Rīgas pašvaldība izsludinājusi konkursu par atkritumu apsaimniekošanu pilsētā

21. Novembris, 2019

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir izsludinājis atklātu konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā. Dokumenti Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) tika iesniegti trešdien, 20. novembrī un tuvākajā laikā informācija būs pieejama IUB mājas lapā.


Konkurss tiek sludināts uz septiņiem gadiem no līguma spēkā stāšanās brīža vai līdz Konkurences padomes galīgajam lēmumam, ja tiks atzīts, ka noslēgtais 2019.gada 14.jūnija koncesijas līgums ar AS “Tīrīga” ir spēkā esošs un uzņēmums ir tiesīgs turpināt līguma slēgšanu ar iedzīvotājiem un uzsākt pakalpojuma sniegšanu. Iepirkuma priekšmets sadalīts trīs daļās atbilstoši pašlaik spēkā esošajos saistošajos noteikumos noteiktajam pilsētas sadalījumam sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās. Ņemot vērā nepieciešamību veicināt konkurenci, katrs pretendents būs tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai divām iepirkuma daļām, taču, lai tiktu samazināts risks iegūt pakalpojuma sniegšanu vienam piegādātājam, pretendents varēs iegūt līguma slēgšanas tiesības ne vairāk kā par vienu iepirkuma priekšmeta daļu. Piedāvājumi tiks izvērtēti, ņemot vērā pretendentu piedāvāto maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī specializētās tehnikas nodrošinājumu pakalpojuma sniegšanai un bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas iespējas nodrošināšanu.

Lai nodrošinātu Rīgas administratīvajā teritorijā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību, departaments arī veiks sarunu procedūru ar visiem atkritumu apsaimniekotājiem, kas darbojas Rīgas pašvaldības teritorijā, tādējādi nodrošinot atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā arī pēc šā gada 11. decembra, kad beidzas ārkārtējais stāvoklis un līdz lēmumam par atklātā konkursa rezultātiem. Plānots, ka sarunu procedūras rezultāti būs zināmi līdz novembra beigām.

Kā ziņots, Rīgas pašvaldība ir vienojusies, ka trīs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kompānijas: „Eco Baltia vide”, „Clean R” un „Lautus” no šā gada 15. septembra turpina nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar līdzšinējiem noteikumiem, saglabājot pakalpojumu sniegšanas teritoriju, pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un maksu.

Iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas līdz šim saņēma sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu no „Pilsētvides servisa,” ir nodrošināta pakalpojumu sniegšana ar līdzšinējiem noteikumiem. Sarunu procedūrā tika noskaidrots, ka fiziskām personām pakalpojumu sniedz SIA „Eco Baltia vide,” bet juridiskām personām – uzņēmums „Clean R”. Sarunas procedūras rezultāti ir saskaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Iedzīvotājiem neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 67 474 700 (darba laikā) vai rakstīt uz atkritumi@riga.lv; Twitter: @RigasDome; Facebook: @Riga.lv