Rīgas pašvaldība aktīvi strādā pie saistošo noteikumu izstrādes nomas maksas atvieglojumu noteikšanai

29. Aprīlis

Rīgas pašvaldība sākusi aktīvu darbu pie saistošo noteikumu izstrādes nomas maksas atvieglojumu noteikšanai saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību.


To, ka pašvaldības pašas varēs noteikt kritērijus nomas maksas atvieglojumu noteikšanai uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām, paredz otrdien, 28. aprīlī, Ministru kabinetā (MK) atbalstītie Finanšu ministrijas (FM) izstrādātie grozījumi noteikumos par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību.

Ar grozījumiem noteikumos pašvaldībām paredzēta iespēja saistošajos noteikumos noteikt citu nomas maksas samazinājuma gradāciju, kas piemērojama pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līgumiem.

„Šobrīd ir īpaši būtiski pēc iespējas atvieglot dzīvi mazajiem uzņēmējiem, kas ir viena no neaizsargātākajām grupām ārkārtas situācijas laikā. Patlaban Rīgas pašvaldībā notiek aktīvs darbs pie saistošo noteikumu izstrādes, kuros būs paredzēti kritēriji nomas maksas atvieglojumu noteikšanai. Tostarp nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu centīsimies padarīt arī pēc iespējas vienkāršāku un vieglāk piemērojamu. Svarīgi ir šo darbu paveikt maksimāli ātri, lai uzņēmēji var izmantot pašvaldības sniegtā atbalsta iespējas,” sacīja Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāja Iveta Zalpētere.

Tostarp FM grozījumi paredz pašvaldībām iespēju noteikt kritērijus, kādiem ir jāatbilst atbalsta saņēmējiem. Vienlaikus noteikumos precizēts, ka nomas maksas samazinājums tiek piemērots atbilstoši nomnieka attiecīgā mēneša ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

„Esam patiesi priecīgi, ka valdība ir sadzirdējusi nozares vajadzības, izprotot, ka tirdzniecības nozari veido ne tikai pāris lielie tirgotāji, bet tūkstošiem mazo uzņēmēju, kuru atbilstību nevar formāli izvērtēt tikai pēc pāris kritērijiem. Šis ir ilgi gaidīts un ļoti svarīgs valdības lēmums, kas ļaus saglabāt mazo uzņēmējdarbību un simtiem darba vietu. Tuvākajā laikā Rīgas domei tiks iesniegti „Rīgas Centrāltirgus” priekšlikumi par nepieciešamo atbalstu mūsu nomniekiem, kas ietvertu arī saimnieciskās darbības veicējus un individuālos uzņēmējus, kas līdzšinējā MK noteikumu redakcijā nebija iekļauti,” uzsvēra AS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.

Lai saņemtu nomas maksas atvieglojumus, nomniekam būs jāiesniedz iznomātājam iesniegums, kurā būs jānorāda atbilstība ieņēmumu samazinājuma kritērijam, kā pamatojumu pievienojot, piemēram, operatīvo bilanci vai citus grāmatvedības dokumentus, kas sniedz informāciju par komersanta saimnieciskās darbības ieņēmumiem attiecīgajos periodos.

Saistošie noteikumi vēl būs jāapstiprina Rīgas domes pagaidu administrācijas sēdē.