Rīgas pašvaldība Latvijas Nacionālās operas ēku nodos Kultūras ministrijai

17. Decembris, 2019

Pirmdien, 16. decembrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē deputāti akceptēja Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Latvijas Nacionālās operas (LNO) ēkas (Aspazijas bulvārī 3) – nodošanu Latvijas valstij Kultūras ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai. Rīgas domes deputāti lēmumu par LNO ēkas nodošanu Kultūras ministrijai plāno skatīt jau šīs nedēļas domes sēdē, 18. decembrī.


Lēmumprojekts par LNO ēkas nodošanu sagatavots pēc Kultūras ministrijas iesnieguma, kas pamatots uz to, ka būvju komplekts tieši un nepastarpināti izmantojams tikai Latvijas nacionālās operas un baleta (LNOB) vajadzībām.

Kopš 1998. gada augusta LNO ēku kompleksa īpašumtiesības ir reģistrētas Rīgas pilsētai. Pamatojoties uz 2016. gadā noslēgto nomas līgumu starp SIA „Rīgas nami” un LNOB, pašvaldība apņēmās 10 gadu laikā ēkā ieguldīt 1,7 miljonus eiro, kurus LNOB būtu segusi caur nomas maksas paaugstinājumu. Četru gadu laikā LNOB ir atmaksājusi 1,18 miljonus eiro. Tā kā ieguldījumi bijuši lielāki, tad LNOB pašvaldībai būs jāatmaksā 871 000 eiro.

Nodošanas noteikumos paredzēts, ka nekustamo īpašumu Aspazijas bulvārī 3 bez atlīdzības vajadzēs nodot atpakaļ Rīgas pilsētas pašvaldībai, ja tas vairs netiks izmantots valsts pārvaldes funkcijas kultūras jomā nodrošināšanai. Tāpat šo īpašumu nedrīkstēs atsavināt un apgrūtināt ar hipotēkām bez atsevišķas Rīgas pilsētas pašvaldības piekrišanas. Kultūras ministrijai būs tiesības īpašumu ieguldīt VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” pamatkapitālā.