Rīgas pašvaldība izvirzīta Eiropas Sociālo pakalpojumu balvai

12. Novembris, 2019

Šī gada 6. decembrī Beļģijas galvaspilsētā Briselē norisināsies Eiropas Sociālo pakalpojumu balvas pasniegšanas ceremonija, ko organizē Eiropas Sociālais tīkls (angl. Europe Social Network, www.esn-eu.org), lai atzītu izcilību sociālajos pakalpojumos, akcentējot veiksmīgas pieejas un paveikto darbu to vidū, kuri administrē, plāno un sniedz sabiedriskos sociālos pakalpojumus visā Eiropā.


Svinīgajā pasākumā pasniegs balvas vairākās nominācijās. Vienai no nominācijām - “Labās prakses metodes un instrumenti” ir izvirzīts Rīgas domes Labklājības departamenta iesniegtais pieteikums par aprūpes plānošanas sistēmu “ApSis”, kuru Rīgas Sociālais dienests izmanto kā efektīvu rīku administratīvo resursu mazināšanai.

“ApSis” ir 2017. gada nogalē izveidots elektronisks risinājums, kas vienotā sistēmā uztur un nodrošina sasaisti starp personas vajadzību izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par dažādu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Šī sistēma ietver mūsdienīgai sociālo pakalpojumu nepieciešamos elementus – vērtēšanu, plānošanu, aprūpes realizāciju un kontroli. Sistēmas ietvaros klientu dzīvesvietā veicamo darbību noteikšanai tiek izmantota integrēta mobilā aplikācija (izvērtēšanai un aprūpes uzdevumu noteikšanai). “ApSis” uzdevums ir atslogot Rīgas Sociālā dienesta darbiniekus no datu ievades dublēšanās un tehnisku uzdevumu pildīšanas, jo vienreiz ievadītos datus par klientu un viņa aprūpes vajadzībām sistēma izmanto automātiski pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo dokumentu ģenerēšanai.