Rīgas pašvaldība atgādina par nepieciešamību sabiedriskajā transportā izmantot mutes un deguna aizsegus; aicina iesūtīt atraktīvākās fotogrāfijas

14. Maijs

Rīgas pašvaldība atgādina, ka, pārvietojoties sabiedriskajā transportā, deguns un mute jāaizsedz ar lakatu, šalli, respiratoru vai masku. Šādi piesardzības pasākumi noteikti, lai pasargātu līdzcilvēkus un mazinātu COVID-19 izplatības risku. Rīgas dome un uzņēmums “Rīgas satiksme” aicina pasažierus būt atbildīgiem un noteiktās prasības ievērot. Ņemot vērā, ka seju var aizsegt arī ar mājās šūtu masku, šalli vai lakatu, aicinām mutes un deguna aizsegu padarīt par interesantu aksesuāru.


Rīgas dome un “Rīgas satiksme” aicina pasažierus iesūtīt bildes uzņēmuma un pašvaldības sociālajos tīklos – Twitter, Facebook - kurās redzams, kā viņi aizsedz degunu un muti, pārvietojoties sabiedriskajā transportā. Tādejādi mudinot arī pārējos būt atbildīgiem. Mirkļbirka #lietosejasmasku

Kā liecina uzņēmuma novērojumi, katru dienu pieaug to pasažieru skaits, kuri sabiedriskajā transportā pārvietojas, izmantojot mutes un deguna aizsegus.

Lai mazinātu “COVID-19” izplatības risku, nepieciešama ikviena cilvēka iesaiste, tāpēc svarīgi, lai iedzīvotāji pēc iespējas mazāk sociāli kontaktētos un izmantotu sabiedrisko transportu ārkārtējās situācijas laikā tikai tad, ja nav citas alternatīvas.
Saziņai ar «Rīgas satiksmi» var izmantot informatīvo tālruni 20361862, vai arī sūtīt e-pastu uz info@rigassatiksme.lv.

Foto:

Foto: