 1.slimnīcas vienoto informatīvo tālruni: +371 67366323 vai aizpildot e-pieteikuma formu.

Ārkārtējās situācijas laikā slimnīcas administrācija neveic klientu apkalpošanu klātienē.

Slēgtas 2.korpusa sānu ieejas durvis. Pacientu plūsma organizēta caur centrālajām ieejas durvīm, kur pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi.


Rīgas 2. slimnīca

Rīgas 2.slimnīca atsākusi sniegt sekojošus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus:
• Ambulatorajā veselības aprūpē:
- Speciālistu sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;
- Izmeklējumus – endoskopiju, neirogrāfiju, osteodensitometriju;
- Ambulatoro rehabilitāciju, izņemot dienas stacionāra pakalpojumus.

• Stacionārā veselības aprūpē:
-Locītavu endoprotezēšanu.

No 20.maija Rīgas 2.slimnīca atsāk sniegt dienas stacionāra pakalpojumus, kuros nevajag izmantot vispārējo anestēziju (endotraheālo anestēziju vai laringeālo masku).

Rīgas 2. slimnīcā līdz 9. jūnijam pārtraukts slimnīcas pacientu apmeklējums.
Lai uzzinātu informāciju par pacienta veselības stāvokli, aicinām sazināties telefoniski ar pašu pacientu.
Nodaļu telefoni uzziņām:
1.nodaļa – 67607247,
2.nodaļa – 67607242,
3.nodaļa – 67607246,
4.nodaļa – 67607244,
5.nodaļa – 67782969,
Intensīvās terapijas un anestēzijas nodaļa – 67607258,
Uzņemšanas nodaļa – 67614033.


Rīgas bāriņtiesa

Rīgas bāriņtiesa atcēlusi iedzīvotāju apmeklējumus klātienē, nepieciešamības gadījumā var sazināties pa tālruni 67037746, vai rakstot uz e-pastu bt@riga.lv.

Nepieciešamos dokumentus aicinām sūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski, vai arī atstājot tos īpaši šim nolūkam izvietotā kastē Rīgas bāriņtiesas telpās – Rīgā, Tērbatas ielā 69, pirmajā stāvā.

Paredzētās bāriņtiesas sēdes, izņemot atsevišķus gadījumus, notiks bez procesa dalībniekiem.

Bāriņtiesas psihologi no 18.maija atsāks konsultācijas klātienē pēc pieraksta.


Apmeklētāju pieņemšanas centri

No 13. maija tiek atsākta klientu apkalpošana klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā – Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Dzirciema ielā 28.

Joprojām iespējams arī jautājumus risināt attālināti:

 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu riga@riga.lv, apc@riga.lv;
 • iesniegt iesniegumu Rīgas domei izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties - “Iesniegums iestādei” un iesniegt izmantojot internetbankas vai citus autorizācijas rīkus;
 • iesniegt iesniegumu, izmantojot e-adresi;
 • sūtot iesniegumu pa pastu Rīgas domei, Rātslaukums 1, LV-1539.

Informācijai un konsultācijām lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

 • Bezmaksas informatīvais tālrunis katru dienu no plkst.8 līdz 20 - 80000800;
 • e-pasta adrese - apc@riga.lv.

Lai mazinātu vīrusa izplatības risku un pasargātu Apmeklētāju pieņemšanas centru klientus un darbiniekus, centru darba vietas būs norobežotas ar speciāliem aizsargstikliem, būs jāietur 2 metru distance, kā arī tiks nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi un monitorēta apmeklētāju plūsma. Tostarp aicinām klientus būt atbildīgiem un izvērtēt Apmeklētāju pieņemšanas centru apmeklēšanas nepieciešamību.


Pilsētas attīstības departaments
Konsultāciju sniegšana un klientu pieņemšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās pārtraukta.
Speciālistu konsultācijas tiks sniegtas telefoniski pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00-18:00, kontaktinformācija saziņai telefoniski pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv


Rīgas pilsētas būvvalde

Līdz 9. jūnijam pārtraukta klientu pieņemšana Rīgas pilsētas būvvaldes telpās un Klientu apkalpošanas centrā. Visi speciālisti sniedz konsultācijas telefoniski un elektroniski. Darbs notiek elektroniskā vidē, tādēļ aicinām arī turpmāk savus jautājumus sūtīt uz e-pastu buvvalde@riga.lv un mēs uz tiem atbildēsim.

Dokumentus iespējams iesniegt, izmantojot elektroniskos saziņas kanālus, e-pakalpojumus, nosūtīt pa pastu – Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, vai, galējas nepieciešamības gadījumā, atstāt dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas.

Svarīgi atcerēties – atstājot dokumentus dokumentu skapī, OBLIGĀTI jāpievieno iesniegums, ar kuru dokumentācija tiek iesniegta. Klientu informēšanai par iestādes pieņemto lēmumu, iesniegumā nepieciešams norādīt iesniedzēja mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Ir atsākta dokumentu izsniegšanu klātienē! Dokumentus varēs saņemt katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, JĀVEIC IEPRIEKŠĒJS PIERAKSTS, zvanot uz Būvvaldes Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 67105800.

Ierodoties saņemt dokumentus, līdzi jāņem uzņēmuma izsniegta pilnvaras kopija (pilnvaras kopiju būs nepieciešams atstāt) un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Lai reģistrētu būvdarbu žurnālu, būvniekam elektroniski uz e-pastu buvvalde@riga.lv jāiesniedz elektroniski parakstīts iesniegums ar lūgumu reģistrēt būvdarbu žurnālu. Iesniegumu iespējams iesniegt, izmantojot arī Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

Iesniegumam jāpievieno noskenētas aizpildītas būvdarbu žurnāla 1. lapa, 5. lapa un Vispārīgo ziņu lapa. Iesniegumā jānorāda e-pasta adrese, uz kuru būvnieks vēlas saņemt apliecinājuma atbildi par žurnāla iereģistrēšanu.

Svarīgi atcerēties – saņemtā Būvvaldes atbildes vēstule jāpievieno būvdarbu žurnālam, kuram, uzsākot būvdarbus, vienmēr jāatrodas uz vietas būvobjektā!

Tālrunis 67105800, epasts: buvvalde@riga.lv


Mājokļu un vides departaments

Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu kantoros no 19. maija tiks atsākta klientu pieņemšana klātienē.

Kapsētās netiks piedāvāts izmantot kapsētu kapličas, un bēru ceremonijas notiks, tuvinieku atvadīšanos organizējot ārtelpā.
Juridisko konsultāciju nodaļa ēkas Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5 stāvā no 18. maija sniegs konsultācijas personām klātienē tikai jautājumos par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā – reģistrēšanu attiecīgajā reģistrā, izmaiņām reģistrā, pārreģistrācijas kārtību, izmaiņu izdarīšanu īres līgumā. Citos jautājumos iesniegumi un citi dokumenti sūtāmi pa pastu, elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) vai ievietojot ēkas 1.stāvā īpaši izveidotās pastkastēs. Iedzīvotāji tiks konsultēti arī telefoniski, tālr. 67474700.

Departamenta pārziņā esošās 30 sabiedriskās tualetes būs pieejamas, kā ierasts. Tās tiks uzkoptas reizi vienā/divās stundā.


Satiksmes departaments

Rīgas domes Satiksmes departaments piesardzības nolūkos turpmāk uz nenoteiktu laiku konsultācijas sniegs tikai telefoniski un elektroniski.

Kas attiecas uz satiksmes organizācijas shēmu darba veikšanai, to var sūtīt elektroniski uz e-pastu : sat.org@riga.lv; 67012790 vai 67012708.

Savukārt, ielu seguma darbu veikšanas atļauju noformēšanas un izsniegšanas pieteikumus sūtīt uz e-pastu: Aiga.Rozentale@riga.lv vai pa tālruni 67012731 un 67012765.

Neskaidrību gadījumā zvaniet Satiksmes vadības centram uz bezmaksas tālruni 80003600.


Izglītības, kultūras un sporta departaments

No 13. maija atsāk klātienes pakalpojumu sniegšanu un pasākumu organizēšanu, Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestādēs - bibliotēkās, muzejos, koncertzālēs, izstāžu zālēs, kultūras centros, atbilstoši sanitārā protokola prasībām

No 13. maija atsāk pakalpojumu sniegšanu klātienē Rīgas NVO namā, atļaujot un organizējot pasākumus līdz 25 cilvēkiem līdz trim stundām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus.

No 8. maija atļauti LV Futbola virslīgas klubu profesionālo sportistu treniņi Rīgas pilsētas pašvaldības sporta bāzēs - “Daugavgrīva”, “Arkādija” un Rīgas Hanzas vidusskolas stadionos.

No 13. maija sāks pakāpenisku Rīgas pašvaldības dibināto iestāžu apsaimniekošanā esošo sporta bāžu izmantošanu, atļaujot līgumorganizācijām organizēt sporta nodarbības sertificēta sporta speciālista vadībā, saskaņā ar RD IKSD apstiprināto kārtību iestāžu sporta bāžu izmantošanai ārkārtējās situācijas laikā.

No 13. maija tiks nodrošināts klātienes izglītības process pirmsskolās obligātās izglītības vecuma bērniem. Pārējā vecuma bērniem joprojām bērnudārzs pieejams dežūrrežīmā – dežūrgrupās, bet vecāki aicināti bērnus pēc iespējas uz dārziņu nevest. Rīgas skolās klātienes nodarbības nenotiek, mācības notiek attālināti.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina sev interesējošos jautājumus risināt attālināti, izmantojot pieejamos e-pakalpojumus pašvaldības pakalpojumu portālā eriga.lv, nosūtot iesniegumus uz e-pastu iksd@riga.lv vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Lūdzam par visiem jautājumiem zvanīt pa tālruni 67026816.


“Rīgas satiksme”

No 12. maija arī tramvajos, trolejbusos un autobusos būs jālieto mutes un deguna aizsegs, tādejādi pēc iespējas mazinot “COVID-19” izplatības riskus. Brauciena laikā muti un degu varēs aizsegt ar šalli, lakatu vai mājās šūtu sejas masku.
Pasažieru iekāpšana un izkāpšana no sabiedriskā transporta notiek tikai pa vidējām un aizmugures durvīm, kā pārtraukta pārtraukta biļešu tirdzniecība pie vadītāja.

No pirmdienas, 11. maija “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centri Brīvības ielā 191, Brīvības gatvē 384b, Prāgas ielā 1 un Kurzemes prospektā 137 atsākuši klientu apkalpošanu. Lai samazinātu atrašanās laiku klientu apkalpošanas centrā, aicinām klientus iepriekš pierakstīties vizītei www.rigassatiksme.lv.

Aicinām ar “Rīgas satiksmi” sazināties zvanot pa informatīvo tālruni 20361862, sūtot e-pastu info@rigassatiksme.lv vai rakstot sociālajos tīklos. Tāpat ar uzņēmumu var sazināties izmatojot mājas lapā www.rigassatiksme.lv esošo sadaļu– "Sazinies ar mums", kurā ikviens mājas lapas apmeklētājs var elektroniski iesniegt savu pieteikumu.


Rīgas namu pārvaldnieks

No 13. maija RNP atsāk klientu pieņemšanu klātienē Rīgas klientu centrā, Brīvības ielā 49/53. Lai nodrošinātu distancēšanos, kā arī mazinātu Covid-19 izplatības riskus, klientu pieņemšana notiks pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 25483344.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus turpināt izmantot RNP nodrošinātos e-pakalpojumus un iesniegt dokumentus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem, izmantojot elektronisko vidi – sūtot e-pastu uz RNP vienoto adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv vai zvanot uz vienoto informatīvo tālruni 8900.

Lūgums klientiem rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskās vietas, iespēju robežās mazinot kontaktēšanos klātienē, lai mazinātu koronavīrusa “Covid-19” izplatību.


Rīgas zoodārzs

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs atvērts apmeklētājiem no 19. maija.


Rīgas meži

Tiks veikti darba ierobežojumi birojos, mežā un parkos darbs turpināsies. “Rīgas meži” rekomendē parku apmeklētājiem joprojām neizmantot bērnu rotaļu laukumus.


“Rīgas ūdens”

Sākot ar 20. maiju SIA “Rīgas ūdens” klientiem atvērts Klientu apkalpošanas centrs Brīvības ielā 49/53. Klientu un darbinieku drošībai esošās darba vietas ir norobežotas ar speciāliem aizsargstikliem, kā arī uz grīdas ir izvietotas norādes par drošas distances ievērošanu.
Aicinām klientus būt atbildīgiem un izvērtēt klientu apkalpošanas centra apmeklēšanas nepieciešamību. Ja tomēr Jūsu jautājumu nav iespējams atrisināt elektroniski SIA “Rīgas ūdens” portālā, nosūtot e-pastu uz klienti@rigasudens.lv vai zvanot uz vienoto bezmaksas diennakts tālruni 8000 2122, klientu apkalpošanas centrs atvērts darba dienās plkst.08:00 - 19:00.
Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana atvieglotā kārtībā dzīvojamo māju (ar dzīvokļu skaitu līdz pieciem, ieskaitot) pievienošana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai šādos gadījumos:
• centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas pievadi ir izbūvēti līdz tehnisko noteikumu (turpmāk – TN) pieprasītājam piederošā zemes gabala robežai vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas tehnisko noteikumu pieprasītājam piederošā dzīvojamā māja, robežai, vai ielas sarkanajai līnijai;
• centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas pievadi ir izbūvēti līdz TN pieprasītājam piederošā zemes gabala piegulošā zemes gabala, kas ir zemes starpgabals, vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas TN pieprasītājam piederošā dzīvojamā māja, piegulošā zemes gabala, kas ir zemes starpgabals, robežai, vai ielas sarkanajai līnijai;
• vairāk kā viens centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pievads ir izbūvēts līdz TN pieprasītājam piederošā zemes gabala piegulošā zemes gabala vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas TN pieprasītājam piederošā dzīvojamā māja, piegulošā zemes gabala robežai, vai ielas sarkanajai līnijai
Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53 trešdienās plkst. 13:30 – 15:30.
Līdz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas pārtraukšanai atļauju saņemšana būvdarbu veikšanai un ūdens kvalitātes pārbaudes netiek nodrošinātas.


Rīgas nami

Kinoteātrī “Splendid Palace”, pasākumu centros “Melngalvju nams” un “Rīgas Kongresu nams” plānots pakāpeniski atjaunot pasākumu rīkošanu.

Visiem pasākumu rīkotājiem, kuri laikā periodā no 13. marta līdz 12. maijam rezervējuši telpu nomu kinoteātrī “Splendid Palace”, pasākumu centros “Melngalvju nams” un “Rīgas Kongresu nams” un ārkārtējās situācijas dēļ valstī šos pasākumus nācās atcelt, tiek piedāvāts tos pārcelt rīkot citā laikā gada ietvaros līdz 2021. gada 14. aprīlim. Sīkāk par to lūgums interesēties, rakstot uz e-pastu pasakumucentri@riga.lv


Rīgas centrāltirgus

Lai mazinātu apmeklētāju plūsmu, Rīgas centrāltirgū ir pārtrauktas ekskursijas un degustēšanas pasākumi, bet produktu tirdzniecība turpināsies, maksimāli ievērojot drošības pasākumus.

Telpās ir izvietota informācija ar norādēm un dezinfekcijas līdzekļi, kurus apmeklētāji var izmantot pirms un pēc iepirkšanās. Visas virsmas tiek regulāri dezinficētas, tirgotāji informēti par piesardzības pasākumu veikšanu, apmeklētāji aicināti ilgstoši neiepirkties.


Rīgas pašvaldības Privatizācijas komisija

No 13.maija Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas Komisija atsāk apmeklētāju pieņemšanu klātienē, nodrošinot šādu pakalpojumu sniegšanu:

 • dzīvokļu īpašuma pirkuma līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • zemes pirkuma līgumu slēgšanai dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • zemes nomas līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • pirkuma līgumu pēc īpašuma iegūšanas izsolē slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,
 • nostiprinājuma lūgumi jaunās tiesības nostiprināšanai vai ķīlas tiesību dzēšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,
 • paziņojumi par ķīlas tiesību dzēšanu, dokumentu pieņemšana un izsniegšana.

Apmeklētāju pieņemšana tiks veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties pa tālruni: 67012696.

Pārējos pakalpojumus Komisija turpinās sniegt izmantojot:

Informāciju var iegūt zvanot uz tālruni: 67012654


Rīgas pilsētas izpilddirekcijas

Līdz 9. jūnijam pārtraukta klientu apkalpošana klātienē pašvaldības izpilddirekcijās: Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā– Rūpniecības ielā 21, Rīgas Austrumu izpilddirekcijā – Daugavpils ielā 31 un Pārdaugavas izpilddirekcijā – Eduarda Smiļģa ielā 44.
Lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

Ziemeļu izpilddirekcijā:
• Informatīvais tālrunis: 67026602.
• Iesniegumus var iesniegt pa pastu, elektroniski uz izpilddirekcijas e-pastu iz@riga.lv vai ievietot speciāli izveidotajā sūtījumu kastē pie izpilddirekcijas ieejas.
• Par ielu tirdzniecības jautājumiem: 67026630, 67026632, 67026642.
• Par zemes pagaidu nomu un sakņu dārzu iznomāšanu: 67026665, 67026648.
• Par iekškvartālu seguma remontdarbiem un atļauju izsniegšanu: 67026653, 67026636.
• Par ielu norāžu plāksnīšu pasūtīšanu un saņemšanu: 67026611.
• Par telpu nomu: 67026638.
• Par administratīvā pārkāpuma lietām: 67026635.
• Arhīva izziņas: 67026607.

Pārdaugavas izpilddirekcijā:
• Informatīvai tālrunis: 67012283, e-pasts : ip@riga.lv;
• Par ģimenes dārziņiem: 67012326, 67012280;
• Par ielu nosaukumu zīmju pasūtīšanu: 67012310;
• Par teritoriju sakopšanu Zemgales priekšpilsētā un Kurzemes rajonā – 67012319,67181342;
• Par bērnu rotaļu laukumu uzturēšanu: 67012375
• Par iekškvartālu seguma remontdarbiem un atļauju izsniegšanu rakšanas darbiem: 67037404;
• Ielu tirdzniecības jautājumos- 67037877,67181720;
• Arhīva izziņas- 67012288.

Austrumu izpilddirekcijā:
• Izpilddirekcijas kontakttālrunis: 67013500; e-pasta adrese: ia@riga.lv;
• Tirdzniecības jautājumos: 67013588, e-pasts: aivars.dembovskis@riga.lv;
• Par nomas līgumiem: 67013580, e-pasts: viktorija.ejaba@riga.lv;
• Korespondences jautājumos: 67013561.


Rīgas dzimtsarakstu nodaļas

Rīgas dzimtsarakstu nodaļa Aglonas ielā 4B, Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa Dzirciema ielā 28, Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa Zemgaļu ielā 1 un Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Rūpniecības ielā 21 pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Nodaļas nodrošinās klientu apkalpošanu attālināti ar šādu neklātienes kanālu starpniecību:
• elektroniski - e-pasta adrese: apc@riga.lv ;
• valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojums “Dokumenta pieprasīšana un saņemšana”;
• telefoniski – APC bezmaksas informatīvā tālruņa nr.: 80000800 ;
• pa pastu uz oficiālajām nodaļu adresēm:
1. Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa Aglonas ielā 4B, Rīgā, LV-1057;
2. Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa Dzirciema ielā 28, Rīgā, LV-1083;
3. Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa Zemgaļu ielā 1, Rīgā, LV-1006;
4. Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Rūpniecības ielā 21, Rīgā, LV-1045.

Attālināti tiek sniegti šādi nodaļu pakalpojumi:
• pieprasījumu par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanu pieņemšana un dokumentu izsniegšana;
• laulību iesniegumu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, pieņemšana no Latvijas valstspiederīgajiem.

Klātienē nodaļas reģistrē:
• dzimšanas faktu;
• miršanas faktu;
• pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas pieteiktās laulības bez viesu klātbūtnes.

Tostarp tiek pārtraukta šādu nodaļu pakalpojumu sniegšana klātienē:
• iesniegumu pieņemšana laulības reģistrācijai;
• iesniegumu pieņemšana civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizācijai;
• iesniegumu pieņemšana dokumentu izprasīšanai no ārvalstīm;
• iesniegumu pieņemšana paternitātes atzīšanai bērnam, kura dzimšana jau ir reģistrēta;
• iesniegumu pieņemšana civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu saņemšanai;
• iesniegumu pieņemšana vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai;
• dzīvesvietas deklarēšana.


Administratīvā inspekcija
Inspekcija ārkārtējā stāvokļa laikā pārtraukusi apmeklētāju pieņemšanu klātienē.
Apmeklētāju apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izsniegšana tiks nodrošināta attālināti
• elektroniski: rdai@riga.lv;
• valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv (turpmāk – www.latvija.lv) e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”.
• telefoniski: 67013558; 67026629;
• pa pastu uz oficiālo Inspekcijas adresi: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002.


Rīgas domes Administratīvā komisija

Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana klātienē ir pārtraukta līdz brīdim, kamēr tiks atcelta valstī izsludinātā ārkārtējā situācija.

Saskaņā ar likuma “Par valsts institūciju darbu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid -19 izplatību” 5.panta pirmajā daļā noteikto, Administratīvā komisija administratīvo pārkāpumu lietas izskata rakstveida procesā bez lietas dalībnieku klātbūtnes.
Komisijas sēdēs tiek izskatītas arī saņemtās sūdzības (tajā skaitā lietu izskatīšana rakstveida procesā saistībā ar sūdzībām par Komisijas Bērnu lietu apakškomisijas un Rīgas izpilddirekciju izpilddirektoru lēmumiem) un pieņemti procesuālie lēmumi, kuri neprasa lietas dalībnieku piedalīšanos klātienē.

Iesniegumu vai sūdzību Komisijai var nosūtīt pa pastu uz adresi Rīga, E.Smiļģa iela 46, iesniegt elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu, ievietot pie ēkas Rīgā, E.Smiļģa ielā 46 izvietotajā pastkastē ar uzrakstu “Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs” vai arī nosūtīt e-pastā uz adresi: rdak@riga.lv

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt uz tālruņu numuriem: 67026179, 67026347 vai 67105002.