Rīgas NVO nams: viss, kas par to jāzina

12. Marts

Mūsu pilsētā, Ieriķu ielā 43a, atrodas plaša un gaiša ēka – NVO nams. Šīs iestādes mērķis ir sniegt iespējas Rīgas nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot tās ar bezmaksas telpām, tehniskajiem resursiem un sniegt tām atbalstu, piedāvājot apmācības un konsultācijas. Portāls riga.lv devās uz Nevalstisko organizāciju namu un atbild uz jautājumiem par šo ēku, kā arī parāda, kā tā izskatās no iekšienes.


Kas tas par NVO namu, vai tas Rīgā darbojas jau sen?

Agrāk NVO nama vietā bija skola. Taču jau pagājušā gada septembrī Namam apritēja pieci gadi. NVO nams ir daļa no Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta, to radījusi Rīgas dome ar mērķi atbalstīt Rīgas nevalstiskās organizācijas. Galvenais NVO nama uzdevums ir sniegt šādām organizācijām atbalstu, piedāvājot apmācības un konsultācijas, ka arī telpas un citus nepieciešamos resursus informatīviem, kultūras un izglītojošiem pasākumiem.

Kas, piemēram, šādu iespēju izmanto pašlaik?

Pēc aprēķiniem, 2017. gadā Namu apmeklēja vairāk nekā 32 tūkstoši cilvēku no 800 dažādām organizācijām. Namā regulāri strādā 170 organizācijas, daudzām no tām tā ir pastāvīgā darbības vieta. Šeit ir visdažādākās organizācijas, piemēram, tūrisma gidu asociācija, autovadītāju biedrība, slāvu, poļu un baltkrievu kultūras biedrības, tāpat šeit apmācības vada jaunie skolotāji no kustības “Iespējamā misija”. Galvenais NVO nama mērķis ir strādāt rīdzinieku interešu labā un atbalstīt pilsētas organizācijas, sniedzot savus pakalpojumus.

Foto: Riga.lv

Kas tie par pakalpojumiem?

Nama pamat funkcija ir atbalstīt: tāpēc tajā regulari notiek apmācības un konsultācijas, ka arī nams piedāvā telpas aprīkotas ar tāfelem un nepieciešamo aparatūru: datorus un projektorus. Namā ir pieejam datorzāle ar 5 darba vietām, darba un mācību telpas un lielā zāle ar gaismas un skaņas aparatūru, kas paredzēta 150-200 cilvēkiem un ir piemērota koncertiem, konferencēm, forumiem un semināriem. Nams darba dienās ir atvērts no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.00, sestdienās līdz plkst. 20.00, bet svētdienās un svētku dienās nams ir slēgts.

Vai tas nozīmē, ka rīdzinieki var izmantot Nama telpas un resursus jebkādām savām darbībām?

Gandrīz. nams ir atvērts jebkurai Rīgas biedrībai, bet ir arī ierobežojumi. NVO telpās nevar tikt veikta komerciāla, militāra, reliģioza un politiska darbība.

Foto: Riga.lv

Kas jādara, lai izmantotu NVO nama pakalpojumus?

Pirmkārt ir jāiepazīstas ar telpu lietošanas noteikumiem www.iksd.riga.lv sadaļā NVO nams. Pēc tam ie jāzvana NVO namam (+371 67848902) un jāuzzina par sevi interesējošajām telpām – vai tās konkrētajā laikā ir brīvas. Tagad Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapas NVO nama sadaļā jāizvēlas sadaļa “Telpu lietošana”, jālejupielādē un jāaizpilda Pieteikums par telpu izmantošanu Ieriķu ielā 43a, Rīgā. Pēc pieteikuma saņemšanas NVO nama darbinieki sazināsies ar jums, lai izrunātu pasākuma saturu, specifiku, nepieciešamo aprīkojumu. Tad pieteikums tiks reģistrēts un jūs saņemsiet pieteikuma apstiprinājumu. Pēc pieteikuma apstiprinjuma pasākums nokļūs NVO nama grafikā, kas nozīmē, ka jūsu biedrība noteiktā laikā varēs rēķināties ar nama telpām.

Cik dienas pirms pasākuma jāiesniedz pieteikums?

Pēc iespējas laicīgāk, itīpaši ja vēlaties ļoti konkrētu laiku un ļoti konkrētu telpu. Darba dienās dienas pirmajā pusē telpas ir brīvāk pieejamas, bet vakara stundās un nedēļas nogalēs vairums telpu ir rezervētas pat vairākus mēnešus uz priekšu. Tomēr ja šodien ir darba diena un jūsu pasākums notiek rīt, varat zvanīt NVO namam jau tagad, visticamāk telpas jūs saņemsiet.

Foto: Riga.lv

Izklausās vienkārši!

Tā arī ir. NVO namā viss ir pārdomāts tā, lai rīdziniekiem būtu jāsaskaras ar pēc iespējas mazāk “administratīvās birokrātijas”. Galvenā pašvaldības interese ir sniegt nama iespējas pēc iespējas lielākam skaitam rīdzinieku. Un tendence ir pozitīva: nama apmeklētība tikai pieaug, bet vairākas telpas ir rezervētas jau ilgu laiku uz priekšu.

Vai mums var atteikt nama izmantošanu?

Atteikuma process ir samērā sarežģīts, tādējādi biedrības ir aizsargātas no jebkādiem aizspriedumiem. Tiesa, pagalam nepiemērota profila organizācijām nams var arī atteikt. Piemēram, neilgi pirms vēlēšanām telpas vēlējās aizņemt ar mērķi rīkot apmācības “kā pareizi balsot”. Taču tehnisko balsošanas procesu ikvienam interesentam demonstrē Centrālā Vēlēšanu komiteja, bet mācīt “par ko balsot” jau ir politika, ar ko NVO nams nenodarbojas. Nams ir atteicis arī vairākām reliģiskajām organizācijām, to atklāto kulta iezīmju dēļ. Taču vairākas reliģiskās organizācijas bieži nodarbojas ar labdarību un sociāli noderīgām darbībām, taču tas jau ir cits stāsts. Svarīgi, ka organizācijām nedrīkst būt nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, tosaimnieciskā darbība nevar būt apturēta vai ierosināts maksātnespējas process. Pasākumi, kuru norise neatbilst pieteiktajiem mērķiem, var tikt pārtraukti.

Foto: Riga.lv

Vai namā iespējams rīkot arī sporta pasākumus?

Diemžēl nē. Sporta pasākumiem NVO nams nav paredzēts un aprīkots. Taču namā tiekas, piemēram, žonglieri no cirka mākslinieku biedrības, kuriem pagaidām nav, kur rīkot treniņus.

Vai telpas iespējams pielāgot savas biedrības vajadzībām?

Jā. Virkne aktīvākās un namā darbojošās NVO ir noformējušas atsevišķas telpas, piemēram,

Latvijas Ordeņu brālība, Slāvu mūzikas biedrība “Sozvučije”, Tradicionālās kultūras centrs “Rada”, Latvijas Baltkrievu savienība, Latvijas ukraiņu biedrību apvienība un Latvijas Poļu kultūras biedrība “Polonez”. Taču ir svarīgi saprast, ka NVO nama telpas nevar piederēt noteiktai biedrībai, tāpēc, ar noformējumu vai bez tā, jebkuras telpas var izmantot jebkura biedrība bez priekšrocībām.

Vai namā tiek rīkoti atvērtie pasākumi, kurus var apmeklēt  arī vienkāršs rīdzinieks?

Visu, kas notiek NVO namā, var sadalīt divās kategorijās: pirmkārt, tie ir pasākumi, kurus rīko pats NVO nams, parasti tās ir dažādas apmācības biedrībām, piemēram, saistībā ar juridiskiem un grāmatvedības jautājumiem. Otrkārt, tie ir pašu biedrību pasākumi – vairums tādu koncertu, konferenču, forumu un citu pasākumu ir publiski pieejami. Tāpat reizi mēnesī norit pasākumi, kurus nams rīko kopā ar biedrībām. Tie nepieciešami, lai paaugstinātu šo NVO efektivitāti: stimulēt to attīstību un ilgtspēju, radīt apstākļus, lai atrastu domubiedrus.

Foto: Riga.lv

Kur par šādiem pasākumiem var uzzināt?

Informācija par to, kas notiek NVO namā, ir pieejama departamenta mājaslapā www.iksd.riga.lv sadaļā NVO nams. Katru mēnesi izdod elektronisko avīzi “NVO nama ziņas” kuru iespējams abonēt. Avīzē tiek publicēta informācija par NVO nama semināriem un vairākas piezīmes par to, kādi pasākumi ir gaidāmi tuvākajā laikā. Informācija izvietota arī nama 1 stāva gaitenī.

NVO nams 2017. gadā

NVO namu 2017. gadā apmeklēja 33 700 NVO pārstāvju no 806 organizācijām. NVO nama un nevalstisko organizāciju publiskos pasākumus un izstādes aizvien plašāk apmeklē tuvējās apkaimes iedzīvotāji. Nams veidojas par vietu, kur vietējie iedzīvotāji gūst informāciju par pašvaldības un nevalstisko organizāciju aktivitātēm Rīgā. NVO namu administratīvajam darbam, semināru, apmācību, radošu nodarbību organizēšanai, dažādu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un grupu mēģinājumiem u.c. aktivitātēm regulāri izmantojušas visdažādāko jomu 191 nevalstiskā organizācija, organizējot vairāk kā 2600 dažāda mēroga un satura aktivitātes (koncertus, konferences, forumus, festivālus, seminārus, mākslinieciskās pašdarbības mēģinājumus utt.). 2017. gada iezīme, ka aizvien plašāk nama sniegtās iespējas izmanto visu Latviju aptverošas organizācijas un institūcijas sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. NVO namā regulāru darbīgu uzsākušas: Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība, Latvijas juristu apvienība, Latvijas Profesionālo psihologu asociācija, Eiropas Kustība Latvijā u.c. NVO namā notikuši tādi pasākumi kā XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku un starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” atlases skate – konkurss mazākumtautību mākslinieciskajiem kolektīviem, biedrības “PULSE HUB” organizētais Latvijas skolu direktoru un skolotāju apmācības un informatīvais pasākums “Izglītības aktualitātes un radoša pieeja mācību procesā” (200 dalībnieki), mūsdienu deju kolektīvu skate, kurā piedalījās Rīgas izglītības un kultūras iestāžu bērnu mūsdienu deju kolektīvi (ap 1000 dalībnieku) u.c. NVO atbalsta sektors 2017. gadā noorganizēja 52 pasākumus, tajā skaitā 37 informatīvi izglītojošus seminārus NVO aktuālajos jautājumos (806 dalībnieki), 3 NVO tīklošanās pasākumus (145 dalībnieki), 2 NVO pieredzes apmaiņas pasākumus (120 dalībnieki), kā arī 10 izstādes. Viens no NVO atbalsta sektora prioritāriem uzdevumiem ir informatīvā un konsultatīvā darbība. 2017. gadā sniegtas vairāk nekā 700 konsultācijas, ir iznākuši 11 informatīvā vēstneša “NVO nama ziņas” laidieni, kuros sabiedrība un interesenti tiek regulāri informēti par NVO nama, Rīgas domes un nevalstisko organizāciju aktualitātēm. Par NVO nama sniegtajām iespējām sabiedrība informēta 8 lielos pasākumos t.sk. Eiropas Savienības URBACT programmas labās prakses pasākumā Bari (Itālija) un Urbact City Festival Tallinnā (Igaunija). NVO nams ir kļuvis par Eiropas Savienības URBACT programmas labās prakses paraugu, kura darbības modeli eksperti ir atzinuši par vērtīgu pieredzi un pārņemamu praksi citām Eiropas pilsētām.

Ar semināru relīzēm un informatīvo vēstnesi “NVO nama ziņas” var iepazīties interneta vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā NVO nams.