Rīgas pagaidu administrācija informē Saeimas deputātus par savu darbu

13. Maijs

Trešdien, 13. maijā, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē. Administrācija Saeimas pārstāvjus informēja par administrācijas darbu, lēmumu pieņemšanas kārtību un sabiedrības interešu pārstāvniecības nodrošināšanu lēmumu pieņemšanas procesā.


Pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics komisiju iepazīstināja ar Rīgas pašvaldības pēdējā mēneša aktualitātēm, tai skaitā, par šorīt pieņemto lēmumu atjaunot sabiedriskā transporta atvieglojumus daļai no sabiedrības grupām un nodrošināt 9. un 12. klases skolēniem iespēju nokļūt līdz skolai bez maksas. Tāpat Balševics informēja par atbalstu uzņēmējiem, atvieglojumiem ielu tirdzniecībai, kas vienkāršo vasaras kafejnīcu izveidi un atceļ ielu tirdzniecības nodevu līdz 31. oktobrim. Administrācija informēja arī par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņu pārcelšanu un nomas maksas atvieglojumiem Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību nomniekiem. Tāpat tika apspriesti Rīgas augstas gatavības investīciju projekti, kas ar ES fondu finansējuma palīdzību, sniegtu ieguldījumi Latvijas ekonomikas “sildīšanā”.

Balševics arī norādīja, ka administrācija un izpilddirektora pienākumu izpildītāja, apzinoties nepieciešamību pašvaldības darbā nodrošināt atklātību un caurspīdību, uzdevusi kapitālsabiedrībām līdz 15. maijam publicēt darbības izvērtējuma ziņojumus, ievērojot Komercnoslēpuma aizsardzības likumu un personu datu aizsardzību.

Pagaidu administrācija, uzklausot komisijas locekļu ieteikumus, savos lēmumos un darbā pēc iespējas vairāk iesaistīs sabiedrību un sadarbosies ar nevalstiskajām valsts organizācijām. Pagaidu administrācija ir atvērta sadarbībai un turpinās informēt Saeimas pārstāvjus par savu darbu.