Rīgas NVO aicinā pievienoties sadarbības memorandam ar Rīgas domi

21. Novembris, 2019

4. decembrī Rīgas nevalstiskās organizācijas (NVO) varēs pievienoties sadarbības memorandam ar Rīgas domi.


Memoranda virsmērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldībā, attīstot partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Kopš 2013. gada Memorandam ir pievienojušās jau 145 nevalstiskās organizācijas.

Ar Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu var iepazīties šeit.

Organizācijas, kas vēlas parakstīt sadarbības memorandu un to nav izdarījušās iepriekš, aicinām līdz 2. decembrim plkst. 12.00 iesniegt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā (K.Valdemāra ielā 5, Rīga) šādu dokumentu oriģinālus:

  • iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu,
  • pilnvara, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā.

Papildu informāciju par memoranda parakstīšanu var saņemt pie Sanitas Lāces: sanita.lace@riga.lv, tel. 67181657.